Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Bild: Marcus Eriksson/Bildbyrån

Unga får psykmedel utan diagnos

Många barn och unga med utvecklingsstörning och autism behandlas med antipsykotiska läkemedel – trots att de inte har någon psykiatrisk diagnos.

Annons:

På vissa boenden kan andelen behandlade vara upp till en tredjedel. Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport.

"Behandling vid psykisk ohälsa är viktigt. Samtidigt är långvarig behandling med antipsykotiska läkemedel förenat med vissa risker, som neurologiska och metabola biverkningar", säger Karin Flyckt vid myndigheten i ett pressmeddelande.

Rapporten visar också att personer med utvecklingsstörning, autism och autismspektrumstörning behandlas hälften så ofta med ballongvidgning vid konstaterad akut hjärtinfarkt, jämfört med andra patienter. Orsaken är oklar.

"Det kan finnas medicinska skäl, men det kan också vara så att bemötandet inom hjärtsjukvården är ojämlikt", säger Karin Flyckt.

Kommentarer

 • Admin1 viska.se 2016-02-27 14:55:26

  Ungdomar med psykos som lever hemma och får antipsykotika kan gå och handla chips en gång i timmen om de vill. Det kan ge kraftig viktökning, som kliniska studier visar. På LSS-boende verkar personalen följa med och handla en gång i veckan. Det blir inte så mycket chips och läsk då. Dessutom har de låg pension och ont om pengar, eftersom de aldrig jobbat och att bo på gruppboende är dyrt. Det är alltså inte så fett på ett LSS-boende om man uttrycker sig populärt.

 • Admin1 viska.se 2016-02-25 22:04:10

  Socialstyrelsen har inte bevisat att de fått negativa effekter av antipsykotikan. De på LSS-boenden behöver inte verka dumma utan viss grandiositet kan finnas. Har erfarenhet av två personer. Kan tro att de på sjukersättning kan bli miljardärer. Man märker att något är fel för de kan inte handla själv eller åka buss. Så det finns en diskrepans mellan vad de tror att de kan och vad de kan utföra självständigt. I och med att de inte kan handla själv, så kan viktökning kanske inte vara så stort problem eftersom de tydligen kan låsa in mat på LSS-boenden. Min poäng är att man kan vara tokigare än en med psykossjukdom utan att ha psykosdiagnos. Tror att deras aggressivitet beror på att de inte inser att de klarar av de enklaste saker utan vill skylla det problemet på andra.

 • Haqvin 2016-02-25 13:36:07

  Modereringen i dessa spalter är emellanåt svårbegriplig. Av någon anledning fick jag tydligen inte säga, att Sven Roman HAR nått fram med sitt budskap men att jag inte delar hans uppfattning. Nu gör jag det igen. //@Admin1 viska.se: Antipsykotika skall användas för sitt ändamål - om de skall användas alls. De skall däremot inte missbrukas för att "lugna" bångstyriga barn, OAVSETT deras vikt.

 • Admin1 viska.se 2016-02-25 12:02:49

  En brist i Socialstyrelsens undersökning var att man inte stickprovsmässigt kontrollerade om de som fick antipsykotika hade högre kroppsvikt än de på samma boende som inte fick antipsykotika. Kroppsvikten är nog en bra indikator på skadliga biverkningar. Socialstyrelsen rekommenderar för antipsykotika till vuxna att efter 3 kg viktuppgång skall ordinationen omprövas.

 • Sven Román, barn och ungdomspsykiater 2016-02-24 21:45:15

  @Haqvin: Jag vet av tidigare diskussioner med dig att det är hart när omöjligt att nå fram till dig, och det tycker jag är tråkigt. Men jag respekterar självfallet dina åsikter. Att jag trots denna erfarenhet ändå gjorde ett förtydligande var för att jag kanske skulle nå fram denna gång och för att det finns många andra som läser kommentarerna här och kanske skulle uppskatta min kommentar. Trevlig kväll!

 • Haqvin 2016-02-24 17:38:24

  @Sven Román: Ser inget annat än att du upprepar vad du redan skrev i förra inlägget.

 • Sven Román, barn och ungdomspsykiater 2016-02-24 16:41:31

  @Haqvin: Det är mycket möjligt att du har rätt, Haqvin, angående hur stor skandalen med förskönade läkemedelsresultat är. Skulle man idag följa mina råd, så skulle förskrivningen av dessa mediciner minska betydligt för barn och ungdomar. Högdosförskrivning skulle vara tämligen sällsynt, för psykotiska skov och maniska skov är ovanliga, och sker i praktiken bara för tonåringar, vanligare ju äldre dessa är, men ovanligt även då. Vid svår Tourette kan också högdos neuroleptika ges, men det bör bara ske i undantagsfall, då det idag ofta finns preparat med annan verkningsmekanism och mindre biverkningar. Vid autism med utagerande beteende kan ibland lågdos neuroleptika hjälpa, dosen då oftast 0,25 - 0,50 mg/dag, högst 1 mg/dag.

 • Haqvin 2016-02-24 13:46:23

  Vem tror du har författat indikationerna, Admin 1 viska.se? // @Sven Roman: Huruvida neuroleptika "har sin plats" i behandlingen av vuxna är och blir alltmer omdiskuterat. Alltmer avslöjas om bolagens förfalskade studier, och alltmer framkommer om "läkemedlens" skadeverkningar. Vi står snarare inför en växande sjukvårdsskandal, som vida kommer att överträffa hundra Macchiarini-skandaler tillsammans! I den bataljen gäller det att välja rätt sida, Sven.

 • Sven Román, barn och ungdomspsykiater 2016-02-24 13:09:56

  Neuroleptika är det psykofarmaka för barn och ungdomar med svårast biverkningar: mycket kraftig viktuppgång (olanzapin (t ex Zyprexa) värst, i genomsnitt 2 kg viktuppgång/vecka), akut diabetes, ökar på lång sikt avsevärt risken för diabetes, ökad risk för hjärt/kärlsjukdom, minskad libido, kognitiv påverkan, så kallade extrapyramidala symtom (CSN-påverkan) etc. Dessutom är forskningsunderlaget för behandling av barn och unga med dessa mediciner mycket svagt, se t ex rapport nedan från Läkemedelsverket. Det är helt oacceptabelt att de förskrivs så lättvindigt, något som också angavs i myndighetens rapport. Antipsykotika har sin plats i behandlingsarsenalen: i hög dos vid konstaterat psykotiskt skov och ibland vid maniskt skov, ibland i lägre dos som underhållsbehandling vid psykossjukdom, vid Tourettes syndrom och ibland i lägre dos vid autismproblematik och utagerande beteende. Att förskriva dessa tunga mediciner "i oträngt mål" är både oetiskt och torde strida mot barnkonventionen. LMV:s rapport: https://lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/information-fran-lakemedelsverket/2012/Rev%20130422_inneh%C3%A5llsf%C3%B6rt_Information%20fr%C3%A5n%20L%C3%A4kemedelsverket_nr%205_2012_webb.pdf

 • Uppgiven 2016-02-24 12:18:05

  Detta är mycket illa. Dagens Medicin borde göra något av detta, titta på denna förskräckliga historia: http://highline.huffingtonpost.com/miracleindustry/americas-most-admired-lawbreaker/ Det är en ingående beskrivning om forskningsfusk, politiskt spel, mutor och olagligt agerande just när det gäller att göra Risperdal rumsrent (och indicerat) i denna patientgrupp. I kombination med Socialstyrelsens fynd blir man uppgiven inför vår behandling av de mest utsatta i samhället.

 • Admin1 viska.se 2016-02-24 11:49:52

  Vid nedsatt IQ kan våldsrisken öka enligt en färsk avhandling av Tomas Moberg, men gällde vuxna. Antipsykotika har ganska snabb effekt mot aggressivitet , men då gäller det psykotisk aggressivitet. Svårt att säga om detta är bra eller dåligt, men som sagt att risperidon har indikation: "Risperidon Actavis är indicerat för symtomatisk korttidsbehandling (upp till 6 veckor) av ihållande aggressivitet vid uppförandestörning hos barn från 5 år och hos ungdomar med under genomsnittlig intellektuell funktion eller mental retardation, som diagnostiserats enligt DSM-IV-kriterier och hos vilka det uttalade aggressiva beteendet eller annat utagerande beteende kräver läkemedelsbehandling."

 • IB 2016-02-24 00:06:09

  Oja, Risperidon (neuroleptikum) mot oro och sömnsvårigheter, aggressiva utbrott är om än inte vanligt, men alldeles för ofta förekommande behandlingar. Hur står det till med resurser och kompetens på BUP?

 • Haqvin 2016-02-23 20:21:07

  Ren skandal! Det handlar om mediciner med svåra biverkningar och potentiellt bestående skadeverkningar!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier