Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Den övergripande cancerrisken var något lägre hos personer som regelbundet åt ASA, enligt en studie. 

Den övergripande cancerrisken var något lägre hos personer som regelbundet åt ASA, enligt en studie.  Bild: Thinkstock

Nya fynd kopplar ASA till lägre cancerrisk

Risken att insjukna i cancer var något lägre för individer som regelbundet tog ASA jämfört med sporadisk användning, enligt en studie i tidskriften Jama Oncology. 

Annons:

ASA (acetylsalicylsyra) är ett vanligt förkommande läkemedel med smärtstillande, febernedsättande och blodförtunnande egenskaper. Tidigare analyser av randomiserade studier, där läkemedlets kärlpreventiva effekt har undersökts, visade att insjuknandet i cancer är lägre hos individer som regelbundet använt ASA under flera år. Det gällde främst för tumörer i tjocktarm och ändtarm, som Dagens Medicin tidigare har skrivit om.

Dessa fynd får stöd av resultatet från en ny studie som antyder att insjuknandet i kolorektal cancer var 19 procent lägre bland individer som tagit ASA regelbundet, jämfört med sporadiska användare. Motsvarande siffra var 15 procent för cancer i mage och tarm.

Den tydliga riskminskningen var drivande för att läkemedelsanvändarnas övergripande cancerrisk blev något lägre. Dock var minskningen blygsam, endast 3 procent. ASA kunde inte kopplas till lägre cancerrisk i bröst, lungor och prostata.

Eftersom det är en observationsstudie går det inte att dra några tydliga orsakssamband utifrån resultatet, skriver artikelförfattarna. De nämner även att behandlingen med ASA kan orsaka bieffekter, såsom blödningar i mage och tarm.  

Läkemedlets möjliga cancerförebyggande effekt uppmärksammades nyligen av den ledande medicinska expertgruppen i USA, US Preventive Services Task Force, som numera rekommenderar vuxna amerikaner med särskilda riskprofiler att ta ASA för att undvika kolorektal cancer.

I studien analyserades uppgifter om användning av ASA från totalt 135 965 män och kvinnor som ingick i två amerikanska observationsstudier. Den ena pågick mellan 1980 till 2010 och den andra mellan 1986 till 2012.

En teori är att ASA inverkar på cellmekanismer som hindrar tumörer att metastasera och spridas vidare, skriver artikelförfattarna. De definierade ett regelbundet användande som att ta läkemedlet två gånger i veckan, vilket både inkluderade standarddoser och lågdoser. 

Läs mer i abstract:

Kommentarer

Jag är ingen robot:   5 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler