Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Bengt Eliasson

Bengt Eliasson

Wikström krävs på svar om sexövergrepp i psykvården

Tvångsvårdade kvinnor har utsatts för sexövergrepp av manliga medpatienter, enligt Sveriges Radios Kaliber. Nu kräver liberalen Bengt Eliasson att sjukvårdsministern agerar.

Annons:

Radioprogrammet Kaliber har i en rad program granskat den psykiatriska vården av barn och unga. I måndagens program, den 15 februari, avslöjas hur unga tjejer utsatts för både tafsningar och misstänkta våldtäkter av manliga patienter. Personal vittnar om hur övervakningen av tvångsintagna kvinnor har brustit och möjliggjort för andra patienter att begå övergrepp – övergrepp som enligt personal tystats ner och där polisanmälningar dröjt. I tidigare program rapporteras om regelvidriga bältesläggningar och övermedicinering av unga där läkare brutit mot rekommendationerna.

Rapporteringen har fått Liberalernas riksdagsledamot Bengt Eliasson att reagera. I en interpellation till sjukvårdsministern Gabriel Wikström, (S), frågar han vad ministern tänker göra för att åtgärda de ”akuta strukturella” problem som finns inom den psykiatriska vården.

– Kalibers granskning gäller inte ett fall i ett landsting, utan det är ett antal som är spridda över landet, säger han.

Stress, personal utan tillräcklig kompetens och bristande ledning är några av de förklaringar som förs fram i Kalibers program. Kliniker uppges ha bemannats av vikarier med dålig koll både på varandra och patienterna. I vissa fall har det förekommit trakasserier personalen emellan, i andra har skötare struntat i läkarordinationer.

Bengt Eliasson hänvisar till den nu avslutade så kallade priosatsningen: planen för riktade insatser inom området psykisk ohälsa mellan 2012 och 2016. Där utsåg man de svårast sjuka till en prioriterad målgrupp.

– Men jag kan inte hitta att det finns med i det nuvarande uppdraget. Och därför vill jag höra om regeringen kan göra ett tilläggsdirektiv till samordnaren, att fortsätta arbetet med de svårast sjuka.

– Jag kan också mycket väl tänka mig ett akut uppdrag till Socialstyrelsen, att man i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting går igenom hur man kommer åt den här problematiken och gör så att det aldrig händer igen.

Gabriel Wikströms pressekreterare uppger att man inte kommenterar frågorna innan interpellationsdebatten. Senast den 7 mars ska interpellationen besvaras.

Kommentarer

 • Admin1 viska.se 2016-03-02 18:35:56

  Kanske borde detta problem utredas, eftersom både våldtäktsmannen och offret är psykiskt sjuka. En polisanmälan kan ge mannen rättpsyk i 5 år eller ännu längre, vilket ger kostnader för landstinget på 10-15 miljoner. Det kan finnas alternativa sätt som kan vara värt att pröva som att erbjuda 25000 kr i skadestånd till offret, som sjukhuset betalar eller polisanmälan. Klinikchefen kan också bedöma delvist om t.ex rättspsyk kan vara mycket positivt för mannen ifråga. Men att reflexmässigt .polisanmäla tror jag inte är bra i alla situationer. Det verkar också som många kliniker redan gör den bedömningen idag.

 • Admin1 viska.se 2016-02-24 11:58:24

  Jag tror att nyinsjuknade i psykos kan behöva psykologsamtal eller sjuksköterska om psykosen och få den förklarad vad som var verkligt och vad som inte var det. Tyckte själv att jag saknade detta för jag undrade över det efteråt. Annars finns det väl inga studier som tyder att psykologhjälp har effekt vid återfall i psykos vid inläggning. Under akut psykos kan tillfällig kognitiv nedsättning förekomma med dåligt närminne. Kan vara svårt att hjälpa då med samtalsterapi om man inte minns råden eller förmår sig att omsätta råd till handling.

 • Anders 2016-02-24 11:36:23

  Vem har sagt något om långvarig psykologisk behandling i slutenvården? Även om en patient bara befinner sig i slutenvården under 1 dag, så kan en psykologisk insats vara värdefull. Detta gäller alla patienter. Även de med diagnos schizofreni.

 • Admin1 viska.se 2016-02-23 16:33:22

  Inläggningarna vid psykossjukdom är 6 dagar per år eller en engelsk undersökning kom fram till en månad för schizofreni. Psykologiska behandlingar är tidskrävande och kan ta upp till 6 månader. Missbruk är vanligt på avdelningarna och kan nog finnas hos minst 50 %. Vård av missbruk borde satsas på eftersom den förknippas med våld och våldtäkt är ju en form av våld. Antipsykotika har snabb effekt mot aggressivitet och efter ett par dagar ungefär.

 • Anders 2016-02-22 11:36:53

  Helt oacceptabelt med övergrepp i slutenvården. Jag tycker att det borde öppnas upp för fler psykologer i slutenvården och ett mer psykologisk synsätt på såväl patienters besvär som behandlingsupplägg i stort under slutenvårdsvistelser. Många patienter beskriver en upplevelse av förvaring under sin tid i slutenvården och vårdpersonal upplever frustration och vanmakt av hur de ska hantera situationen.

 • Leg läk 2016-02-18 20:24:57

  Hur man kan vara så pantad att man ger sig på en patient i en så grav utsatthet är för mig ett gåta. Men så har jag också jobbat på en patologisk psyk klinik där det patologiska var vårdarna som djävlades med patienterna. Tatuerade från topp till tå och med frågor till mig om jag kunde "skriva ut Tramadol till min fru". Fy fasen vad jag ångrar att jag då inte visslade om det då.

 • Admin1 viska.se 2016-02-18 17:51:53

  Situationen är lite speciell på en psykavdelning, eftersom alla där är psykisk sjuka. Det kan bidraga till att man inte anmäler för man är rädd att mannen skall bli sjukare. Sedan om det är våldtäkt så kan han få rättspsyk i 5 år = kostnad för landstinget (arbetsgivaren) på 10 miljoner. Inte bra det heller. Men visst bör det anmälas så man vet hur stort problemet är. Viktigt också att komma ihåg att psykiskt sjuka kvinnor utsätts mer än normalt för sexuella övergrepp ute i samhället. Så problemet är antagligen mycket större där, eftersom man är inlagd ofta korta tider. För unga kvinnor bör man kanske satsa på vård i hemmet typ ACT-team för att minska övergreppsrisk. Det finns också en möjlighet att skydda unga kvinnor genom att de får bo i en egen del av avdelningen. Man skapar den genom att ha en vägg med dörr, som kan flyttas på hjul och spärra av korridoren. Bara de som bor i denna kvinnoavdelning kan passera in genom dörren liksom personalen förstås.

 • Sven Román, barn och ungdomspsykiater 2016-02-18 17:02:02

  Bra att politiker uppmärksammar detta. Sexuella övergrepp inom psykiatrin är naturligtvis helt oacceptabelt. Patienter med psykisk ohälsa, som redan är mycket utsatta och sköra, måste kunna lita på att de under en inläggning inte ska kunna utsättas för sexuella övergrepp och att de skyddas mot detta av personalen. Jag rekommenderar alla att lyssna på Kalibers program.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier