Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

FÖRSÄMRING. Efter reformen dör fler patienter med palliativ vård på sjukhus i stället för hemma, på grund av strulande administration.

FÖRSÄMRING. Efter reformen dör fler patienter med palliativ vård på sjukhus i stället för hemma, på grund av strulande administration. Bild: Thinkstock

Kritik mot kommunal hemsjukvårdsreform

Fler patienter med palliativ vård tar sitt sista andetag på sjukhus i stället för i det egna hemmet – på grund av administrativt strul. Hemsjukvårdsreformen i Östergötland kritiseras i en utredning.

Annons:
Eva Törnvall.
Bild: Filip Leo

– Det finns en föreställning om att hemsjukvården blir bättre om man kommunaliserar den, men det där är ju inte sant. Det finns ingen forskning, ingen evidens bakom det, säger Gunnar Carlgren, överläkare på lasarettsanslutna hemsjukvården, LAH, i Linköping.

– Jag känner en stor besvikelse över att vi i Östergötland lade ner så mycket pengar – och tid – på själva kommunaliseringen, när vi hade kunnat lägga alla de där miljonerna på att verkligen förbättra hemsjukvården i stället. Oj, vad vi hade kunnat åstadkomma då. Nu åstadkom vi inte något annat än en resurs­över­föring till kommunerna och att allt började om från scratch, fortsätter han.

Eva Törnvall vid Region Östergötlands forsknings- och utvecklingsenhet har lett utvärderingen av vårdpersonalens erfarenheter av vårdreformen. Hon är mildare i tonen.

– Man får se det som att det finns en del saker att ta tag i. Och man ska veta att många av de här problemen hänger kvar även i regioner och landsting som kommunaliserade hemsjukvården mycket tidigare än oss.

Men rapporten, som baseras på inter­vjuer med vårdpersonal, talar ett tydligt språk: Informationsöver­föringen brister, ansvarsfördelningen är otydlig, journalsystemen är inte kompatibla med varandra och vård­processen för den enskilda patienten har blivit mer komplex i stället för enklare.

Allvarligast är kanske att personalen upplever att vissa sårbara patientgrupper riskerar att få sämre vård och att patienter inom den palliativa vården i hög­re utsträckning dör på sjukhus än före kommunaliseringen av hemsjukvården. Bland annat på grund av att nödvändiga hjälpmedel till hemmet tar lång tid att beställa.

– I vår utredning har vi intervjuat vårdpersonal i landsting och kommuner, så vi vet ju inte vad patienterna tycker. Men om det är så att patienterna inte får välja och att de hindras från att dö hemma på grund av brister i organisationen, då tycker jag att det är ytterst allvarligt, säger Eva Törnvall.

Andra utvärderingar som har gjorts av hemsjukvårdsreformen i regionen ger en annan bild. Vid inter­vjuer med ett tjugotal patienter är de flesta positiva till hem­vården.Men de allra sjukaste patienterna är inte nödvändigtvis i stånd att klaga.

Och Gunnar Carlgren bekräftar att han har haft patienter som dött på sjukhus trots att de hade önskat att få dö i sitt eget hem. Men han tycker att frågan är allvarlig av fler anledningar än så.

– Titta i palliativregistret så ser du att den sämsta palliativa vården ges på sjukhus. Så det här är ett stort problem. Dessutom har vi ju på många håll i landet en otrolig vårdplatsbrist. Varje patient som skulle kunna vårdas utanför sjukhuset med god kvalitet ska därför vara utanför sjukhuset, säger Gunnar Carlgren.

Vad vill patienterna själva då?

– De vill vara trygga. Om vi kan skapa trygghet i hemmet väljer en klar majoritet att vårdas hemma.

Relaterat material
Politiker håller inte med

Kommentarer

 • Allmänläkare 2016-02-19 23:27:23

  Faktumet att kommunen inte kan ha läkare i palliativa team är idiotiskt. Naturligtvis är bästa lösningen att ha sammansvetsade team (inkl läkare) inom hemsjukvården istället för att stackars patienter med anhöriga och hemsjukvårdssköterskor skall försöka få olika doktorer på sjukhus och vårdcentraler att fungera.

 • Anders 2016-02-19 15:49:45

  Pär: Kommunal hälso- och sjukvård är också hälso- och sjukvård. Det finns inget lagkrav att hälso- och sjukvård ska vara på "läkarnivå". Hälso- och sjukvård ska enligt lag bedrivas av både landsting och kommuner. I övrigt kan jag hålla med dig i mycket. Det stämmer att kommunerna inte får ha läkare. Läkarinsatserna i hemsjukvården ska landstingen stå för.

 • Eva Stålhammar 2016-02-19 15:28:03

  Det absolut viktigaste är att hemsjukvård, vårdcentral och hemtjänst arbetar nära och är områdesindelade (i samma område) det gör att man kan arbeta teambaserat som är mycket viktigt för sjuka äldre. Jag tror att det är LOV och vårdval som trasslar till det, då det inte är områdesindelat och det blir då omöjligt att arbeta teambaserat. Dessutom är det viktigt att kommunerna anställer Distriktssköterskor i hemsjukvården för en effektivare och säkrare vård.

 • Pär 2016-02-19 09:31:01

  Jag finner det lite ironiskt att det heter "kommunal hemsjukvård" när sjukvård enligt lag ska bedrivas av landsting, är på läkarnivå och kommunen dessutom är förbjudna att anställa läkare. Kommunen bedriver omvårdnad och omsorg. Det är ett riktigt aber att samverka kring patienter också när man har två hela olika organisationer, som geografiskt kan överlappa än hit och än dit, där vi inte har gemensamt journalsystem, där vi i grund och botten på grund av sekretess inte får kommunicera annat än i undantagstillstånd, och där den ena vilar på politisk grund, den andra på vetenskaplig grund och där de styrande i varje organisation dessutom är politiker - som inte ens behöver tillhöra samma parti! Man har verkligen inte gjort det lätt för sig när det gäller samarbetet.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier