Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Det finns teorier om att fosterskadorna i Brasilien orsakats av ett insektsgift som använts i dricksvattnet. 

Det finns teorier om att fosterskadorna i Brasilien orsakats av ett insektsgift som använts i dricksvattnet.  Bild: Thinkstock

Forskare studerar om bekämpningsmedel orsakat fosterskador

Det finns misstankar om att det är insektsgift snarare än zikaviruset som ligger bakom fosterskadorna i Brasilien. 

Annons:

– Det finns inga indikationer överhuvudtaget på missbildningar i de studier som har gjorts, trots att väldigt höga doser getts till de här djuren, säger toxikolog Bert-Ove Lund vid Kemikalieinspektionen till Sveriges Radio.

Misstankarna rör det hormonverkande bekämpningsmedlet pyriproxyfen som använts i vattentankar i Brasilien för att bli av med mygglarver, och därmed hindra spridningen av både dengue och zika. Bekämpningsmedlet har hittills testats på både gravida råttor och kaniner utan några medförda missbildningar.

– Studier på kaniner och råttor hittar inte alltid fosterskador som kan uppkomma hos människor, säger Ian Cotgreave, professor i toxikologi vid Karolinska institutet och verksam vid Swetox, till Vetenskapsradion. Swetox är ett center som forskar kring kemikaliers olika hälsorisker.

För att avgöra om det ligger något i misstankarna kommer elva svenska universitet att göra en vetenskaplig genomgång av kunskapsläget. Inom några veckor hoppas man ha en tydligare bild.  

Henrik Kylin, professor i miljökemi vid Linköpings universitet, är på plats i Brasilien för att studera insektsgiftet tillsammans med brasilianska forskare. De ska bland annat mäta mängden bekämpningsmedel i urin och blod hos invånarna i de värsta drabbade områdena. Han tror att många forskare låst sig vid tanken på att zikaviruset är huvudorsaken till fosterskadorna som de brasilianska barnen fötts med.

Misstankarna om insektsgiftet avfärdas helt av brasilianska hälsomyndigheter som påpekar att det fötts barn med missbildade hjärnor i regioner där bekämpningsmedlet inte använts i dricksvattnet. 

Kommentarer

  • Nisse 2016-02-19 11:44:18

    Det finns studier via PubMed som visar att pyriproxyfen inducerar inflammatoriska substanser i möss, och att vissa kan vara potentiellt kopplade till utveckling av mikrocefali hos människa. Även om det inte visar sig vara ett direkt samband mellan pyriproxyfen och mikrocefali så kanske kombination virusinfektion och pyriproxyfen signifikant ökar risken.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier