Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Anmäld psykolog tillbakavisar anklagelser

Olika psykologiska synsätt kan vara grunden till Ivo-anmälan, misstänker den psykolog som anmälts.

Annons:

Dagens Medicin har tidigare rapporterat att barn- och ungdomspsykiatrin i ett stort svenskt landsting anmält en psykolog till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Enligt anmälan ska psykologen ha agerat osakligt och partiskt i samband med sitt uppdrag som partssakkunnig i vårdnadstvister.

Den anmälda psykologen skriver i ett mejl till Dagens Medicin att det som framförs i anmälan är lösryckta citat som tagits ur sitt sammanhang. Psykologen hävdar också att det finns en bakomliggande konflikt och att det kan handla om olika psykologiska synsätt.

”Gruppen bakom skrivelserna till Ivo lägger stor vikt vid tidiga enskilda trauman som orsak bakom psykisk ohälsa, medan jag lyfter även andra faktorer, såsom ett gott socialt nätverk och goda anknytningsrelationer, som viktiga.”

Psykologen skriver också att hen alltid arbetar efter bästa förmåga och med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet.

”Jag har gedigna påbyggnadsutbildningar inom de områden jag verkar. Jag hoppas att Ivo kommer att finna att så är fallet i sin granskning.”

Relaterat material
Ivo granskar psykolog efter anmälan om osaklighet

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är för tillfället avstängd