Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

En ny behandling gav ett nästintill fullgott skydd hos apor som fått ebola, enligt en studie.

En ny behandling gav ett nästintill fullgott skydd hos apor som fått ebola, enligt en studie. Bild: Thinkstock

Ebolasjuka symtomfria med särskild terapi

Ny forskning visade att apor skyddades mot ebola efter behandling med en specifik antikropp, enligt en studie i tidskriften Science.

Annons:

Virussjukdomen ebola har hittills skördat fler än 11 000 människoliv i Västafrika, och i dagsläget testas olika antikroppskombinationer för att få fram en hundraprocentig effekt.   

Nu antyder en studie att två specifika antikroppar gav ett nästintill fullgott skydd hos apor som var nyinfekterade med ebola. När antikropparna injicerades i kombination uppvisade djuren inga symtom på sjukdomen, skriver artikelförfattarna.  

Enligt forskarna räckte det med att aporna fick den ena antikroppen, som kallas mAB114, för att överleva ebolainfektionen – dock hade dessa djur en låg nivå av virus i blodet. Monoterapin testade även på djur som varit infekterade i fem dagar och de rapporterades ha fått ett effektivt skydd mot sjukdomen.

Antikropparna uppges ha en bindningskapacitet till ebolaviruset som är 25 procent högre jämfört med komponenter som ingår i ZMapp, ett läkemedel under utveckling som för närvarande testas på människor.

Enligt forskarna binder de två antikropparna till olika delar av viruset och genom att kombineras kan de utgöra en möjlig behandling mot ebola hos människor – även hos individer som burit på infektionen i några dagar, föreslår de.

Antikropparna kommer ursprungligen från en person som överlevde ett ebolautbrott i Demokratiska republiken Kongo år 1995, och trots att det gått flera år sedan infektionen såg man att individen fortfarande kunde neutralisera viruset.

Fyra makakapor ingick i vartdera försök och samtliga injicerades med en dödlig dos av ebolaviruset. En dag efter infektionen fick tre av djuren behandling två gånger per dygn, antingen med båda antikropparna eller endast en av dem. Den fjärde apan saknade medicinering.

Läs mer i abstract:

Relaterat material

Kommentarer