Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

En ny forskningsstudie visar att upprepningsfrekvensen är hög för psykologiartiklar –  vilket går emot en tidigare studie som fick stor uppmärksamhet. 

En ny forskningsstudie visar att upprepningsfrekvensen är hög för psykologiartiklar –  vilket går emot en tidigare studie som fick stor uppmärksamhet.  Bild: Huntstock

Inte svårt att upprepa psykologistudier

En ny studie visar att det visst i hög grad går att upprepa resultat från psykologiartiklar vilket går emot en tidigare uppmärksammad studie på området. 

Annons:
Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet.

Det var förra året som tidskriften Science publicerade en studie som indikerade att det var svårt att replikera publicerade psykologiartiklar. När 100 originalstudier upprepades var det bara i 36 procent av fallen som man fick fram samma resultat som första gången studien publicerades, enligt artikelförfattarna varav en är hemmahörande på Karolinska institutet.

Men nu pekar en ny studie, även den publicerad i Science, att det fanns metodfel i den första studien som gör att slutsatsen är bristfällig, enligt amerikanska forskare. De menar att när felen tas med i beräkningen visar i stället bilden på det omvända – att upprepningsfrekvensen är hög för psykologiartiklar. Enligt deras beräkningar skulle uppemot 60 procent av originalstudierna kunna replikeras. 

– Studien är viktig eftersom den berör ett kärnämne i forskarvärlden: hur kan vi veta att medicinska resultat är sanna och säkra? I dag förlitar sig många på att studier är tillförlitliga om de publiceras i stora tidskrifter. Men så är inte alltid fallet vilket den här studien visar, säger Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet, som inte själv deltagit i studien.

Författarna bakom den tidigare studien i Science svarar i en kommentar att de förstår vissa av synpunkterna på metodupplägget, men betonar att upprepningsgraden som lyfts i den nya studien är för positiv.

Den första studien i Science utgick från att slumpvisa fel främst skedde under ett nytt deltagarurval. Men de upprepade försöken skiljde sig på fler sätt från originalartiklarna, menar forskarna bakom den andra studien. De nämner en originalartikel där mindre barn skulle lokalisera föremål på en stor skärm, vilket upprepades genom att låta äldre barn urskilja föremål på en liten skärm – en betydligt enklare uppgift, hävdar forskarna.

– Fast jag anser att robusta resultat ska hålla även om omständigheterna varierar något. Att effekten inte blev densamma för att forskarna avvek smått från protokollet signalerar snarare om ett svagt resultat från första början, säger Gerhard Andersson.

Han har själv testat att replikera en amerikansk studie om uppmärksamhetsträning för social ångest – och blev ordentligt överraskad av utgången.

– Originalartikeln indikerade på fantastiska effekter medan vår upprepning visade att patienter med behandlingen i fråga fick ett sämre resultat än deltagarna på placebo. Troligtvis stämde inte resultatet helt och hållet i den amerikanska artikeln. Men vi publicerade vår studie ändå eftersom ”icke-resultat” också är en viktig del av vetenskapen– något som betydligt fler forskare borde göra.

Läs mer i abstract:

Relaterat material
Svårt att upprepa psykologistudiers resultat

Kommentarer

 • Admin1 viska.se 2016-03-04 14:59:55

  40 % fel är ganska mycket också. Krävs nästan 3 studier av samma sak för att man skall kunna bedöma. Gillar sajten The Mental Elf som mest har nya metaanalyser de bedömer. När man läser där upptäcker man att kvalitén på studierna ofta är otillräcklig eller låg. Tycker att den kliniska forskningen inte håller måttet vad gäller schizofreni. Dåliga kliniska studier fördröjer införandet av nya lovande behandlingar och det kan ta hur lång tid som helst innan effekten är säkerställd. Varför skall det vara så segt för?

 • Gustav Nilsonne 2016-03-04 10:33:09

  Tack för att ni på Dagens Medicin bevakar denna intressanta utveckling. Emellertid vill jag kommentera att er rubrik och ingress är hårdare vinklade än vad de bakomliggande fynden medger. Den nya analysen av Gilbert med medarbetare handlar om hur ofta konfidensintervall i originalstudier och replikeringar överlappar. För att bedöma detta måste man tränga in i detaljerna och jag rekommenderar detta inlägg av Sanjay Srivastava, som inte är involverad i projektet: https://hardsci.wordpress.com/2016/03/03/evaluating-a-new-critique-of-the-reproducibility-project/ Andra mått på reproducerbarhet som analyserades i den ursprungliga studien av 100 replikeringar berörs inte av denna kritik. Ett av huvudfynden var att effektstorleken i replikeringarna var i snitt hälften av originalstudiernas. Undertecknad är medförfattare till den ursprungliga replikeringsstudien och till den svarskommentar i Science i vilken vi bemöter Gilbert et al:s kritik. http://science.sciencemag.org/content/351/6277/1037.3

 • Johan G 2016-03-04 01:17:36

  Nån sorts humor är det, att en studie som visar dålig reproducerbarhet hos studier emotsäges av en annan studie.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier