Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Risken för feldiagnostisering ökade om läkare uppfattade patienten som besvärlig, enligt ny forskning. 

Risken för feldiagnostisering ökade om läkare uppfattade patienten som besvärlig, enligt ny forskning.  Bild: Thinkstock

Jobbig patient kan påverka läkares medicinska omdöme

När läkare fick ta del av skriftliga patientfall satte fler en felaktig diagnos om patienten uppfattades som besvärlig, enligt en nederländsk studie i BMJ quality and safety.

Annons:

Det händer att personer ifrågasätter vården de får eller beter sig aggressivt under själva undersökningen. Men sådant beteende kan påverka läkarens medicinska omdöme, enligt en ny studie. Den antyder att läkare gjorde 42 procent fler diagnostiska fel hos patienter som på pappret uppfattades som besvärliga, jämfört med om personen beskrevs som mer neutral i sitt beteende. Och då hade inte ens läkarna träffat patienten i fråga.

Resultatet gällde för mer svårbedömda sjukdomar, som exempelvis blindtarmsinflammation.

I studien ingick 64 läkare som var i slutfasen av sin specialisttjänstgöring inom allmänmedicin. Samtliga deltagare fick ett dokument som beskrev några patientfall och även om personerna i fråga var neutrala eller besvärliga. Den sistnämnda gruppen innefattade exempelvis att vara aggressiv, krävande eller ifrågasättande när det gällde läkarens kompetens.

Varje patient hade en av sex olika sjukdomar: lunginflammation, lungemboli, hjärninflammation, hypotyreos, blindtarmsinflammation samt akut bukspottkörtelinflammation till följd av för mycket alkohol. De tre sistnämnda räknades som mer svårdiagnostiserade.

Läkarna fick läsa sig till en kort beskrivning av den medicinska historien, symtom samt vilka fynd som gjorts under den fysiska undersökningen. Sedan ombads läkarna att ange trolig diagnos, för att i nästa steg få möjlighet att granska fallet på nytt och skriva ner vilken information som talade för eller emot den satta diagnosen. De fick även ange om de uppfattade patienten som sympatisk.

En hypotes var att läkarna spenderade mindre tid på problematiska patienter och att det kunde orsaka fler feldiagnostiseringar. Men någon sådan koppling kunde inte ses i studien, skriver forskarna. De fann däremot att läkarna klassade besvärliga patienter som mindre sympatiska, jämfört med neutrala vårdtagare.

Hur en läkare bearbetar information som kommer från en besvärlig respektive neutral person är en fråga som borde studeras vidare, skriver forskarna. En teori är att problematiska beteenden distraherar läkaren som får svårare att bedöma den kliniska informationen på rätt sätt, menar de.

Läs mer i abstract:

Kommentarer

 • Mattias 2016-04-06 15:37:43

  @DL Stockholm. Det är sällan man går till McDonalds pga sjukdom/ohälsa/oro för sjukdom. Maktstrukturen och utsattheten i restaurang- kund är helt annorlunda. Är det rimligt att förvänta sig större professionalitet och bemötandekunskap hos läkare än hos personal på McDonalds? Kanske, kanske inte...

 • Dr Mjugg 2016-03-30 07:49:13

  @Lever trots allt: Vi borde faktiskt införa nolltolerans mot dödsfall i sjukvården. Men innan du röstar igenom förslaget, föreställ dig hur behandlingsmålen i praktiken kommer att genomföras...

 • Admin1 viska.se 2016-03-17 14:17:04

  Kan tänka mig att en del med schizofreni kan uppfattas, som besvärliga hos vårdcentralen, eftersom de nog är ovana med sådana patienter. Kan nog bidraga att det blir fel ibland. För besvärliga patienter och de med kognitiv nedsättning kan nog skriftlig info behövas som tillägg. Tyvärr saknar primärvården möjlighet till skriftlig info, men det borde finnas, som läkaren kan skriva ut.

 • HeresyX 2016-03-16 15:19:26

  @lever trots allt: Har sjukvården försökt operera bort din lever? Därför "lever trots allt"? För övrigt är det betydligt fler som dör utanför både trafik och sjukvård, så säkrast av allt är väl att köra bil hela livet med en doktor vid sidan av.

 • Dr F 2016-03-16 10:25:35

  @ lever trots allt: Ja, en av orsakerna till att fler dör inom sjukvården torde vara att man söker sig dit för att man är sjuk? Många sjukdomar är dödliga, och människor dör oftare i sjukdom än av olyckor. I övrigt håller jag med om att man inte borde behandla otrevliga patienter annorlunda, men även läkare är inte mer än människor och blir förstås påverkade av hur de blir bemötta.

 • ssk 2016-03-16 00:12:05

  Detta kan inte stämma. Läkare kan inte ställa felaktiga diagnoser. Det vet jag för det sa en läkare, anställd vid Socialstyrelsen till mig 2010. "Socialstyrelsen utgår alltid från att läkare aldrig kan ställa fel diagnos", sa hon mera exakt. Följdaktigen kan inte läkares bedömning påverkas av något. Den är alltid exakt.

 • DL Stockholm 2016-03-15 15:46:06

  @ lever trots allt. Ja men studien visar ändå att ödmjukhet räcker längst. Vi är människor oavsett yrke och kaxighet/brist på respekt brukar straffa sig över allt. Går jag in på McDonalds och skriker på personalen så gör jag bäst i att inte äta burgaren som serveras efteråt.

 • Lever trots allt 2016-03-15 14:40:44

  Vore jag inte en bråkig patient, så hade sjukvården dödat mig flera gånger under de senaste 10 åren. Det finns väl någon anledning till att mer än 10 gånger så många dör inom sjukvården än i trafiken.

 • Puh 2016-03-15 14:13:04

  pelle 2016-03-15 10:05:36 Du kommer med ett mycket märkligt påstående: "paramedicinska" behandlingar måste vi ta ifrån dig ditt läkar-leg förr då är du "paramedicinare" o jobbar inte efter "evidence based medicine"! " Paramedicin faller under HSL och får inte tillämpa det du antyder, nämligen alernativmedicinska behandlingar. Alla legitimerade yrkesgrupper inom paramedicin har krav på sig att arbeta "evidence based". Du får läsa på lite om begreppen du använder, för du använder i princip varje begrepp fel. (paramedicinare ex/ arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast. logoped etc)

 • pelle 2016-03-15 10:05:36

  Att konsultationen mellan läkare och patient idag har blivit någonslags förhandling kan vara problematiskt. Tidigare fanns en läkared som vi skulle förhålla oss vid. Det var då uppenbart vad för regler vi skulle följa. Om vi inte gjorde det kunde professionen själv rensa bland de sina, på gott och ont. Läkareden är idag borttagen och vad för regler och normer vi ska följa är synnerligen otydligt. Mycket utav sjukvården idag är långt bortom "evidence based medicine" utan handlar om någonslags pramedicin, man behandlar diverse symtom med olika "hemkok" som kan ha sitt ursprung i olika debatter på internet eller andra patientforum. Detta gör att "jobbiga" patienter blir otroligt jobbiga! Inom endokrinologin finns mkt sådan ex.vis hypotyreos som inte kan mätas, testosteronbehandling som ett skott från höften osv osv. Hade vi haft en läkaered så hade professionen kunnat gå in och rensa i detta, - om du tillämpar "paramedicinska" behandlingar måste vi ta ifrån dig ditt läkar-leg förr då är du "paramedicinare" o jobbar inte efter "evidence based medicine"!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier