Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Bild: Thinkstock

Rökning kan förbjudas i utemiljöer

Det kan bli förbjudet att röka på uteserveringar, busshållplatser och lekplatser — även e-cigaretter utan nikotin. Det ska heller inte vara tillåtet att förvara tobaksprodukter synligt för kunderna i butik, om regeringens utredare får som han vill.

Annons:

Det här föreslås

Det nuvarande rökförbudet ska utvidgas till vissa allmänna platser utomhus, till exempel uteserveringar, lekplatser, entréer och idrottsplatser. Rökförbud ska även gälla örtprodukter för rökning, e-cigaretter och andra rökprodukter som vattenpipa, oavsett om de innehåller tobak eller inte.
Tobaksvaror får inte förvaras synliga för kunder i butik, med undantag för specialbutiker som enbart säljer tobaksvaror.
Detaljhandel och partihandel som vill sälja tobaksvaror måste ha särskilt tillstånd, motsvarande serveringstillstånd för alkoholförsäljning.
Smaksättning av snus regleras inte, däremot ska det inte vara tillåtet att hänvisa till smak, doft eller tillsatser på förpackning eller vara. En förpackning måste innehålla minst 20 portioner.
Utredaren anser att det finns tobakspolitiska skäl att införa neutrala förpackningar, men i nuläget är det inte förenligt med tryckfrihetsförordningen. Frågan studeras dock i en annan utredning som ska vara klar hösten 2016.
Förslagen föreslås börja gälla 1 januari 2018.

Källa: Utredningen En översyn av tobakslagen SOU 2016:14.

Runt 100 000 personer blir sjuka på grund av rökning varje år och 12 000 dör, allt till en samhällskostnad på 30 miljarder kronor. Det är inte acceptabelt, tycker folkhälsominister Gabriel Wikström (S), som vill minska rökningen.

I sin hand har han nu en radda förslag från tobaksutredaren Göran Lundahl. Han vill utvidga dagens rökförbud till allmänna platser utomhus. Dels för att minska risken att utsättas för passiv rökning, dels för att "avnormalisera tobaksbruket".

– Man ska inte utsättas för frestelsen att röka. Exponeringen av det rökande beteendet är också ett skäl för rökförbudet, säger Göran Lundahl, som även föreslår att e-cigaretter och vattenpipor som inte innehåller tobak ska omfattas av förbudet.

För att minska röksuget ska det inte vara tillåtet att exponera tobaksprodukter i butikerna. Undantag görs dock för specialbutiker.

– Jag tycker att det är väldigt intressant, inte minst förslaget om fler rökfria miljöer, säger folkhälsominister Gabriel Wikström (S) som nu skickar utredningens förslag på remiss.

Moderaterna säger nej till att lagstifta om rökförbud utomhus.

– Det måste fungera i praktiken, säger Cecilia Widegren (M), socialpolitisk talesperson.

En opinionsundersökning som Cancerfonden låtit göra visar att tre av fyra svenskar är positiva till rökförbud på offentliga platser, även om stödet för förbud på uteserveringar är något lägre. Två av tre är för ett förbud av exponering av tobaksprodukter i butiker, enligt undersökningen som bygger på 5 300 intervjuer.

Inget förslag finns om att reglera smaksättning av snus. Däremot föreslås att det inte ska vara tillåtet att hänvisa till smak, doft och tillsatser på snusförpackningar, vilket bedöms få ungefär samma effekt enligt utredaren.
Snustillverkaren Swedish Match är mycket kritisk och anser att förslagen är oproportionerliga, om det är rökningen man vill komma åt.

– Det blir även problematiskt för oss att exportera när man begränsar oss fullständigt på vår hemmamarknad, säger Patrik Hildingsson, kommunikationschef på Swedish Match.

Kommentarer

 • DL Stockholm 2016-03-03 21:50:54

  @ Admin viska. Nikotin minskar effekten av neuroleptika och därav biverkningar det är anledningen till att schizofrena röker så mycket och ständigt. Har full förståelse för den patientgruppen och hoppas de flesta går över till snus. Finns bara vetenskaplig koppling mellan snus och något förvärrad utgång infarkt. Ingen ökad risk cancer. Ingen ökad risk diabetes etc. Ej bevisat än i all fall. Dagens snus har smakämnen. Dåtidens snus fick rökarom via riktig rökning som då man röker fisk.

 • Admin1 viska.se 2016-03-03 15:31:23

  Vill tacka för restriktioner mot rökning. Idag röker 13 % och jag antar att när det är nere på 5 %, så kommer förbudet mot cigaretter. Vid schizofreni så röker 3 gånger fler än normalt och rökning kan stå för 25-50 % av överdödligheten. Annat missbruk är lindrigare vid schizofreni, men nikotinmissbruket värre för man röker mer och har värre abstinens. Dessutom kostar det 2000 kr per månad för en fattig grupp. Så det är både ett medicinskt och ekonomiskt problem.

 • kaj 2016-03-03 05:38:46

  "Rökneuros" psykisk ohälsa typ elallergier dvs. finns inga vetenskapliga belägg passiv rökning är skadligt. Men är nog ytterst få som röker inomhus idag med barn-flesta börjat röka utomhus. Ska vi börja beskatta luften snart? Urless beige och blått alltmer närvarande svensk elitism perfektionism och förbudsmentalitetet där rökare åter utsorteras som patientgrupper - har nu gått så långt att rökare, djurägare exkluderas som hyresgäster flera bostadsföretag. Sverige luktar än mer "unket" vi har t.o.m. nummer på våra bostäder. (s) går i samma fotspår som alliansregering ingen var så "bror duktigt" att lägga nya reformer på ökad kontroll, så idag kan du inte ens ta ut dina egna pengar på banken utan att de frågar-om nu några kvinnodominerade vårdyrken har pengar på banken att tala om. Ja rökförbud vinner nog några rökneurotiska röster får väl se vad väljarna prioriterat som viktigt för vården 2018!

 • Kaj 2016-03-03 05:24:19

  Jag är FÖR att alkohol förbjud på motsvarande sätt-vanligaste orsak våldsbrott, kvinnovåld, död, leversjukdomar, cancer, ungdomsfylla, alkolism m.m. Avskyr ökande svensk förbud-och kontrollmentalitet som svensk elitism och haltande retorik jämförelser alkohol och helsvensk rökneuros kopplat psykisk ohälsa typ elallergier. Ps. Gabriel Wikström såg din fantastiska kollega och kvinna Folkhälsominister Skottland Sharon Robinson nu också stödjer nyinrättad fond för patienter som smittats HIV och Hepatit C i vården som överlevt under svåra vedermödor. Wikström trappar nu upp kampen mot cancer i första steg ytterligare rökförbud steg två bör bli bekämpa levercancer eftersom sen komplikation hepatit C. Tycker lite trist att svensk vårdspersonal silar mugg och sväljer pellefanter när både läkare och sjuksköterskor slängt yrkesetik på slasken- byt stift!

 • Admin1 viska.se 2016-03-02 17:33:52

  Det är nikotinabstinens, som kommer efter en timme cirka som gör att man blossar ständigt, Sedan om man röker får man nikotineffekt efter några sekunder så nikotineffekten kommer snabbt vid rökning.

 • Tobias Rodak 2016-03-02 16:39:17

  Vore oerhört skönt att slippa utsättas för cigarettrök utomhus. Med vilken rätt anser sig vissa rökare kunna förgifta omgivningen för egen njutnings skull?

 • Admin1 viska.se 2016-03-02 15:11:14

  I England konsumeras 42 % av tobaken av de med psykisk sjukdom eller missbruk. En person med en cigarett i handen kan signalera psykisk sjukdom eller missbruk.

 • Agneta Berglöw 2016-03-02 11:55:53

  Äntligen islossning i Sverige att utvidga rökning förbjuden till fler miljöer;uteserveringar(varför skall ickerökare få en härlig måltid förstörd utav rökare bredvid sig när man äntligen får sitta ute under den korta sommar vi har.) Utmärkt med förbud på spårvagns o busshållplatser,tågperronger o lekplatser. TOBACCO ENDGAME 2025

 • nagnij 2016-03-02 10:34:41

  Helt rätt beslut som jag hoppas går igenom! Folk måste förstå hur mycket rökningen kostar vården och samhället pengar, pengar som helt i onödan går på att hjälpa de som röker och får följdsjukdomar av det. Så mycket som hade kunnat förebyggas om bara cigaretterna hade förbjudits överhuvudtaget i landet. MEN, det är väl så att staten och butikerna tjänar allt för mycket pengar på att sälja dessa saker och att folk i slutändan blir sjuka. Jag är FÖR att rökning ska förbjudas helt i landet!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier