Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Få amerikanska kliniska studier blev publicerade inom två år från att studien var färdig, enligt ny forskning. 

Få amerikanska kliniska studier blev publicerade inom två år från att studien var färdig, enligt ny forskning.  Bild: Thinkstock

Forskare fuskar med rapporteringar

Ny forskning indikerar att få amerikanska universitet publicerar sina kliniska resultat och genomför inrapporteringar, enligt en studie i tidskriften BMJ.

Annons:

Det är ett välkänt problem att långtifrån alla kliniska studier blir publicerade i slutänden, och nu kommer forskning som förstärker den bilden.  

Den nya observationsstudien indikerar att endast 29 procent av de amerikanska kliniska studierna, som framställts vid landets ledande universitet, blev publicerade inom två år från att studien var färdig och knappt 13 procent av resultaten rapporterades in i landets nationella databas ClinicalTrial.org. Detta gällde för 51 forskningssäten över hela USA.

Totalt sett handlade majoriteten av kliniska studier om onkologi, vilket följdes av beteendemedicin, psykisk ohälsa och kardiovaskulära sjukdomar.

Resultaten är oroväckande, skriver artikelförfattarna som menar att randomiserade kliniska studier är ovärderliga för att utvärdera effekt och säkerhet av medicinska behandlingar. De tycker också att forskare som inte delger sina studieresultat sviker sitt åtagande mot deltagande patienter och bryter mot yrkesetiken. 

Artikelförfattarna utgick från 4 347 registrerade kliniska studier och undersökte hur många resultat som publicerades i tidskrifter som genomgått en peer review samt antalet inrapporteringar till databasen ClinicalTrial.org. Analysen skedde mellan oktober 2007 och september 2010. Fler än 1 000 av de kliniska studierna inkluderade över 100 patienter, och mer än hälften var studier inom fas 2 till fas 4.

Läs mer i abstract:

Kommentarer