Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Anders Henriksson, 1:e vice styrelseordförande Sveriges Kommuner och Landsting, Karin Båtelson, 1.e vice ordförande Sveriges läkarförbund, Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, Kristina Fritjofsson, ordförande Sveriges Farmaceuter, Anders Blanck, vd Läkemedels­industri­föreningen, Sofia Wallström, generaldirektör Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Torsten Håkansta, generaldirektör E-hälsomyndig­heten och Catarina Andersson Forsman, generaldirektör Läkemedelsverket.

Anders Henriksson, 1:e vice styrelseordförande Sveriges Kommuner och Landsting, Karin Båtelson, 1.e vice ordförande Sveriges läkarförbund, Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, Kristina Fritjofsson, ordförande Sveriges Farmaceuter, Anders Blanck, vd Läkemedels­industri­föreningen, Sofia Wallström, generaldirektör Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Torsten Håkansta, generaldirektör E-hälsomyndig­heten och Catarina Andersson Forsman, generaldirektör Läkemedelsverket. Bild: Bildbyrån, Gunilla Lundström, Håkan Flanck, Läkemedelsverket

”Gemensamma krafter behövs i läkemedelsarbetet”

Läkemedelsstrategin har åstadkommit resultat, men mycket arbete kvarstår, skriver flera debattörer.

Annons:

Läkemedel är en fantastisk resurs som rätt använd kan rädda liv, ge ökad hälsa och förbättrad livskvalitet. Samtidigt som läkemedel erbjuder stora möjligheter finns även en mängd komplexa utmaningar som måste hanteras. Det gäller allt ifrån att främja utvecklingen av nya effektiva läkemedel, att säkerställa att läkemedelsanvändningen är säker, effektiv och ges på lika villkor, att läkemedel ges utifrån rätt kunskap, till att kostnadsutvecklingen är kontrollerad och att miljön värnas.

Vi representerar en stor mängd aktörer som på olika sätt är inblandade i läkemedelsarbetet. Vi är överens om att hantera dessa utmaningar med gemensamma krafter. Vi har därför tagit beslut om att bygga vidare på och intensifiera arbetet inom den nationella läkemedelsstrategin. Nyligen fastställdes en ny strategi för perioden 2016–2018.

Genom den samverkansplattform som strategin utgör finns det möjlighet att åstadkomma verkliga förbättringar och uppnå den övergripande visionen Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle. Som start på det intensifierade arbetet inom den nationella läkemedelsstrategin genomförs på fredag den 18 mars ett upptaktsseminarium med temat Samverkan för en bättre läkemedelsanvändning – för strategins högnivå-, expert-, uppföljnings-, och perspektivgrupper.

En ökad patientmedverkan och samverkan mellan hälso- och sjukvårdens alla aktörer är helt nödvändig för att kunna uppnå strategins vision. Den nya strategin innehåller därför ett specifikt patientperspektiv. Innovation och e-hälsa är andra betydelsefulla perspektiv som får ökat fokus i strategiarbetet.

Arbetet inom strategin med att implementera ett nationellt ordnat införande av nya läkemedel pågår i ett nära samarbete mellan främst landsting, myndigheter och läkemedelsföretag. Arbetssättet syftar till en ökad förutsägbarhet och transparens. Frågan om processen ger en effektiv och jämlik tillgång till nya läkemedel återstår att utvärdera.

Regeringen gav nyligen ett uppdrag till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att göra detta. Det går emellertid att konstatera att arbetsprocessen och den särskilda ekonomiska satsning som regeringen gjorde har bidragit till att vi i Sverige i en internationell jämförelse har varit snabba att erbjuda patienter med hepatit C ny botande behandling.

Aktiviteter som bidrar till konkreta förbättringar på läkemedelsområdet är särskilt värdefulla. Det är exempelvis insatser för bättre och säkrare läkemedelsbehandling av barn, där strategin har bidragit till ett nationellt kunskapsstöd för läkemedelsordinationer till barn. Att strategin fokuserar på en säkrare läkemedelsbehandling oavsett kön är också en angelägen jämlikhets- och patientsäkerhetsfråga.

Den nationella läkemedelsstrategin har redan åstadkommit konkreta resultat, men mycket arbete kvarstår. Det är av stor vikt att vi fortsätter att samarbeta och nu tar ett gemensamt krafttag för att uppnå en läkemedelsanvändning som är effektiv, säker, jämlik, tillgänglig samt samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar. Samverkansarbetet inom den nationella läkemedelsstrategin är en nödvändig plattform för att uppnå detta.

Kommentarer

 • Sven Román, barn och ungdomspsykiater 2016-03-18 10:46:51

  Det behövs ett rejält omtag vad gäller hela läkemedelshanteringen. Vi läkare och myndigheterna sitter i hög utsträckning i knät på Läkemedelsindustrin. Jag rekommenderar alla att läsa den danske internmedicinaren och professorn Peter C. Gøtzsches bok "Dödliga mediciner och organiserad brottslighet". Han grundade 1993 den nordiska delen av Cochranecentret, som är en sammanslutning med medlemmar från över 90 länder och som granskar och sammanställer resultaten av läkemedelsforskning. De har inga bindningar till näringslivet. Skamligt nog har inte Sverige något center. Götzsche menar att den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden, efter hjärtkärlsjukdom och cancer, är läkemedelsbiverkningar. Läkemedelsföretagens förskönande beskrivning av sina preparat och att sjukvården gått på detta är en gigantisk skandal som berör hela den moderna sjukvården. Macchiariniskandalen är i jämförelse med detta peanuts.

 • !! 2016-03-17 11:38:39

  I Sverige utgår all makt från folket genom riksdagen, i detta fall Socialdepartementet och Wikström. De andra är tjänstemän som lyder under Socialdepartementet, förutom LIF som representerar privata företag. Konstigt att inte läkarförbundet är med i detta, vad betyder det?

 • Tim 2016-03-17 10:44:54

  Ni har ju makten, vi har givit den till er för att lösa detta! Det behövs en vårdreform i Sverige som kommer kosta många tjänstemäns tjänster.

 • Howdy 2016-03-16 18:21:59

  Känns viktigt att påpeka för "Rättarn" att EUs centrala läkemedelsmyndighet inte gör några som helst utredningar, de koordinerar enbart de utredningar som görs vid de nationella myndigheterna och där tar Svenska Läkemedelsverket en stor del... Men bortsett från detta är detta ju floskler utan substans, ja...

 • Rättarn 2016-03-16 16:59:44

  Känns viktigt att påpeka att huvuddelen av arbetet med godkända läkemedel redan är gjort av läkemedelsbolagen och EUs centrala läkemedelsmyndighet. Sedan kan dessa panelskribenter hålla sig undan så de inte förhindrar användandet av i EU godkända preparat.

 • Johan 2016-03-16 15:06:35

  Floskelrekord. Snacka om urvattnat och meningslöst inlägg. Vad exakt vill aktörerna ha sagt och uppnå med det här? "Vi fortsätter arbeta", eller vadå? gör något i stället.

 • Svar på tal 2016-03-16 14:08:14

  Kommunerna måste också se till att färdigbehandlade patienter kommer tillbaka till kommunernas omsorg inom färre dagar och räkna in de röda dagarna. Som det är idag blir det överbeläggningar på sjukhusen vid storhelger i onödan när röda dagar blir dagar då patienterna blir liggandes kvar på sjukhusen. Kan ni lösa detta kommer det att underlätta enormt för samtliga sjukhus i landet.

 • Svar på tal 2016-03-16 14:03:43

  Samma floskler som alltid används. Hade varit bättre att redovisa de konkreta resultaten istället. Och läkemedel är aldrig både säkra och effektiva eftersom ju effektivare de är desto mer biverkningar har de. Den största utmaningen för dessa personer borde vara att säkerställa att de personer med störst vårdbehov får den vården inkl läkemedel som behövs. Då krävs aktion och inga mer floskler.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier