Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Avled efter 16 timmar på akuten

Ivo utfärdar kritik. Läkare bedömer att det är tveksamt om kvinnan överlevt även vid snabbare vård.

Annons:

En kroniskt sjuk kvinna med svåra buksmärtor fick vänta 16 timmar på akuten på Skånes universitetssjukhus i Lund. När hon till slut flyttades till kirurgisk akutvårdsavdelning och opererades gick hennes liv inte att rädda, skriver Sydsvenskan på nätet.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kritiserar sjukhuset för den långa väntetiden på akuten, först sex timmar för en första undersökning, sedan ytterligare tio timmar för att det skulle bli en plats ledig på kirurgiska akutvårdsavdelningen. Hälso- och sjukvårdslagens krav på god vård har inte uppfyllts, anser Ivo.

Ansvariga läkare bedömer att det är tveksamt om kvinnan överlevt även om hon fått snabbare vård, eftersom hon led av en åkomma som är svår att diagnostisera och oftast har dödlig utgång.

Kommentarer

 • Eva 2016-02-25 18:58:31

  Jag är inte alls förvånad! Jag glömmer aldrig när jag blev kommenderad till akuten i Lund - nattjoursvecka! Jag var då internmedicinare som gjorde en randning där inom ramen för min dubbelspecialisering. När jag kom till akuten deklarerades det av en överordnad " Bara så du vet .... du får ta kirurg patienter också!" Jag bara gapade av häpnad. Jag hade inte behandlat en enda kirurgpatient på minst tio år! Tala om att vara ringrostig! Det var inte patientsäkert alls. Jag var förtvivlad. Fem akuta bukar fick jag att handlägga direkt! Aldrig att jag sätter min fot på det sjukhuset igen och ffa inte på akuten!

 • Strepsil 2016-02-25 15:23:03

  Sjukvården missköter sig. Inte alls oförväntad när en gäng gubbar från landsbyggden har pluggat till läkare bara för att få status o inte för att rädda liv o detta händelse är ett kvitto på det

 • Jonas 2016-02-22 19:03:01

  Varför fick patienten vänta sex timmar på första påtitt? Och varför tog det ytterliggare 10 timmar att komma till kirurgisk akutvårdsavdelning (vad det nu innebär)? Svaret kan inte vara något annat än resursbrist. För få läkare och sköterskor på akuten, för få vårdplatser på avdelningen. Resursbrist är det på alla sjukhus. Det finns för få vårdplatser överallt. Alla landsting går med förlust hela tiden. Men varför är det så? Beror det på naturlagar, måste det vara så? Nej. Det är politiska beslut. Skånes landstingspolitiker har till exempel bestämt att akuten i lund inte ska ha resurser nog att ta emot patienter i vettig tid. Riksdagen har i sin tur beslutat att landstingspolitikerna inte ska ha tillräckligt med resurser att fördela. Man har valt att prioritera annat. Tyvärr kommer de flesta väljare att nöja sig med att skylla på vårdpersonalen. Politikerna kommer undan, som vanligt. Men resursbrist är inte en naturlag, det är ett politiskt beslut.

 • Sven Román 2016-02-21 11:38:35

  @Kirurg, forts: Vad gäller IVO, som du kritiserar i din kommentar, så håller jag med om att det finns mycket övrigt att önska av den myndigheten. Jag tycker ändå att den blivit lite skarpare de senaste åren, men det är stora problem med hur myndigheten är organiserad och hur tillsynen bedrivs. Detta har bland annat Sjukhusläkaren beskrivit på ett förtjänstfullt sätt. Sammantaget har IVO för lite resurser och är tämligen tandlösa.

 • Sven Román 2016-02-21 11:37:52

  @Kirurg: Jag har inte sökt någon tjänst på KI eller KUS, min enda koppling är att jag gick läkarlinjen på KI. Jag tycker det var en bra utbildning, men att det också fanns mycket att förbättra. Jag gjorde en del praktik på KUS, och jag liksom många med mig noterade då i slutet av 1990-talet att patientbemötandet generellt sätt – det fanns alltså många enskilda enheter som var duktiga på detta – var sämst på Karolinska sjukhuset, som då bara fanns i Solna, och att det var betydligt bättre på framför allt Södersjukhuset och Huddinge sjukhus. På sistnämnda sjukhus har jag även arbetat en del. Tyvärr blev Huddinge sjukhus en del av Karolinska 2004, det anser jag var en försämring för Huddinge och den unika andan där. Huddinge hade dittills kombinerat avancerad forskning med bra patientbemötande. Jag har även arbetat fackligt i Stockholm i många år och genom detta fått en del insyn. Som framgår av mitt inlägg nedan är jag inte specifikt kritisk mot KI och KUS, jag tycker det finns stora problem i hela den landstingsdrivna sjukvården i Sverige. Men KI och KUS intar en särställning, KI har en hög status som lärosäte och inom forskningen, och en nära koppling till Nobelpriset i medicin. KUS är nära associerat med KI. Det är därför Macchiariniskandalen är så stor.

 • Kirurg 2016-02-21 09:50:25

  IVO måste vara den mest inkompetenta utrednings organet det finns! Jag kan garantera att patienten hade inte kommit till operation även om den hade lagts på avdeltning då det säkert fanns ingen operations utrymme, narkos bedömning som försenar det mesta osv. Om patienten led av en allvarlig bukåkomma som behövde opereras, sattes diagnosen säkert innan hon kom till avdelning, och enligt mig kunde man ha tagit henne direkt till operation alt stabiliserat på pre-op/IVA. På den korta beskrivning vi fått finns ingen indikation för att hon var en AVA patient… Sven Roman, måste fråga eftersom du tycks vara stark KI/KS motståndare (läst flera av dina poster), var det så att du inte fick en tjänst på dessa institutioner eller är det något annat?

 • Sven Román 2016-02-20 23:28:44

  Vård-Sverige har gigantiska problem. Självklart ska inte en allvarligt sjuk patient vänta 16 timmar. Läkaretiken har tappats bort, Johan Frostegård skrev helt lysande om detta på DN Kultur igår. Vi har vårdskandal efter vårdskandal i hela Sverige. Landstingets ledarskap är under all kritik. Den fruktansvärda tragedin med Sol-och-våraren Macchiarini är inte en tillfällighet. Ärendet som beskrivs ovan sannolikt orsakat av bristen på vårdplatser, vilket politiker och sjukvårdschefer är ansvariga för. Hela den svenska sjukvården behöver ses över. Vi har en upp och nervänd befolkningspyramid, hur ska vi kunna återgå till att ge en jämlik och likvärdig vård för alla medborgare? Vilken vård ska alla erbjudas, vilken vård ska vi själva betala för? Hur ska vården finansieras? Hur ska den organiseras? Hur ska professionen, som har kunskapen om sjukdomar och sjukdomsprocesser, få möjlighet att åter stå vid rodret? Kloka företrädare för professionen och politiken och medborgarna behöver förutsättningslöst sitta ner och diskutera dessa frågor och komma med ett förslag på en helt ny sjukvård. Jag befarar att sjukvården annars kollapsar.

 • Svar på tal 2016-02-20 21:50:33

  @ssk, har du satt foten på Lunds akutmottagning? Detta är bara en av många situationer som inträffar så fort det är omöjligt vårdplatsläge. Jag tror inte man negligerat patienten utan arbetssituationen har varit sådan att detta olyckliga har hänt. När man går på sitt arbetspass och får överrapporterat patienter som väntat i 16h, där tre olika läkare varit "ansvariga" enligt liggaren men bara den första har de facto sett patienten, ja, var har patientsäkerheten tagit vägen?

 • ssk 2016-02-20 13:39:12

  Finns ingen ursäkt för detta. Alla med basal vårdutbildning vet riskerna med en akut buk. Finns ingen ursäkt för att någon människa ska behöva ligga och plågas till döds utan att någon bryr sig. Pinsamt att komma med undanflykter.

 • Agneta Berglöw 2016-02-19 17:32:56

  Ingen ingen skall behöva ligga på en akutmottagning i 16 timmar allra minst en gammal människa som inte kan göra sin röst hörd o,sedan sluta sina dagar där. Jo jo Sverige ett världens rikaste länder som har en sluten o öppen sjukvård som man får skämmas över. Lägg ner landstingen,avskeda alla dessa inkompetenta sjukvårdspolitiker som håller i pengarna o förstaliga vården.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier