Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Om barn med risk för jordnötsallergi får äta små mängder jordnötter kan sjukdomen förhindras.

Om barn med risk för jordnötsallergi får äta små mängder jordnötter kan sjukdomen förhindras. Bild: Thinkstock

Effekt mot jordnötsallergi kvar trots uppehåll

Om barn med hög risk för jordnötsallergi får äta jordnötter kan allergiformen förhindras – en effekt som kvarstår trots att nötterna undviks en viss tid, enligt en studie i The New England Journal of Medicine.  

Annons:

Jordnötsallergi är en vanlig och svår födoämnesallergi som kan resultera i en dödlig överkänslighetsreaktion. En hypotes är att barn får minskad risk för allergiformen om de undviker jordnötter, men nyare forskningsresultat indikerar i stället att kroppen kan bilda en skyddande immunitet om de utsätts för nötterna tidigt i livet.

Den effekten håller i sig även om barn avstår jordnötter under tolv månader, enligt en uppföljningsstudie som bygger vidare på den randomiserade studien leap, learning early about peanuts allergy som publicerades ifjol. Den visade att jordnötsallergi i kan förebyggas hos barn med hög risk för sjukdomen om de introducerades för nötterna innan ett års ålder.

I den tidigare studien delades barn in i två grupper varav den ena fick äta små mängder jordnötter medan den andra gruppen undvek nötterna. Detta pågick fram tills att deltagarna fyllt fem år, och vid den tidpunkten hade allergiformen utvecklats hos 3,6 procent av barnen som åt jordnötter.

I uppföljningsstudien ville forskarna undersöka om den låga förekomsten av jordnötsallergi kvarstod hos dessa barn ifall de tvingades avstå nötterna under tolv månader. Även deltagarna som konsekvent undvikit jordnötter under fem år ingick i uppföljningen.

När samtliga barn var sex år hade allergiformen utvecklats hos 18,6 procent av dem som avstod jordnötter, medan motsvarande siffra var 4,8 procent för barn som ätit nötterna.

Totalt deltog 556 barn i uppföljningsstudien, vilket utgjorde 89 procent av dem som ingick den första studien. Däremot var fördelningen något ojämn mellan de två grupperna av barn eftersom fler som åt jordnötter anslöt till den nya studien.    Läs mer i abstract:

Kommentarer

Jag är ingen robot:   5 + 4 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler