Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Bild: Thinkstock.

Fortsatt läkarbrist – trots ökad tillgång

En ny rapport från Socialstyrelsen visar att tillgången på läkare har ökat med 10 procent över en femårsperiod.

Annons:

Vårdpersonal i framtiden

I en samlad bedömning av tillgång och efterfrågan på vårdpersonal konstaterar Socialstyrelsen bland annat att:

 • Det behövs fler utbildningsplatser för barnmorskor.
 • Tillgången på läkare, framförallt yrkeserfarna läkare och specialistläkare, är fortsatt otillräcklig.
 • Läkare utbildade i annat land kommer även framöver att utgöra ett viktigt tillskott.
 • Läkarutbildningen växer sedan flera år snabbare än sjuksköterskeutbildningarna. Detta bör beaktas vid överväganden om ökat antal utbildningsplatser.
 • Sjuksköterskeutbildningarna växer snabbare än tillgången på yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården med kortare utbildningar.

Källa: Socialstyrelsen

I rapporten har myndigheten undersökt tillgång och efterfrågan på vårdpersonal mellan åren 2008 och 2013. Med undantag för specialistsjuksköterskor så har tillgången på vårdpersonal ökat, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande. Läkarna ökade med 10 procent, specialistläkarna med 7 procent och sjuksköterskorna med 1 procent.

– Sverige ligger nu på tredje plats i Europa när det gäller läkartäthet. Samtidigt står ökningen av olika grupper av vårdpersonal inte i proportion till varandra. Läkarna, som har längst utbildningstid och är mest specialiserade, har procentuellt ökat mycket snabbare under 2000-talet än till exempel sjuksköterskorna, säger utredaren Magnus Göransson i pressmeddelandet.

Samtidigt konstaterar myndigheten att många landsting uppger att det är brist på vårdpersonal. Landstingen har löst detta på olika sätt, exempelvis genom speciella rekryterings- och lönesatsningar eller genom att överlåta vissa icke-medicinska arbetsuppgifter till olika typer av serviceorganisationer.

I rapporten framgår också att var tionde sjuksköterska och barnmorska lämnar hälso-och sjukvården. Det ska även finnas indikationer på att omkring 10 procent av barnmorskorna efterhand går över till att arbeta som sjuksköterskor.
Vidare noteras att läkartätheten är högst i Stockholmsregionen, och lägst Sydöstra sjukvårdsregionen.

Kommentarer