Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Bild: Thinkstock

Den onödiga sjukvården ökar

Trenden går åt fel håll. Antalet dygn som utskrivningsklara patienter är kvar på sjukhus ökar. Kostnaden för kommunerna var över 217 miljoner kronor bara under första halvåret 2015, visar Dagens Medicins kartläggning.

Annons:

Färdigbehandlade patienter ska ut från sjukhusen snabbare, enligt ett förslag av utredaren Göran Stiernstedt. Men utvecklingen går i själva verket åt andra hållet. Under första halvåret 2015 låg utskrivningsklara patienter över 65 år kvar på sjukhusen i sammanlagt 211 614 dagar, vilket motsvarar sammanlagt 580 år. Det är en ökning jämfört med halvåret tidigare – med cirka 20 000 dagar.

Läkarna har alltså avslutat den medicinska behandlingen men patienten ligger kvar i väntan på en plats på till exempel särskilt boende eller rehabilitering. Detta trots ökade risker för bland annat trycksår, vårdrelaterade infektioner och försenad rehabilitering.

Kostnaden för kommunerna var över 217 miljoner kronor bara under första halvåret 2015, och då är inte Stockholms läns landsting inräknat. Kostnaderna för kommunerna beror på att de måste betala för patienter som ligger kvar mer än fem dagar som medicinskt färdigbehandlad. Värst är läget i Örebro med 207 utskrivningsklara vårddagar per 1000 invånare.

– Det här pekar på vikten att man tar tag i frågan. Ett bra sätt att göra det är att genomföra vårt förslag, säger Göran Stiernstedt.

Läs hela kartläggningen med statistik från landets landsting och regioner i tidningen Dagens Medicin.

Kommentarer

 • Lena 2016-02-26 07:31:53

  Ofta står det utskrivningsklar i systemet, detta kan sedan ändras flertalet gånger och patienten får stanna då det tillstött något. Tur då att de inte hunnit hem och får komma i retur. Hemsjukvård som den var förr går mer och mer åt avancerad hemsjukvård, då krävs planering.

 • Eva 2016-02-25 17:50:14

  Nog att det ligger utskrivningsklar patienter och väntar, men det händer numer alltför ofta att patienter görs utskrivningsklara fast de inte är det. Flera undersökningar och behandlingar planeras, men på grund av platsbristen och kommunernas fördröjning är det bäst att vara lite före sin tid. Om man skall kunna lita på att patienterna är "utskrivningsklara" måste alla följa reglerna sjukhusen, liksom kommunerna. Men hela sättet att arbeta på är segt som tuggummi och man borde ändra systemen att bli mer lättarbetade.

 • Kloker 2016-02-25 17:30:59

  Det är ingen tvekan om att ett fortsatt vård och omsorgsbehov finns hos en person som väntar på utskrivning från sjukhuset. Planeringen kring denna person ska vara hållbar. Risken finns annars att patientsäkerheten äventyras och en boomerang effekt uppnås där återinläggningar i sjukhusen ökar. Begreppet utskrivnngsklar och medicinsk färdig behandlade patienter får inte blandas ihop eftersom de beskriver olika behov hos patienten. Av den anledningen behöver patienter ibland skrivas ut till en annan enhet hos landstinget när de är utskrivningsklara i en avdelning i stället till kommun. Vårdnivåer ska ha en tydlighet och vilka ska vara ansvariga. Även hemsjukvården ska lösas för att vi uppnår - uppnår en hållbar utskrivning - får tydlighet i vem vårdgivare blir för patienten utanför sjukhuset - uppnår patientsäkerhet - uppnår trygghet hos patienten och närstående - minskar återinläggningar på sjukhus - minskar besök i akutsjukhus Det är annars tveksamt att någon kommun avsiktligt vill betala "straffavgiften". Inte heller får en patient tvingas in i en annan kommunal enhet när deras behov inte utreds och de inte kan bestämma sig eller inte ansöker om kommunal hjälp.

 • Haqvin 2016-02-25 16:24:01

  Tja, livmodertransplantationer betraktar jag nog som betydligt onödigare vård - för att bara ta ett exempel.

 • ssk 2016-02-25 15:35:20

  Varför inte lägga dessa pengar på vårdpersonal(ssk och usk,SHT ) som lön attraktiva arbetstider,förkortad arbetstid och .... utbildning/interna kurser etc på arbetstid. I nämnd ordning. Drägliga arbetsplatser med mycket "luft" i systemet. Stress är inget den äldre mår bra av men i dagens "blytunga" sjukvårdsapparat har de det tufft och får ta del av vårdpersonalens arbetsbörda. Hur många känner sej inte i vägen där! Man måste vara "frisk" för att orka vårdas på sjukhusen. Sedan som Elin" beskriver så hetsas läkarna till att skriva ut pat. för snabbt för att kunna ge plats åt nya och då blir det "returer" istället senare. I hemmet blir tryggheten väldigt central för den äldre och jag tycker det är otroligt att man fortfarande inte lyckas ta hem patienterna till hemsjukvården. Men det är organisationens fel inte personalen de gör vad de kan. Det är heller inget måndag till fredagjobb utan allt administrativt och organisatoriskt arbete ska kunna ske även på helger och kvällar. Redan där brister det och har så gjort länge.

 • HeresyX 2016-02-25 14:19:16

  Det är fascinerande hur hemtjänsten ibland behöver flera dagar på sig för att "förbereda" mottagande av en patient som de redan haft kontakt med i flera år. Vad händer med personalen som annars hade besökt patienten i hemmet?

 • Elin 2016-02-25 14:16:53

  Det är säkert så att landstingen lyckas fakturera fler dagar. Och det är självklart så att det kan skilja mellan olika orter. Men jag, som är DL, ser snarast att vårdtiderna verkar vara väldigt avkortade så att man inte hinner se effekterna av läkemedelsändringar: oväntade effekter eller biverkningar, som sedan kräver snabb återinläggning. Så jag tror ju inte att det är så mycket "onödig vård" som patienterna blir utsatta för.

 • Lars 2016-02-25 13:45:27

  Sluta klaga. Gör något åt saken istället. Det finns bara ett par alternativ: kom överens med kommunerna att ta hem patienterna tidigare; inrätta lättvårdplatser på sjukhuset för dessa skallade färdigvårdare patienter. Och ja just det.. det är ju inte riktigt sant att man "avslutat den medicinska behandlingen" när hon bedöms utskrivningsklar. I de flesta fall räknar man/jag/vi med dessa extra dygn och oftast är de klara ungefär när kommunen kan ta emot. Ett bättre mått är nog den totala medelvårdtiden!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier