Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan.

Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan.

Snabbare utskrivningar ska lösa korridorvården i NU-sjukvården

Det är olämpligt att ha psykiatriska patienter i korridorerna, säger områdeschefen. Nu ska en arbetsgrupp få ordning på det.

Annons:

Som Dagens Medicin tidigare rapporterat har psykiatriska patienter vårdats i korridorerna på Norra Älvsborgs Länssjukhus, Näl, i Trollhättan. Orsaken är att NU-sjukvården, där Näl ingår, sedan årsskiftet stängde en psykiatrisk vårdavdelning med 17 platser på Uddevalla sjukhus.

Enligt Majvor Martinsson, områdeschef för psykiatrin i NU-sjukvården, var aldrig tanken att vårdplatserna skulle ersättas.

– När beslutet togs hade vi sett att våra vårdplatser inom somatisk och psykiatrisk vård var snedfördelade. Inom medicinområdet hade vi väldigt mycket överbeläggningar, medan den psykiatriska kliniken hade en ovanligt låg beläggning förra året, säger hon till Dagens Medicin.

Vad är en ovanligt låg beläggning?

– 60–70 procent.

Hon säger att det har varit svårt att rekrytera personal för att bemanna vårdplatserna och i stället fattades därför beslutet att satsa på den psykiatriska öppenvården.

– Vårdprocesserna ändrar sig över tid och vi gjorde en förskjutning från slutenvård till öppenvård.

Hur ser beläggningsgraden ut i Trollhättan nu?

– Den har varit väldigt hög i januari, på hela sjukhuset.

Enligt Majvor Martinsson har psykiatrin, precis som den somatiska vården, en nollvision när det gäller överbeläggningar.

– Men det är klart att vi inte löser det över en natt. Nu sätter vi igång ett intensivt arbete med det målet.

Arbetet ska innefatta hela vårdflödet från att patienterna skrivs in till att de skrivs ut till primärvården. Lösningen finns, enligt Majvor Martinsson, nämligen ofta i utskrivningsprocessen.

– Där det är ett stort stopp i väldigt många fall. Så vi kommer i nästa vecka att tillsätta en arbetsgrupp under ledning av en av våra chefläkare för att angripa den frågan specifikt.

Majvor Martinsson säger att beläggningen på psykiatriska vårdavdelningar ska vara på en rimlig nivå så skyndsamt som det går, något exakt tidsplan för det kan hon dock inte ge.

– Det är inte lämpligt att ha några patienter liggandes i korridoren, eller placerade så att man inte kan sköta dem på bägge sidor. Det är väldigt tydligt.

Relaterat material
Psykiskt sjuka vårdas i korridorer

Kommentarer