Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Ivo kritiserar psykiatriska akutmottagningar

Tillsynsmyndigheten radar upp brister hos mottagningarna i Mellansverige.

Annons:

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har granskat samtliga psykiatriska akutmottagningar i sjukvårdsregionen Uppsala-Örebro och konstaterar i en rapport att vårdgivarna brister i sitt ledningsansvar på ett sätt som gör vården mindre säker och mindre jämlik.

Tillsynsmyndigheten pekar på följande brister:

  • Kunskapsnivån hos personalen som möter patienten i telefonrådgivningen och på akutmottagningen varierar mellan och inom mottagningarna.
  • Olika uppfattningar kring vem som ska göra en första bedömning av patienten.
  • Dokumentationen vid rådgivnings- och ankomstsamtal varierar mellan och inom mottagningarna.
  • Oklar ansvarsfördelning mellan primärjour och bakjour.

Ivo skriver på sin hemsida att ledningen i en del fall kände till bristerna men inte hade analyserat och åtgärdat dem. I andra fall var det först när myndigheten påpekade resultatet av sin tillsyn som ledningen fick kännedom om dem. Myndigheten skriver:

”Ivo anser därför att det finns svagheter i den dagliga ledningen och styrningen av verksamheterna. Verksamhetsansvariga måste veta hur verksamhetens vardag ser ut, ha patienten i fokus och agera när det behövs. ”

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler