Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

När en cancertumör utvecklas kommer olika typer av så kallade neoantigen uttryckas i olika delar av tumören. Ju mer enhetligt neoantigenen uttrycks desto lättare tycks immunförsvaret ha att angripa tumörcellerna, visar den nya studien. 

När en cancertumör utvecklas kommer olika typer av så kallade neoantigen uttryckas i olika delar av tumören. Ju mer enhetligt neoantigenen uttrycks desto lättare tycks immunförsvaret ha att angripa tumörcellerna, visar den nya studien.  Bild: Cancer Research UK

Nya ledtrådar till varför vissa tumörer svarar på immunterapi

Ju mer enhetligt som tumörer visar upp muterade proteinfragment, så kallade neoantigen, på sin yta, desto lättare verkar immunförsvaret ha att bekämpa cancern, enligt en ny studie i Science. 

Annons:

Hur olika delar av samma tumör kan skilja sig från varandra, så kallad intratumoral heterogenicitet, har blivit ett hett fält inom cancerforskningen. 

Nu kommer en studie som visar betydelsen av detta fenomen när det gäller immunsystemets möjligheter att angripa tumören. 

Fynden skulle i framtiden kunna bana vägen för hur man väljer ut patienter för redan existerande immunterapiläkemedel mot cancer – i dag är det långt ifrån alla som svarar på sådan behandling. De kan också leda till utveckling av nya former av cellbaserade immunterapier, tror forskarna bakom studien.

De analyserade ett stort antal lungcancertumörer och fann att när det gäller tumörer av typen adenocarcinom så var överlevnaden hos patienterna kopplad till både mängden neoantigen och hur homogent dessa uttrycktes i tumören.  

När forskarna analyserade tumörer från patienter som behandlats med det PD1-immuncheckpointblockerande läkemedlet pembrolizumab såg de samma typ av samband. Det är visserligen redan känt att mängden neoantigen spelar roll för hur tumörer svarar på sådan behandling. Men nu kunde forskarna också se att ju mindre heterogent neoantigenen fanns uttryckta desto bättre verkade behandlingssvaret bli.

En sådan jämn spridning var dessutom kopplad till hur melanom svarade på en annan typ av immunterapeutiska läkemedel, sådana som blockerar proteinet CTLA4.

För att få en bekräftelse på fynden undersökte forskarna immunceller från några få patienter som svarat exceptionellt bra på immuncheckpointblockerande läkemedel. Det visade sig att dessa immunceller reagerade på neoantigen som fanns i 100 procent av cancercellerna.

Bakom studien står ett internationellt forskarlag som letts från University College London i Storbritannien.

Relaterat material

Kommentarer

Jag är ingen robot:   2 + 6 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler