Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Gabriel Wikström (S), sjukvårdsminister.

Gabriel Wikström (S), sjukvårdsminister.

Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa

Inom tio år ska den digitala utvecklingen i vården ha kommit ikapp andra samhällsfunktioner. Det är sjukvårdsminister Gabriel Wikströms plan ihop med SKL.

Annons:

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans tagit fram en vision för e-hälsa med en målbild som ska vara uppfylld 2025: Bäst i världen. Med patientens behov i centrum. Tekniken ska underlätta för människor att uppnå ”en god och jämlik hälsa och välfärd”, enligt programförklaringen.

– Sverige är långt ifrån bäst i världen i dag. Övriga samhället har gått starkt framåt när det gäller digitalisering, men när det kommer till hälso- och sjukvården och omsorgen förlyttas man ett antal decennier tillbaka i tiden, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) till Dagens Nyheter.

Framtidens e-hälsotjänster ska, förutom tidsbokning och liknande, även omfatta uppföljning och återkoppling mellan läkare och patient, minskad administration och journaler som följer med patienten till nya vårdgivare. I dags läget måste journaler skrivas ut, faxas och scannas in på nytt hos en ny vårdgivare.

Visionen ska följas av fler konkreta handlingsplaner, likt det som pågår med en gemensam läkemedelslista där förskrivande läkare kommer att få en bättre inblick i sina patienters samlade läkemedel. Regeringen försöker just nu lösa de juridiska frågorna.

– Med en gemensam läkemedelslista skulle vi inte bara öka effektiviteten utan också patientsäkerheten, säger Gabriel Wikström till DN.

I det fortsatta arbetet ska ansvarsfördelningen mellan staten och kommuner och landsting förtydligas, enligt visionens dokument. Regeringen ska, förutom ny lagstiftning, stå för nationellt stöd i arbetet med enhetligare begreppsanvändning inom e-hälsoområdet och nationella och internationella standarder.

Kommentarer