Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Lina Nordquist (L), oppositionslandstingsråd i Uppsala län, Cecilia Elving (L), fullmäktigeledamot Stockholms läns landsting, och Lovisa Aldrin (L), fullmäktigeledamot Region Halland. Samtliga är styrelseledamöter i Liberala Kvinnor.  

Lina Nordquist (L), oppositionslandstingsråd i Uppsala län, Cecilia Elving (L), fullmäktigeledamot Stockholms läns landsting, och Lovisa Aldrin (L), fullmäktigeledamot Region Halland. Samtliga är styrelseledamöter i Liberala Kvinnor.  

”Jämställd vård är inte rocket science”

Varför avlönas läkare under utbildning, men inte sjuk­sköterskor som specialiserar sig? frågar tre företrädare för Liberala kvinnor. 

Annons:

Sjukvården är inte jämställd. Löneutvecklingen i kvinnodominerade yrken är på många håll en ­flatline, varje dag sviker svensk sjukvård av okunskap människor som utsätts för våld eller förtryck. Och när kvinnor blir patienter får de färre provtagningar och undersökningar, men fler biverkningar.

Fler kvinnor dör på sjukhus vid akut hjärtinfarkt, samtidigt som mäns blindtarmar opereras med öppna bukoperationer – men kvinnors med skonsam titt­håls­kirurgi (LT 2015:112). Ojämlikheten går därmed åt båda håll.

Detta är inte första gången Liberala kvinnor lyfter frågan. Vi har pekat på skillnader i vård, löner, sjukvårdskostnader och företagande. Upprepat, föreslagit och granskat. Ändå behövs fler texter, mer påverkan, ytterligare påminnelser om enkla förbättringar i varje region eller landsting:

1. Karriär och lön måste motiveras av kompetens, inte av kön. Varför sker lönelyft i kvinnodominerade yrken så ofta efter hot om massuppsägning? Varför avlönas läkare under utbildning, men inte sjuk­sköterskor som specialiserar sig?

Ett jämställdhetsfokus hos studenter och anställda, anställningsnämnder och ledning främjar hela vården. Där­utöver måste barnomsorg finnas nattetid i områden där många jobbar natt. Dessutom behöver Lagen om valfrihetssystem, Lov, värnas och utvidgas. Lov är en oerhört viktig jämställdhetsreform, eftersom den ger anställda i kvinnodominerade yrken möjlighet att byta jobb.

2. Sjukvården måste värna de mest sårbara. Enligt Liberala kvinnor och Liberalerna be­höver varje region och landsting arbeta mot hedersvåld och förtryck och skydda människor som utsätts för våld.

Först hedersförtrycket. Sjukvården behöver rutiner och samordnade funktioner med tid och tydligt ansvar för de människor som drabbas. I många regioner och landsting saknas detta helt.

Så våldet. Spåren efter våld i nära relationer syns ofta i ansikte och mun, men svensk tandvård ser sällan skadorna. Med ökad medvetenhet kan tand­vården hjälpa våldsutsatta kvinnor, män och barn att få den hjälp de behöver. Tandvården har också en unik möjlighet att skydda alla barn, vare sig de går i förskola eller inte.

3. Långsiktigt, strategiskt arbete pressar sjuk­vården närmare jämställdhet.

Kvinnor måste inkluderas i landstings och regioners forskning. Genom att rikta resurser till forskare som fått forskningsanslag i konkurrens uppnås dessutom högre kvalitet för alla. Dålig forskning gynnar ingen, oavsett genusfokus.

“Dålig forskning gynnar ingen, oavsett genusfokus.”

Dessutom måste sjukvårdsstatistik synliggöras och redovisas könsuppdelad: En bröstcancerpatient får enligt Socialstyrelsen vänta i tre veckor från remissbeslut till behandling, medan samma väntan för en man med medel- eller högriskprostatacancer väntar i nära ett halvår. Det är obegripligt att könsuppdelad statistik avvisats av de rödgröna i bland annat Uppsala län.

Ibland sägs att jämställdheten gått för långt, men arbetet för att ge alla människor lika goda möjlig­heter och villkor kan inte gå för långt. Bättre rustade kan landsting och regioner uppmärksamma såväl dålig löneutveckling och obefogad väntan som våld och övergrepp mot våra mest utsatta.

Jämställd vård är inte rocket science. Bara upp­kavlade ärmar och verkstad, varje dag. 

Kommentarer

 • Tobias Rodak 2016-03-04 10:02:25

  SSK: Kan inte uttala mig om andra orter än den där jag är på, men här förekommer ensamma nattjourer, ensamt avdelningsarbete och ensam mottagning. Som AT-läkare.

 • SSK 2016-02-28 17:26:07

  Intressanta tankar. Denna kulturen. AT-läkare sitter och väntar av ett OK från sin handledande överläkare. De få ta det ansvar de önska eller sitta av tiden med att läsa Aftonbladet. Man delar upp patienter och sitter i grupp på ronderna för att få handledd utbildning. Samtidigt en liten del salsutbildning under veckan. Visst gör de en arbetsinsats, men tagga ner ni som skriver och påstår att det är uteslutande självständigt arbete! Det mest intressanta är att läkare tillåts lära sig och utvecklas. De ska växa. Deras karriärsteg belönas och de tillåts blir motiverade. AT-tjänsten är väl "glass" jämfört med arbete som underläkare? På det, så kastar väl sig dessa AT-läkare efter de jourer som de kan få och samlar gladeligen på sig komptid. Missförstå inte, detta är bra! Ett bra sätt att lära sig och växa in i rollen. Då de är klara kommer också första lönesnäppet. Det skrämmande är att SSK ska hålla sig på mattan. 40-50 år i yrket ska spreta ett par tusen i lön. Det viktiga är ju att de inte blir för dyra. Efter 4,5-5 år och en specialist utbildning så har de avverkat strax under samma tid och ekonomiska bortfall som en läkare.

 • Tobias Rodak 2016-02-25 11:55:33

  En specialistsjuksköterska har väl gått mellan 4 och 5 års eftergymnasial utbildning? En nybliven AT-läkare har gått 5,5- 6 års motsvarande. Hur ska en läkare försörja sig om man inte får lön för än man nått specialistnivå efter 12 års utbildning? Ska det vara rättvist bör man väl hellre börja avlöna läkarstudenter från och med termin 9.

 • Sven Román, barn och ungdomspsykiater 2016-02-25 11:44:02

  Bra förslag, Andreas Rönnersten! Vad har landstingen sagt om ditt förslag?

 • Andreas Rönnersten 2016-02-25 10:21:07

  Skillnaden beror rimligen inte på strukturerad diskriminering utan att sjuksköterskors vidareutbildning sköts av universiteten, och läkares av landsting/region. Jag har länge argumenterat för att sjuksköterskors vidareutbildning inte borde skötas av universiteten utan hanteras på samma sätt som läkarnas. Då skulle man troligen få flera fördelar; 1. Troligen ökad klinisk relevans i utbildningen. 2. Därmed ökat incitament för arbetsgivare att ge ssk vidareutbildning. 3. Lösa ersättningsdiskussionen genom att utbildningen sker på arbetsplatsen på av region/landsting betald arbetstid. 4. Ge sjuksköterskor vad som saknas idag, dvs en naturlig utbildningskarriär (och därmed även lönekarriär) på arbetsplatsen.

 • Vub-ssk 2016-02-24 20:47:10

  I mitt fall kommer arbetsgivaren defenitivt gå plus med att de betalade min vub. Efter 10 år i yrket finns det absolut ingen indikation på att försöka bli student med lån igen för en utbildning som tar 20 år innan den återbetalar sig. Dessutom har jag känslan att arbetsgivaren gör vad de kan för att bevara sin investering. Ja ser stora möjligheter att nu kunna etablera nya tankebanor på jobbet med senaste ropet ur forskningen! Om arbetsgivaren satsar på mig så satsar ja på dem.

 • Dr No 2016-02-24 19:45:51

  Just det. Skillnaden på en utbildningstjänst där man utför patientrelaterat arbete 90% av tiden och går nattjour jämfört med ett år på skolbänken svår att förstå? Dessutom är kvinnor i majoritet även bland unga läkare. Allt verkar vara rocket science för Liberala kvinnor.Men annat är inte att vänta, De tillhör partiet som bytt namn för att undgå ansvar för att ha förstört svensk skola och som vill legalisera nekrofili och incest. Need I say more?

 • Kaj 2016-02-24 19:43:20

  #Babelshus Genusvetenskap politisk rocket science! Förundras över tre unga kvinnor liberaler förnyat uppvaknande, ja kanske ska kunskap värderas fullt ut för sjuksköterskor har en avgörande betydelse för folkhälsan? Som man och feminist en av Sveriges ledande experter mitt område-ja konstaterar torrt från sönderslaget yrkesliv, krossade drömmar och familjeförhållanden, ekonomi hukandes systematisk diskriminering att inga av dessa "liberala" alliansföreträdare SLL eller LUL lagt två fingrar i kors från den mellanmjölk-och medelklasspolitik som borde värnat utsatt medelklass olöst vård-och arbetsmiljöskandal hepatit C! Ps. Politik är bajs och blir ingen favorit i repris - löfte betald utbildning infriades ej 2006-2014 så valboskap får andra vara 2018!

 • David 2016-02-24 16:24:46

  Jag tycker faktiskt inte att det är en dum fråga. De flesta ssk jag träffat som vidareutbildat sig har lojala stannat kvar på arbetsplatsen. Hur ser det ut i andra branscher - den ingenjör som vidareutbildas antar jag gör det internt och med lön. Varför inte våra ssk?

 • Dr Bengt 2016-02-24 15:17:49

  Instämmer med hjälp, Johan och lekarn. Ren idioti. Fram för betald grundutbildning för läkare i så fall!! Politiker... Suck...

 • Larsa 2016-02-24 10:43:35

  Bra skrivet. Personalpolitiken inom vården är uråldrig och liknar apartheidsystemet orättvisor. Mycket märkligt att detta bara fortsätter år efter år när det trots allt är politiker som är våra arbetsgivare. Förstår inte att man kan vara politiker och tillåta detta apartheidsystem.

 • Johan 2016-02-24 09:36:21

  Som AT/ST arbetar man och har inslag av utbildning, dvs en utbildningstjänst. Som ssk är det en högskoleutbildning mestadels teoretisk om jag förstått det rätt, går alltså inte att jämföra!

 • Lekaren 2016-02-24 09:11:35

  Ja, man häpnar. Politiker som sitter i sina idéverkstäder och dricker kaffe. AT och ST = utbildning? Ja, eller hårt arbetande läkare som lär sig under tiden.

 • Agneta Berglöw 2016-02-24 08:44:24

  Jaa vi skriver 2016 o Sveriges befolkningsstatisk har just delgivits oss i massmedia.Från att kvinnor tidigare haft längre livstid än män så har nu dessa siffror ändrats. Att sjuksköterskor som skall vidareutbilda sig inte har betald sådan är ju horribelt.Studielånen skall ju betalas tillbaka på en senare lön som skamligt låg o aldrig höjs.Har själv som sjuksköterska o dipl Tobaksavvänjare hört orden vid varje årlig löneförhandling med verksamhetschefen;ja,det finns ju inga pengar att fördela i år heller till er syrror! Trots detta gör kommuner o Landsting SKL aldrig något åt denna situation.Att sjuksköterskor inte skall ha en lön att kunna leva på o att detta senare genererar ett liv som fattigpensionär(nu 50-talisterna) fortsätter år ut .o år in. Laborerandet med AP fonder av tidigare socialdemokratiska regeringar har gjort pensionssystemet för bl.a vårdyrkenas löntagare till ett moras.

 • hjälp 2016-02-24 08:25:43

  Ja, varför får man lön under AT och ST och varför får man inte lön på en 1-årig högskoleutbildning. Frågan är så dum att den inte förtjänar svar.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier