Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Satsning för stärkt demensvård

Regeringen satsar 4,8 miljoner kronor för att höja kvaliteten inom vård av dementa.

Annons:

Satsningen består av flera olika delar: Socialstyrelsen ska ta fram underlag till en nationell strategi kring demens, utbildningsinsatser för att minska tvång inom vården stärks och insatser görs för att få fler kommuner och särskilda boenden att använda två nationella register rörande demenssjukdomar.

"Genom dagens beslut lägger vi både grunden för att sprida den kunskap som finns, men även bygga ny kunskap om demens och demensvård genom kvalitetsregistren", säger Gabriel Wikström (S), folkhälso-, sjukvårds och idrottsminister, i ett pressmeddelande.

I Sverige lider runt 180 000 personer av en demenssjukdom i dag, enligt Demensförbundet. Av dess personer är 10 000 under 65 år gamla.

Kommentarer