Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Sexpiller gav minimal effekt på äldre kvinnor

Att förbättra sexlusten på medicinsk väg hos kvinnor efter klimakteriet gav marginell effekt, enligt en ny metaanalys i tidskriften Jama Internal Medicine. 

Annons:

Läkemedlet Addyi (flibanserin) har varit omdiskuterat sedan det lanserades i USA förra året. Produkten är den första som är tänkt att hjälpa äldre kvinnor med hypoaktiv sexuell störning, som alltså har en minskad eller avsaknad vilja till sex. Men behandlingen har ifrågasatts eftersom tidigare forskning visat på små effekter samtidigt som risken för trötthet och svimningsanfall ökat.

En bild som förstärks av en analys som antyder att kvinnor efter klimakteriet i genomsnitt fick en halv extra sexuell händelse per månad när de medicinerades med Addyi, jämfört med de som inte fick preparatet. Kvinnorna i behandlingsgruppen hade samtidigt fyra gånger högre risk för både yrsel och sömnlöshet jämfört med deltagare på placebo. I vissa fall hade kvinnorna kombinerat Addyi med alkohol och drabbats av svårare biverkningar, däribland högt blodtryck.

Forskarna påpekar dock att resultatet ska tolkas med försiktighet eftersom flera av de studier som analyserats hade en bristfällig design.

En svaghet med metaanalysen var att särskilda grupper av kvinnor uteslöts från att delta i studierna, exempelvis de som tog andra mediciner eller hade psykiska sjukdomar. Artikelförfattarna skriver att framtida undersökningar av läkemedlets effekt och säkerhet även bör innefatta dessa individer som i hög grad representerar kvinnor med hypoaktiv sexuell störning.

Analysen baseras på åtta studier, tre opublicerade, som var randomiserade, dubbelblinda och placebokontrollerade. Totalt fick nästan 6 000 kvinnor behandling med Addyi varav majoriteten var hemmahörande i USA och Kanada.

Läs mer i abstract:

Kommentarer