Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

AGERAR. Inger K Holm­ström planerar för en kartläggning av kunskaps­nivån inom hygien­­området hos hem­tjänst­personal.

AGERAR. Inger K Holm­ström planerar för en kartläggning av kunskaps­nivån inom hygien­­området hos hem­tjänst­personal.

Mammans problem gav flera nya uppslag

När hennes mamma inte hade fått duscha på fem veckor fick vårdvetenskapsprofessorn Inger K Holmström nog. Nu vill hon sjösätta flera olika studier som ska förbättra omsorgen om sjuka äldre.

Annons:

Det började förra sommaren, när Inger K Holmströms mamma hamnade på sjukhus. Sängliggande och med inkontinensproblem fick hon ändå ingen hjälp med sin hygien.

– När jag påpekade det sa vårdpersonalen bara ”vad bra att du hjälper henne nu då”. Jag bad om att hon skulle få komma upp och ­duscha men de sa att det inte fanns någon möjlighet till det.

Och så fortsatte det efter att hon skrivits ut. Under en period åkte mamman som en skottspole mellan korttidsboenden, växelboenden och tillbaka till sjukhuset. Överallt blev hygienen lidande, menar Inger K Holmström. På ett boende hade ­duschandet just avklarats och det skulle dröja en vecka innan nästa tillfälle, till ett annat boende anlände mamman på helgen när det fanns för lite personal för att kunna erbjuda en dusch. Till slut hade det gått fem veckor utan att mamman hade duschat.

– Hon tyckte att hon luktade illa och sa att hon inte kände sig som en människa, säger Inger K Holmström.

En arg insändare och en hel del uppmärksamhet i lokala medier senare har läget förbättrats för mamman. Men alla gamla har inte anhöriga som kan eller orkar slåss för rätten till god vård, säger Inger K Holmström. Hon menar att problemen bottnar i ett systemfel som stavas bristande rutiner.

– Det här är grundläggande omvårdnad som all vårdpersonal borde känna till, men det finns inget överrapporteringssystem mellan kommun och landsting avseende omvårdnadsåtgärder. Det måste dokumenteras i journalen när en patient har duschat och informationen måste sedan lätt kunna överföras till en annan vårdgivare när patienten flyttar.

Men som professor i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola har ­Inger K Holmström större möjligheter att påverka än många and­ra. Nu vill hon genom forskningen så frön till förändring. På längre sikt hoppas hon kunna göra jämförande studier och titta på hur de äldres hygien påverkar hälsan: Infektions­utbrott, smittspridning och allmänt välbefinnande. Inger K Holmström har också planer på en för­söks­studie med delade informationssystem. Men närmast till hands är förmodligen en kartläggning av kunskaps­nivån inom hygien­­området hos hem­tjänst­personal.

– Många som arbetar inom kommunens äldreomsorg har inte någon vårdutbildning och då förstår man kanske inte heller vikten av vissa hygienåtgärder. Det märks tydligt. När mamma får besök av hem­tjänsten ställer personalen ner sina tygryggsäckar direkt i hennes säng. Tänk om patienten de just besökte har haft magsjuka? Om man förstod hur smittor sprids skulle man hantera det här på ett annat sätt.

Kommentarer

 • Oo 2016-02-28 14:34:59

  Det är högre status för lagerarbetare och receptionister än för de som ska ta hand om våra äldre, oavsett titel; vårdbiträden, undersköterska eller sjuksköterska. Arbetsförmedlingen tvingar folk att ta dessa jobb som ingen vill ha. Som sjuksköterska med utbildning som ofta motsvarar i (tid och förlorad inkomst) både läkare och civilingenjör ska ta sig an detta idag "oattraktiva arbete" utan en chans att kunna få uträtta ett tillfredställande arbete p.g.a arbetsbelastning. Är det konstigt? Samtidigt ska de med lägst status i samhället tvingas in på delade turer och där två vårdbiträden med knapp språkkunskap och ingen vårdutbildning ska förväntas ta hand om 20 dementa + 40 övriga boende på ett nattpass. Lösning skulle kunna vara att spänna fast alla äldre på lädersängar i stora salar och låta högstadieavhoppare spola av dem med slang ett par gånger i veckan. Operera in PEG på alla så kan någon med en veckas extra utbildning koppla på maten på jämna tider. Det blir billigare och skulle kunna lösa personalproblemet. Ev automatisera duscharna till en tidsinställd sprinkler, sparar ett par personer till.

 • Oo 2016-02-28 13:13:05

  Oattraktivt arbete utmynnar i att fel människor tar (får) jobbet. Om arbetsgivaren inte bryr sig om sin personal och har möjlighet att anställa kvalitet så är det detta som man får.. Att så småningom försöka vända skutan med ny kultur kommer bli svårt och kräva mycket arbete av eldsjälar och andra individer som bryr sig och orkar engagera sig. Samtidigt sitter olämpliga individer fast på sina heltidstjänster och kommer metodiskt förstöra för alla former av framsteg. Pissa på vårdpersonalen så pissar de på de som de ska ta hand om. Enkelt men ack så skrämmande... Spiralen är igång och detta leder till åter sämre status för vårdpersonal. Artikeln bekräftar den bild som alla vill ska vara sann men bra att den även tar upp frågan om utbildning. Denna debatt om att spara pengar på att sänka utbildningsnivån på all omvårdnadspersonal. Ett steg i rätt riktning?

 • Lil 2016-02-27 23:43:07

  Varför har hemtjänst personal tyg ryggsäck? Där jag jobbar har vi då inte det. Hos oss dokumenteras dusch eller varför det inte blev dusch. Minst utbildning är vårdbiträde.

 • Helena Wikman 2016-02-27 10:07:57

  Inom kommunal vård är det omvårdnadspersonalen som skall sköta basal omvårdnad utan sjuksköterskans medverkan. Det är arbetsgivarens ansvar att all personal de anställer har kunskaper om dessa arbetsuppgifter. Sjuksköterskorna har inga möjligheter att "utbilda" personalen, utan har ansvaret för specifik omvårdnad, medicinsk vård samt planering av vården.

 • ssk 2016-02-26 18:40:44

  Ja du Anna. Visst kan vårdbiträden hjälpa till på många sätt och ett välkommet tillskott under ledning av en ssk. SSK har legitimation och utbildning i basal och specifik omvårdnad och är arbetsledare. De är utbildade på högskolor som är ansvariga för att ssk har adekvat utbildning?!Mantrat är livsviktiga yrken(som ju det är) med ingångslöner på ca 25000kr ,vissa enligt media har fått 30000kr som nyfärdig? Alltså vad är det då som går fel om en pat. inte fått duscha på flera veckor. Jag förutsätter och förväntar mej att det finns adekvat dokumentation, rapportering med så många "proffs" från högskolor och legitimerade SSK sedan många år att det ska fungera. Alternativet är det vid läser i media om utmattade ssk som "inte hinner med det som åligger dem, "mår dåligt" för att de känner sej otillräckliga", rädda för att missa(dusch, medicin etc. Inte har förutsättningar för att ge god vård. Alternativet är ju att de är slarviga?? Jag blir arg när jag läser om att vårdpersonal behöver utb. i vårdhygien. Är detta 2016!När jag läste till usk i mitten av 1980-talet var det mycket om vårdhygien. Är det fel på utbildningarna idag, blir det aldrig bra nog? Jag bollar tillbaka frågan till högskolorna.

 • Anna 2016-02-26 14:40:41

  På kommentarerna nedan låter det som att det är ssk som ska duscha patienterna? Är det verkligen så? Är det inte usk? Eller är de utrotade? I så fall handlar det om att ssk:or gör ssk uppgifter som kräver högskoleutbildning. Att duscha en pat kräver ingen högre utbildning. Om detta är en resursbrist och det inte finns usk:or som kan göra detta så tycker jag man ska återinföra vårdbiträden som gör det handfasta uppgifterna i vården som inte kräver x antal högskolepoäng. Man "akademiserat" vården och pratar om "kompetens" till den milda grad att ingen längre vill/kan/får? göra de mest basala arbetsuppgifterna!

 • Agneta Berglöw 2016-02-26 11:40:18

  Håller med signatur ssk.Iakttar en märklig förändring genom åren av sjuksköterskeutbildningen.Blir häpen över att t.ex sjukhus i VG regionen erbjuder nyutbildade legitimerade sjuksköterskor ett basår! för att de skall bli tryggare i sin yrkesroll.De skall bli säkrare i att ta prover,sätta dropp handskas med medicinsk utrustning osv Man blir mörkrädd, Känns som att det var bättre förr med 5-terminssystemet o därpå VUB. T.ex i termin 2 och 5 som bestod i praktik på kir/med avd fanns läromästarna i äldre garvade ssk.Man fick tidigt höra att att "nu tar du hand om avd-jag finns i bakgrunden" Kunskap o självförtroende växte enorm i detta oerhört fantastiska yrke.Ack så slitsamt o ansvarsfullt,ack så dåligt betalt o sen en pension som inte går att leva på.Men yrkesvalet ångrar jag inte.

 • ssk 2016-02-26 09:37:42

  Det är väl ändå märkligt att med så mycket kunskap i omvårdnadsvetenskap och professorer landet runt på högskolorna sedan många ,många år är det ändå påfallande att basala omvårdnadsåtgärder inte efterlevs eller utförs med sämre kvalite.,trots sjuksköterskehögskoleutbildningar på 3 år och med arbetsledande funktioner. Ja, jag säger det själv för jag är också sjuksköterska. Hur är det med "samverkan" mellan högskolorna och den kliniska vardagen i omvårdnaden och den verklighet många sjuksköterskor lever i. Det som sägs att i sjuksköterskornas arbetsuppgifter ska sjuksköterskor ha tid för att kvalitetssäkra omvårdnad och hålla sej ajour med forskning inom ämnet omvårdnad och hur viktiga sjuksköterskorna i planeringen av omvårdnad och utbildning av omvårdnadspersonal där så behövs samt ett minst sagt digert dokumentationssystem i datorerna.Det som tas upp i artikeln ska ju inte finnas eller hur. Har själv som anhörig varit med om liknande när det gäller basal omvårdnad på en vanlig vårdavdelning där vårdpersonalen verkade väldigt stressade och såg trötta ut. De visste säkert en hel del om vårdhygien och gjorde så gott det kunde men.... Finns det fler förklaringar

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier