Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Anders Black är vd för Läkemedelsindustriföreningen och ledamot av Karolinska institutets konsistoriet.

Anders Black är vd för Läkemedelsindustriföreningen och ledamot av Karolinska institutets konsistoriet. Bild: Gunilla Lundström

Lif: Macchiarini-affären kan vässa regelverket

Lif:s vd Anders Blanck, som sitter i KI:s styrelse, tror att Macchiarini-fallet sannolikt kommer att leda till vissa justeringar av reglerna för kliniska prövningar i Sverige.

Annons:

De leder KI

Karolinska institutets högsta beslutande organ är styrelsen, det så kallade konsistoriet. Konsistoriet består av totalt 20 ledamöter, varav regeringen utser åtta ledamöter.

Bland dessa ledamöter finns bland andra konsistoriets ordförande, som i dag är den före detta partiledaren Lars Leijonborg. Där finns också finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl, förre LO-ekonomen Dan Andersson samt Läkemedelsindustriföreningens vd Anders Blanck.

Övriga ledamöter är, förutom rektorn, lärar- och studentrepresentanter.

– Det kan behövas ytterligare insatser för att tydligare kommunicera till patienter och medborgare vad det innebär att delta i en klinisk studie, varför det är viktigt att de deltar och hur deras intressen tas tillvara inom ramen för studierna, säger Anders Blanck till Dagens Apotek.

Däremot tror han inte att turerna kring kirurgen Paolo Macchiarini ger någon direkt effekt på förtroendet för Läkemedelssverige. Det kommer även i framtiden att finnas ett behov av att kunna pröva experimentella behandlingar, enligt Anders Blanck.

– Det är på så sätt som vi hela tiden flyttar fram det möjligas gräns, och det behövs många nya behandlingar för att svara upp mot de stora medicinska behoven, säger han.

Detta ställer dock krav på ett etiskt och ifrågasättande förhållningssätt, där regler inte är tillräckligt. Alla inblandade måste också ha en tydlig etisk kompass, vilket inte kan regleras fram.

– Jag ser ett behov av en intensifierad diskussion om hur vi på ett bättre sätt kan hantera verksamhet som ligger i gränslandet mellan vård och forskning. Här behövs mer arbete göras för att rusta oss ännu bättre för framtidens svåra gränsdragningar, säger Anders Blanck.

Med facit i hand, har du som styrelseledamot i konsistoriet något ansvar för vad som hänt? Alternativt kunnat agera annorlunda?

– Konsistoriet är inte ansvarig för den dagliga verksamheten, utan det ansvaret vilar på universitets ledning. Styrelsen får inte lägga sig i vilken forskning som bedrivs, men har självfallet ett strategiskt ansvar liksom ett ansvar för hur ärendet i sin helhet har hanterats, säger Anders Blanck och fortsätter:

– Självfallet funderar jag liksom sannolikt övriga medlemmar av konsistoriet om och hur vi hade kunna agerat på något annat sätt i det ärende som nu alla känner som Macchiarini-fallet. Det är viktigt att de nu tillsatta utredningarna ges möjligheter att gå till botten med hur Macchiarini-fallet i sin helhet hanterats och leder fram till en tydlig vägledning kring hur ansvar och processer kan utformas för att om möjligt undvika att något liknande kan hända igen i framtiden.

Regeringen har aviserat att den ska byta ut delar av styrelsen. Exakt hur många eller vilka av de nuvarande styrelseledamöterna som får gå avgörs av nomineringsgruppen, även om beslutet fattas av regeringen.

Nomineringsgruppens förslag ska presenteras senast den 1 april, något som Dagens Medicin tidigare rapporterat.

Kommentarer

 • Bengt 2016-03-11 18:53:06

  Den här personen har i största grad bidragit till skandalen. Han borde nog vässa sin egen moraliska kompass.

 • Martin 2016-03-11 10:26:27

  Uppenbar jävsituation men är tydligen av regeringen utsatt enl konsistoriets hemsida. Vilket skämt! Känns som det finns minst en uppenbar kandidat för att bli utbytt iaf. Dessutom svårt att förstå hur Lejonborg kan sitta kvar. Saken med ordförandeposter är ju att det är där "the buck stops".

 • Nils 2016-03-09 23:48:47

  Håller med. Otroligt att Läkemedelsindustriföreningens, VD, dvs läkemedelsindustrins främste lobbyist, har en plats i KI:s styrelse. Bra läge att korrigera detta nu.

 • Haqvin 2016-03-09 15:38:58

  Hur i hela friden har man tänkt, när man har placerat verkställande direktören för läkemedelsbolagens egen intresseorganisation i ett statligt universitets styrelse? Det är institutionaliserad korruption! Ut med honom ögonblickligen!

 • Curt Peterson 2016-03-09 14:05:27

  Konsistoriet borde naturligvis ha agerat efter Rektors frikännande från fuskanklagelserna trots bevisen I Bengt Gerdins utredning..

 • Sven Román, barn och ungdomspsykiater 2016-03-09 13:59:46

  Mig veterligt ska forskning vara oberoende och stå helt fri från andra intressenter. Är det då lämpligt att VD:n för Läkemedelsindustriföreningen sitter i styrelsen för Sveriges mest välrenommerade medicinska universitet (eller för något annat medicinskt universitet)? När jag gick läkarutbildningen på KI i slutet av 90-talet, talades det om att över hälften av all forskning sponsrades av läkemedelsföretag (jag vet inte hur stor siffran är idag. någon får gärna upplysa mig). För mig är sådan forskning värd noll och intet. Men jag kanske är puritan.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier