Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Bild: Thinkstock.

Fortsatt läkarbrist – trots ökad tillgång

En ny rapport från Socialstyrelsen visar att tillgången på läkare har ökat med 10 procent över en femårsperiod.

Annons:

Vårdpersonal i framtiden

I en samlad bedömning av tillgång och efterfrågan på vårdpersonal konstaterar Socialstyrelsen bland annat att:

 • Det behövs fler utbildningsplatser för barnmorskor.
 • Tillgången på läkare, framförallt yrkeserfarna läkare och specialistläkare, är fortsatt otillräcklig.
 • Läkare utbildade i annat land kommer även framöver att utgöra ett viktigt tillskott.
 • Läkarutbildningen växer sedan flera år snabbare än sjuksköterskeutbildningarna. Detta bör beaktas vid överväganden om ökat antal utbildningsplatser.
 • Sjuksköterskeutbildningarna växer snabbare än tillgången på yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården med kortare utbildningar.

Källa: Socialstyrelsen

I rapporten har myndigheten undersökt tillgång och efterfrågan på vårdpersonal mellan åren 2008 och 2013. Med undantag för specialistsjuksköterskor så har tillgången på vårdpersonal ökat, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande. Läkarna ökade med 10 procent, specialistläkarna med 7 procent och sjuksköterskorna med 1 procent.

– Sverige ligger nu på tredje plats i Europa när det gäller läkartäthet. Samtidigt står ökningen av olika grupper av vårdpersonal inte i proportion till varandra. Läkarna, som har längst utbildningstid och är mest specialiserade, har procentuellt ökat mycket snabbare under 2000-talet än till exempel sjuksköterskorna, säger utredaren Magnus Göransson i pressmeddelandet.

Samtidigt konstaterar myndigheten att många landsting uppger att det är brist på vårdpersonal. Landstingen har löst detta på olika sätt, exempelvis genom speciella rekryterings- och lönesatsningar eller genom att överlåta vissa icke-medicinska arbetsuppgifter till olika typer av serviceorganisationer.

I rapporten framgår också att var tionde sjuksköterska och barnmorska lämnar hälso-och sjukvården. Det ska även finnas indikationer på att omkring 10 procent av barnmorskorna efterhand går över till att arbeta som sjuksköterskor.
Vidare noteras att läkartätheten är högst i Stockholmsregionen, och lägst Sydöstra sjukvårdsregionen.

Kommentarer

 • Patrick F 2016-03-01 22:36:36

  Som någon redan antyder i tidigare kommentar så är ekvationen enkel: Om det är brist på specialister så funkar det inte att enbart öka utbildningsplatserna men inte samtidigt öka antalet AT- och ST-platser, vilket är vad läkare behöver ta sig igenom för att bli just specialister. Att endast öka utbildningsplatserna men inte tillgången på AT/ST leder till ett hav av underläkare som väntar på att få AT/ST. I slutändan blir det ju inte fler specialister utan bara fler i AT/ST-kön. Sen kanske det inte är så enkelt att "bara öka antalet AT/ST-platser", men det borde man ha tänkt på innan man i blindo ökade på utbildningsplatserna. Vad trodde man skulle hända?

 • Peter Teleborian 2016-02-29 19:06:44

  Problemet är inte för få läkare utan sned ålderspyramid. Brist på specialister inom dom flesta fack samtidigt som horder av underläkare examineras från svenska och utländska lärosäten för att sedan tröska runt i vikariatsträsket i åratal i väntan på AT- och ST-tjänster. Att få bort dessa flaskhalsar går endast delvis då det t ex inom opererande specialiteter inte går att öka utbildningskapaciteten genom att öka antalet operationer. Problemet är att området varit eftersatt under så lång tid, nu är det bara att tugga i sig, SKL.

 • Navid 2016-02-29 15:26:00

  Bland den högsta läkartätheten i Europa, men ändå är det "brist" på läkare. Rimligtvis bör felet inte ligga i att vi är för få läkare, men att organisationerna vi läkare arbetar i är felaktigt uppbyggda. Lösningen är då knappast att massutbilda och massimportera. Rikta insatserna där felen ligger. Avlasta läkare från onödiga uppgifter och pappersarbete. Integrera organisationslära, ledarskap och ekonomi i läkarutbildningen. Andelen läkare på chefspositioner har fallit till ca 13 % , från ca 45 % för bara något årtionde sedan. Detta, bland annat, medför att vi tappar i inflytande. I ett allt mer komplext sjukvårdssystem kan vi längre inte mätta effektivitet i andelen patienter/h, detta tankesätt är förlegat. Istället bör vi tänka innovativt för att skapa framtidens effektiva sjukvård.

 • Byråkratläkare 2016-02-29 11:34:50

  Minskar vi byråkratin och avlastar sekreterar-, städ- och andra enklare arbetsuppgifter från läkare (och föralldel från ssk) så ska vi se att läkar och ssk antalet räcker alldeles utmärkt. Vårdbiträden!

 • Tom 2016-02-27 20:06:02

  Inte bara i förorterna som det finns problem. Utbildade vill väl helt enkelt inte ha jobben hos landstingen. Lika lite som ssk som hellre sitter i snabbkassan.

 • DL Stockholm 2016-02-26 19:10:44

  @ peter. Det saknas läkare i förorterna i Stockholm där ingen vill arbeta. Där skulle man kunna placera dessa nyanlända och t ex kombinera praktik med lägre lön. Win-win.

 • peter tjerring 2016-02-26 16:02:35

  Om SOS lade ned lite mera krut på att validera migrant läkarnas utbildningar så man kan få dom i arbete skulle vi få en enorm nettoökning av läkare, tandläkare,sjuksköterskor etc. Jag har personlig kännedom om 7 specialistläkare som väntat 2-3 år på att få sina ärenden behahandlade

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier