Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Patrick Vigren är verksamhetschef neurologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Patrick Vigren är verksamhetschef neurologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Bild: Stefan Jerreväng

”Fler karriärvägar ska erbjudas alla”

Patrick Vigren, verksamhetschef för neurologiska kliniken vid Universitets­sjukhuset i Linköping, ger sig in i debatten om karriärvägar för sjuksköterskor.

Annons:

Liberala kvinnor lyfter några viktiga frågor i Dagens Medicin den 24 februari. Den första frågan handlar om kompetens- och löneutveckling för sjuksköterskor. Det är av yttersta vikt att kompetenta sjuksköterskor inte ser som sin enda karriärväg att bli chefer, patientsäkerhetsadministratörer eller verksamhetsutvecklare utan kan bli kvar i sin grundprofession.

Skribenterna missar dock de initiativ som har tagits inom detta område de senare åren.

På Neurologiska kliniken i Linköping har vi – i samråd med klinikens sjuksköterskor – utvecklat en tydlig karriärväg med tydliga steg av utbildning, ansvars- och löneutveckling. Linköpings universitet har inrättat en särskild profilering i neurologi och stroke med ett studieupplägg som är väl anpassat till verksamhetens förutsättningar och vi från sjukvården erbjuder finansiering och kompetensstöd för utbildningen. Ett vinnande samarbete för bägge parter.

För sjuksköterskan innebär det halvtidsstudier i två år med heltidslön. Efter examen blir man specialistsjuksköterska med en tydlig profilering. Lönesteget är påtagligt.

Nästa karriärssteg kallas ledningssjuksköterska och kan jämföras med överläkare. Liksom för en specialistläkare som blir överläkare sker då ytterligare ett lönelyft i paritet med uppdragets tyngd och omfattning.

Ledningssjuksköterskan har ett övergripande ansvar för en process – exempelvis avancerade parkinsonutredningar eller akut strokebehandling – och arbetar tillsammans med motsvarande överläkare, självfallet dock med sitt kompetensperspektiv i omvårdnad. Man har – liksom en överläkare – inget personalansvar utan är ansvarig för rutiner, kompetensutveckling av medarbetare, arbetssätt och verksamhetsutveckling inom sitt område. Hela denna karriärstege kan jämföras med ST-läkare, specialistläkare, över­läkare.

Jag vill dock lyfta ett litet varningens finger för att motivera sådana här förändringar ur ett jämställdhetsperspektiv. Man riskerar då att förstärka en offentlig bild av att läkare är män och sjuksköterskor kvinnor, något som idag inte är helt sant och inte eftersträvansvärt.

För oss arbetsgivare handlar det om att säkra långsiktighet och att låta våra kompetenta medarbetare utveckla sin fulla potential i sin grundprofession, oavsett om de är kvinnor, män, läkare, sjuksköterskor eller någon annan profession. Perspektivet bör vara kvalitetens och patienternas. 

Kommentarer

 • ssk 2016-03-28 03:10:21

  @Student - det du skrev nu sist var kanske att sätta fingret på problemet. Vi vet inte vad andra yrkesgrupper kan. Finns många bra uskor men generellt vet många av dem inte vad de inte kan. När jag arbetade som uska inom psykiatri på 70-talet trodde vi att ssk inte kunde kunna mer än oss, vi var ju specialiserade på psykiatri. Många år senare försökte jag vid flera tillfällen tala med äldre kaxiga bsk/uskor inom neonatal när de körde rätt över unga ssk. Att tala med uskorna var som att spriga i full fart in i en bergvägg. De var favoriter hos läkarna. Jag sa en kväll till en ung ssk att det inte varit lämpligt att ett barn badats, som hade sepsis med CRP 300 och låg i HFOV. Ssk började gråta, sa att det visste hon men två uskor hade badat barnet och inte ens tillåtit henne att ha kontroll över luftvägstuben, som hon bett dem. Det sker mycket på salar på vissa håll när läkaren inte är i närheten och det är inte lönt att larma. Man blir inte trodd. Jag lämnade min sista anställning inom intensivvård direkt efter inskolning efter att ha sett hur uskor - som inte har utbildning om barn - utövade makt. Det var den största risken för patientsäkerheten, Lika farligt som när ssk inte ser gränsen till läkaren.

 • Student 2016-03-26 19:39:47

  Vill bara inflika att det ställdes krav på sjuksköterskeutbildning när de första flygvärdinnorna anställdes i USA på 1930-talet. Glad påsk!

 • Fd ssk 2016-03-25 10:20:30

  Alias ssk. Som jag skrivit tidigare så kan alla andra så klart lära sig detta. Alla som är en individ som har en fungerande hjärna kan lära sig saker. Jag förstår som sagt att läkare blir provocerade av dessa inlägg som antyder att sjuksköterskor lär sig något på sin utbildning som de aldrig kommer kunna lära sig, hur mycket de än vill. Och nej, det är inte så. Jag håller med Ekonom till viss del, men även tidigare inlägg om väl grandios självuppfattning som upprepat lyser igenom även hos sjuksköterskor. Den attackerar både uskor och läkare. Och det är märkligt att vi arbetar ihop men ändå inte förstår varandras utbildningar. SSK blir så klart också förbannade när politiker och läkare anser att de kan bytas ut mot lägre utbildade utan problem. Att de jämförs med flygvärdinnor osv. Jag vill gärna avsluta mina inlägg med att säga att det är få läkare och sjuksköterskor men denna grandiosa självbild och dassiga attityd som jag har mött i arbetet. Men de finns, och man möter dem. Tråkigast för SSK är när man märker att det är läkare som är verksamhetschefer som besitter detta. Vilka jävla hinder de är! Då blir man glad när man läser ett inlägg från Patrick Vigren, som vill göra något åt problem som finns. Vi skulle alla behöva umgås mer. Det är något märkligt i att t.ex. omvårdnadspersonal och läkare äter på olika platser osv. Men USK/SSK konflikten finns ju kvar ändå.. så det kanske inte hjälper. Lycka till alla där ute!

 • ssk 2016-03-25 09:06:54

  ekonom ...är ett troll och vill provocera. Inget att tacka för.

 • ssk 2016-03-25 05:31:48

  Tack Ekonom!

 • Ekonom 2016-03-25 05:02:09

  Det finns få, om ens någon, yrkeskår som tar sig på så stort allvar som läkarna! Det finns många yrken med 4-5 års högskoleutbildning och kvalificerade arbeten som inte tar sig på så stort allvar som ni. De jobbar hårt, gör ett bra jobb men de sätter sig inte på sina höga,hästar som många läkare verkar göra. Målet med en verksamhet är väl att den skall fungera optimalt. I andra branscher arbetar man i team där allas kompetens tas tillvara. Tydligen inte i vården. Stackars sjuksköterskor som skall jobba mer er! Bemöter ni patienterna likadant?

 • ssk 2016-03-25 03:11:15

  Del 3. Jag har arbetet >30 år med sjuka nyfödda och för tidigt födda, de mest omogna födda i vecka 22. Prematurerna är ofta friska när de föds. Deras behov är främst ssk kompetens om de orkar andas själva. Man ska skapa en miljö där de inte drabbas av infektion, inte får hjärnblödning, inte blir blinda, inte får nekrotiserande enterokolit, att lungorna inte skadas vid sugning eller manipulering med ventilator, sköta matning och elimination för att undgå gaser, för mycket eller för hastig mat som ger smärtor osv osv, i kombination med att föräldrarna ska kunna ta till sig barnen känslomässigt, att mamman ska orka upprätthålla att pumpa bröstmjölk i flera veckor och att amningen ska komma igång när barnet mognar, att familjen ska få stöd om barnet fötts för tidigt för att mannen misshandlat kvinnan osv osv, Man måste omvårda med respekt för religion och med hänsyn till familjernas hela livssituation. När jag skrivit innan att läkaren inte kan allt så är det alla dessa små detaljer, som - när det sammanfogas till en helhet av en erfaren ssk - ger omvårdnad som ingen uska i världen kan ge. Inom andra specialiteter kan ssk annat. Vi blir över tid lika specialiserade som er läkare. De finns många bra uskor och de vet var gränserna går. Jag har varit uska på 70-talet och lärare för uskor på 2010-talet.

 • ssk 2016-03-25 02:49:53

  Del 2. Ssk ska suga intuberade lagom ofta, på rätt sätt, utifrån en rad bedömningar om det finns infektion eller inte, vilken typ av slem, rapportera om det ser ut att vara ett lungödem osv osv. Ssk ska se allt läkaren inte hinner och inte har kompetens för, t.ex. psykologiska faktorer, och agera som stöd i alla patientens funktioner. Hon ska också se vad patienten behöver, som inte denne själv kan eller vet, och informera om det. Något vi alltid gör, och som borde göras också i prmärvården osv, är att vi samtalar med patienten för att höra om den förstått läkarens info, om läkaren glömt något eller ev felbedömt. Vi kollar alla era ordinationer och jag kan inte räkna alla de läkare jag rädda gm åren, när de ordinerat fel. Ssk yrket är avsevärt mer intressant och mångfacetterat än läkaryrket anser jag pga att det är så patientnära. Dessutom är det en ordentlig utmaning att stå mellan läkare och uskor, som båda utgår från att man inte kan mer än någon av dem utan att de skulle klara allt mycket bättre utan oss. Det kräver ofta nerver av stål och stort tålamod.

 • ssk 2016-03-25 02:44:54

  Specifik omvårdnad är när en ssk tillämpar den teoretiska kunskap hon fått, forskning hon läst, medicinsk kunskap gm läkarföreläsningar osv och applicerar detta samlat på den enskilda patienten utifrån just denna individs unika personlighet och behov. Man kan säga att man adapterar sig i varje unik situation som man träffar på. Läkaren är fokuserad på sjukdomen. Ssk ska vara fokuserad på en människa med en viss sjukdom. Hon ska inte sköta alla på samma sätt från fyrkantiga riktlinjer utan hon ska, med varje enskild patient ge så mycket hjälp patienten behöver. Hon ska stötta olika funktioner, t.ex. minnesfunktionen hos dementa, hon ska hjälpa unga traumatiserade människor hitta ett sätt att förmedla till psykiatern det som orsakat deras symtom, som är så förträngt att individen inte ens minns det. Hon ska ta hand om nyblivna föräldrar vars barn har en sjukdom/skada som inte är förenlig med liv att gå igenom den psykologiska processen att "bli föräldrar" medan barnet fortfarande lever, för om de inte tagit till sig barnet känslomässigt kan de, enligt forskning, inte sörja det. Ssk ska grunda så mycket som möjligt på evidens men beprövad erfarenhet och kollegialt samtal krävs, speciellt när ssk är ny.

 • Fd ssk 2016-03-25 00:10:12

  Alias läkare m.fl. Jag tror att jag börjar förstå. Svårt att hålla detta kort men ska försöka (om någon fortfarande läser). SSK läser under tre år, anatomi, fysiologi, patofysiologi med tillhörande farmakologi. Djupet blir svårt att förklara här, och känns dumt att rabbla upp. Men visst f-n läser vi djupt och täcker av stora blandade sjukdomsområden. SSK ska inte göra medicinska utredningar eller ställa diagnos, utan fokus ska hela tiden ligga på omvårdnadsbiten. Men ska man kunna hjälpa en patient så bör man kunna dennes sjukdom. Tänk att vi förstår i stort allt som läkaren skriver i journal (med undantag för någon kardiologkonsult som sparar in på bokstäverna). Inte samma djup som läkare som läser 5,5 år så klart och med annat fokus. Omvårdnad är att se problem och risker som patienten kan stöta på och underlätta eller undvika dessa. Katastrofmedicin, etik, socialstyrelsens föreskrifter (leg. yrke), otaliga praktikplatser på varierade ställen där SSK tränas upp att ta hand om fler och fler patienter och får träna praktisk omvårdnad som sondsättning, intramuskinjektioner, trach, läkemedelsadministration osv, osv. Samt får reflektera över patientmöten och träna samarbete med andra professioner (verkar det ha misslyckats något). Sedan är det statistik, vetenskaplig metodik, och egen uppsats.

 • Fd ssk 2016-03-25 00:08:48

  …Det som har blivit en hang-up tror jag är omvårdnadsvetenskap. Det är flummigt och handlar snarare, i mina ögon, om filosofi. Det liknar tankar som vad är hälsa, hur är en människa mentalt byggd för motgångar och hur de ska få hjälp av omvårdnadspersonal osv. Som sagt mer filosofi än ren vetenskap. Jag tyckte själv när jag läste om det att det inte var så intressant, men har hört av flera, att man förstår den mycket bättre efter att ha arbetat ett tag och fått perspektiv. Jag borde läsa om det nu. Det handlar om Orem, Katie Ericsson m.fl. Jag vill därför inte helt avfärda detta ämne då jag tror att de faktiskt är bra. Detta är ju enbart en mindre del av utbildningen och inte det vi i huvudsak läser.

 • Fd ssk 2016-03-25 00:07:57

  …Jag förstår hur begreppet omvårdnad rör till. SSK läser i tre år och bygger en bred kunskapsgrund med en röd tråd mot omvårdnad. Tanken är väl sedan att SSK ska komplettera läkaren. Och ge bästa möjliga omvårdnad för patientens tillstånd och behov med grund i vetenskap. Läkare ska kunna känna sig trygga i att lämna över patienten samt känna att sjuksköterskan vet vad hon ska vara uppmärksam på, utför åtgärder på ett säkert och korrekt sett och slå larm när det behövs. Patienten ska känna sig trygg med att personalen förstår dennes journal och att den får de bästa stöd och hjälp hen kan få. Viktigt för läkare att förstå är också att en ny sjuksköterska är osäker och inte speciellt rutinerad. Det tar ett par år och några olika avdelningar för att bli trygg med det man håller på med och kunna använda och förstå sin kunskap. Jämför gärna detta med en grön underläkare. Skulle läkare lära ut allt detta på avdelning? Jag måste också erkänna att jag inte riktigt kan vad undersköterskor läser. Det är lite samma okunskap från mig där. Jag har märkt att det verkar vara ett rejält kliv. Där får gärna någon USK flika in! Hoppas det klarnar något. SSK läser helt vanliga medicin-ämnen men fokuserar på hur de i sin profession kan använda denna kunskap.

 • Läkare 2016-03-23 21:49:14

  @ssk: jag hänger inte riktigt med i tankegången. Min poäng var att innehållet snarare än den fysiska lokalen var det avgörande. Akademiska utbildningar har tradionellt inte handlat om ' arbeta under eget ansvar', de flesta knappt involverat arbetete överhuvudtaget. Fokus brukar vara på ämnet, inte vad man kan göra med det - det är upp till den enskilde att deducera från ämnets teoretiska grund. Läkarutbilning har i det avseendet varit ovanligt praktiskt inriktad för att inte vara en yrkesskola. Skulle låta trevligare om du formulerade din kritik mot undersköterskeutbildningen istället för mot uskor per se. Du kan inte kort förklara den specifika omvårdnaden så att även en läkare kan förstå?

 • ssk 2016-03-23 20:10:21

  2. Vad gäller kontroll av samhället så saknas kontroll helt idag. Utbildningar av uskor genomförs av alla möjliga företag. Många har ett enda mål - att tjäna så mycket pengar som möjligt. Kommunala utbildningar måste göra samma. Annars tappar de sina elever. Man vågar inte ställa krav på eleverna i kombination med att man sätter höga betyg, av samma skäl - att många elever ska välja den skola man driver. --- Att lämna fritt fram för företag, helt utan samhällsintresse, att utbilda för vården är livsfarligt om man inte kombinerar med nationella tester. Självklar måste man skapa en kontroll funktion för att denna modell ska fungera. Jag är 110% för övergång till statlig utbildning av all vårdpersonal. Det finns INGEN säkerhet i dagens system. Det er enbart en fråga om vinster ekonomiskt. Detta bör man känna till när man anställer undersköterskor. --- Jag var öppet kritisk under min tid som vik vårdlärare. Eleverna sa att det var första gången de fick undervisning "på VG nivå". De hade aldrig ens försökt svar på frågorna på VG och MVG nivå tidigare. Alla klarade VG nivån i min kurs, flera MVG. --- Jag fick inte fortsätta som vårdlärare men en uska, som validerat stora delar av sin utbildning, fick fortsatt jobb. Jag såg valideringar och jag skulle inte godkänt det som metod för någon för att så viktiga delar tappades. Uskor idag är inte vad de var förr!

 • ssk 2016-03-23 19:57:53

  Läkare 2016-03-23 18:59:53 - Du har fel om att högskoleutbildning inget betyder. Du har också fel i att samhället har kontroll idag. -- 1. Den som har högskoleutbildning har fått lära sig att arbeta under eget självständigt ansvar. Det är ett tänkande man tränas in i, på samma sätt som läkaren. Den specifika omvårdnaden - det ni läkare inte förstår - kan man inte utbildas till i en skola, Det lär man sig på plats, under handledning. Att många anser att den nya ssk utb inte fungerar beror på att den bestod av flera delar, precis som läkarens. En teoretisk del och en AT-tid under erfaren mentor ansvar och vägledning och sedan en ST-del för att kunna bli specialist. --- Problemet idag är att läkare inte ville att denna plan skulle slutföras. När det kom till att ssk skulle börja med AT år 2002 såg Läkarförbundet till att det blev tvärstopp. -- Ryhov i Jkpg har utnämnts till bästa mellanstora sjukhus för fjärde året. Där jobbade man strukturerat med kompetensutveckling för ssk från ca 1990. Läkarna uppmuntrade, var lyhörda och gav oss ssk professionellt utrymme. Vi skapade våra egna rutiner utifrån evidens och beprövad erfarenhet och medicinskt ansvarig läkare godkände när vi var klara, efter att ha granskat om det var medicinskt korrekt och säkert. Kompetensen i den ssk gruppen var 50 % högre än vid den universitetsklinik dit jag sedan flyttade. Där hade läkarna tryckt ner ssk kompetensen i åratal i samverkan med uskor. Jag har aldrig sett så sjuka patienter. Minst 80 % fick vårdrelaterad sepsis enligt undersökning man gjorde. Fri bedömning är att högst 5 % fick fick relaterad sepsis på Ryhov.

 • Läkare 2016-03-23 18:59:53

  @Fd ssk: vi är (minst) två som använt samma pseudonym, kanske inte helt lätt att få någon röd tråd av det hela. Frågan om ssk behövs eller om det går lika bra med en internt utbildad usk är ju mest en fråga om vad utbildningen består av - det är ju inte något magiskt med just högskolebyggnaden som gör att man bara kan lära sig saker där. På samma sätt skulle man kunna fråga sig om läkare behövs (eller om man ska utbilda vaktmästaren). Högskolan ger dock en infrastruktur för lärandet och någon form av kunskapskontroll som underlättar när man inte känner varandra - man kan anta att personen kan en viss sak (lika så fördelar samhället (IVO), föräldrar etc ansvaret utifrån den så förväntade kunskapen vilket ger oss våra olika roller och befogenheter). Sedan är frågan om utbildningarna på högskolan är optimalt utformade.

 • ssk 2016-03-23 16:34:28

  Ska ta ett exempel på vad ssk kan vara bra till. Vi arbetar ju utifrån egen legitimation och kan därför ta kalkylerade risker. Det har hänt vid två tillfällen att jag tagit mask och blåsa ur händerna på läkare. Vid ena tillfället stod en relativt oerfaren läkare med en hop hysteriska uskor/barnsköterskor runt sig, som skrek och kommenterade medan hon handventilerade ett svårt septiskt nyfött barn. Läkaren var helt överstressad. Jag iakttog en stund och såg hur barnets puls och syresättning började dala. Jag såg att hon inte gav tid för expiration och förstod att det var risk att barnet skulle dö av hoppressat hjärta, av överextenderade lungor. Att kritisera en läkare i den situationen, inför uskor, är inte smart. Jag gick fram och ställde mig vid läkarens sida, sköt henne försiktigt åt sidan, tog blåsan och sa att nu tog jag över, hon behövde nog en paus. Jag ventilerade inte på en liten stund, för att ge lungorna tid att tömmas och sedan fortsatte jag med kanske halva frekvensen. Läkaren och jag utbytte en blick under pausen och jag såg att hon fattade direkt. Barnet kunde stabiliseras och överlevde. Som uska kan man inte backa upp läkare i de svårare situationer när läkaren, av någon orsak, behöver det. Mitt mål i min profession har varit att läkare skulle kunna lita på mig till 100 %. Det samma bör gälla omvänt, att läkare ser oss ssk som medarbetare och respekterar oss. Vår kunskap är en gåta för er precis som att själva kärnan i ert yrke endast är känd av läkare.

 • ssk 2016-03-23 12:30:35

  En kort film från Norge som beskriver ssk:s funktion på ett enkelt sätt. Många av oss som är ssk har tidigare varit uskor. Vi vet skillnaderna i kunskap, Läkare som tidigare varit ssk har helt annan insikt är de läkare som bara varit på en nivå. Man måste lära sig lyssna. Jag hade aldrig kunnat bygga så hög kompetens som jag har idag, som specialist ssk, om jag inte lyssnat på både läkare och uskor. https://www.facebook.com/sykepleierforbundet/videos/1066566553375345/?fref=nf

 • Fd ssk 2016-03-23 02:55:08

  Jag håller så klart helt med ditt inlägg om stora egon, ödmjukhet och att inte ta sig själv på så stort allvar. Förbättringar på det området (för alla grupper) skulle kunna lösa mycket :)

 • Fd ssk 2016-03-23 02:46:12

  Alias Läkare. Som jag tolkade dina inlägg bör tilläggas. Det är så många nu så orkar inte citera. Svårt att veta om det är samma person med då vi skriver anonymt, kan vara andra läkare som använder samma namn :). Detta har urartat till en chat.

 • Fd ssk 2016-03-23 02:39:15

  Alias läkare. .. tack. Jag blir så klart konfundersam med tanke på vad du har skrivit tidigare. Var du allvarlig med att du anser att vården skulle bli bättre om det är personal direkt från gymnasiet som utför den istället för någon som har läst en sjuksköterskeutbildning? Att om du skulle välja mellan två identiska individer att arbeta med så väljer du den som inte har läst 3 år på universitet? Det känns inte som att man behöver vara supersmart för att förstå innebörden och konsekvenserna av att sänka utbildningsnivån så som nu sker på våra sjukhus. Eller var det enbart en provokation för att jag skulle avslöja scoopet att sjuksköterskor inte besitter någon "hemlig kompetens" som ingen annan kan lära sig? :) (jag har sett inlägg om detta och förstår att det provocerar). Eller menar du att läkarna ska bemanna upp avdelningarna dygnets alla timmar och arbeta som sjuksköterskor? Finns det utbildningsplatser för alla dem på läkarlinjen? Det jag skrev om by-pass operation och kunskapsluckor (för att inte tala om förkastlig patientsäkerhet) gäller så klart även uskor och vårdbiträden. Är det inte bara enklare att förbättra arbetsmiljön för sjuksköterskor och börja uppskatta att de finns i stället. Jag fick en känsla av att du tyckte det nu, men det lät så annorlunda tidigare.

 • ssk 2016-03-22 20:51:14

  Tja. Har i hela mitt yrkesliv arbetat i sjukvården som biträde, undersköterska och som ssk i snart 30 år.två vub och otaliga kurser och annat genom åren. Har varit på otaliga ronder på avd och IVA med läkare, överläkare, usk, sjukgymnast m fl. Allas iaktagelser är viktiga för att underlätta läkarens bedömningar men också för teamets samarbete kring patientens sjukdom , behandling, eftervård mm. Självklart är mitt arbete som omvårdnadsansvarig viktigt, har inte under mina år känt mej överflödig på något sätt. Sjuksköterskor behövs dygnet runt och det inser nog de flesta läkare i alla fall alla de jag träffat genom åren men de på DMI här tillhör tydligen undantagen.Sorgligt. Helt ok med verksamheter som bara behöver läkare och usk, stör mej inte ett dugg. Om jag som nu är 50 +(en "gammal räv i vården)skulle ta åt mej här skulle jag samtidigt tänka att i år tar jag semester hela sommaren och ta mina kollegor med mej. Kanske det är dags att byta bana helt.Vårdkris har inget med oss att göra och tja varför inte. Men när jag åter tänker över min arbetsplats där jag arbetar så har jag det bästa jobb man kan ha med underbara ...läkare,undersköterskor och....sjuksköterskor. Lycka till i sommar!

 • Läkare 2016-03-22 18:50:49

  Har genom åren träffat på ett flertal sköterskor med en imponerande kunskap även medicinskt inom sitt område. Har dock inte fått intrycket att det berott på deras omvårdnadsskolning utan snarare på grund av eget intresse och tankeförmåga. Skillnaden är väl egentligen att man är så illa tvungen att läsa detta på läkarlinjen.

 • Läkare 2016-03-22 18:17:21

  @ Fd ssk: tack för en nykter syn på både dig själv och andra, en förlust att du ger upp. Det har väl alltid varit ett problem med väl grandios självuppfattning hos en del läkare, sedan 'akademiseringen' av sköterskeutbildningen har det spritt sig även dit (bägge utbildningarna verkar förstärka den synen). Tror att vi alla skulle bli bättre om vi inte tog oss själva på fullt så stort allvar. Det fungerar ju trots allt rätt bra i det dagliga livet - kanske är så att det är just avarterna inom respektive skrå man har för ögonen när inläggen skrivs?

 • ssk 2016-03-22 17:30:49

  En mycket bra modell i Läkartidningen som skulle passa min kompetens. Kräver extremt god förmåga till samverkan och kräver kloka läkare som förstår värdet av att jobba med medarbetare som har utbildning inriktat på förmåga att arbeta under eget självständigt ansvar. En mycket viktig del i ssk:s kunskap är att klara att värdera kunskap både hos sig själva, hos uskor och läkare. Min bedömining, efter 40 år i sjukvårdens skeva miljö, är att läkare som käner sig så hotade av ssk att de föredrar uskor troligen har mycket låg egen kompetens eller är slarviga professionellt. Vi ssk ser er kapacitet, vi vet vilka läkare som fungerar och vilka som inte gör det. Klart att det är obehagligt, när man vill fungera som gudom, att riskera bli granskad. --- http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/09/Lakare-ger-lakarlos-mottagning-pa-akuten-tummen-upp/

 • Fd ssk 2016-03-22 15:56:51

  jag slutade på grund av för dåliga och få karriärvägar. De flesta som läser en universitetsutbildning vill växa, bygga på sin kunskap, bli expert inom sitt område och behöver även känna att deras kunskap värdesätts. Det är inte svårare än så. Så som skrivs så är det väl bra att sjukvården börjar se över den biten! Arbetet har varit enormt kul och givande och jag har lärt mig otroligt mycket under min utbildning och därefter yrkeserfarenhet. Jag har inget intresse av att bli läkare, inga andra sjuksköter heller som jag känt förutom de som tröttnat och just skolat om sig till läkare. Därtill för dålig arbetsmiljö, för dålig attityder och kultur (kommentarer här på DM likställer sjuksköterskor med flygvärdinnor eller ren passup). För dåligt ledarskap (av både sjuksköterskor och läkare). Och en mer eller mindre obefintlig löneutveckling. Och denna tillbakagång som nu sker genom personalkonventering. Det är tråkigt att varje dag på jobbet se hur dåligt man tar tillvara på den potential som finns. Jag ser inte att det är konstigt att sjuksköterskor tröttnar och beslutar sig för att helt lämna. Enormt tråkigt och ett enormt resursslöseri. Jag har ca 40 år kvar att arbeta så väljer istället ett helt annat spår. Livet är för kort och vackert för att bli bli bitter! (Men visst känner jag att det är lite synd, jag var en förbannat bra sjuksyrra!) :) just det, det där med legitimation och kvallitetsäkring har väl inte ens nämnt här nedan?

 • Fd ssk 2016-03-22 13:18:22

  Alias läkare. Visst kan man driva sjukvård med läkare och undersköterskor. Visst kan läkare ta över och utföra sjuksköterskearbete. Om du visar mig hur man gör en bypassoperation och jag får träna 20ggr på det så kan jag också. Jag skulle så klart känna att jag hade enorma kunskapsluckor. Med tiden skulle jag fyllt på dem och blivit bättre men det hade tagit tid och hade jag hade nog aldrig kunnat fylla upp dem till en nivå som motsvarar någon som läst läkarutbildning utan själv läsa denna. Att du och många andra föredrar kollegor med lägre utbildning enkom för att de har just lägre utbildning är så märklig. Det måste du själv förstå. Att ha en omvårdnadsgrupp där personal har läst fysiologi, farmakologi, de vanligaste sjukdomarna, diskuterat omvårdnad, otaliga praktiker inom de flesta områden osv. handlar om att ha en viss kunskapsnivå på avdelningarna. Självklart hade jag kännt mig trygg som patient om det var personal med läkarutbildning som fanns dygnet runt på avdelningen och skötte min omvårdnad. Men det måste ju du också förstå skulle nöta på era resurser. Självklart kan även undersköterskor lärar sig allt sjuksköterskor gör, det är ju bara att läsa på! Böcker om både medicin, farmakologi och omvårdnad mm finns ju tillgängligt. Allt praktiskt är ju enbart att någon visar dem. Flera i detta forum talar om att andra grupper inte kan. Det är ju en helt skadad diskussion som förs av alla titlar och belyser hur trångsynt vården är och vilken enorm slå-på-fingrarnakultur vi har.

 • Leg läk 2016-03-22 09:01:22

  Ja, det kanske ska vara bara läkare o undersköterskor som sköter vår sjukvård. Ser faktiskt ingen ironi alls i det du skriver. Jurister, ekonomer behövs också, med inte på sjukvårdsgolvet. Sanningen är att sjuksköterskor inte alls är omumbärliga om vi skapar oss en bättre organisation, tvärt om. De kan lätt ersättas av andra grupper som gillar sina jobb o inte skriker så högt.

 • Theo 2016-03-22 08:02:59

  Uppenbart är att sjuksköterskans okunskap inte har en plats och värde i denna sjukvårdens snobbiga hierarkiska verksamhet. Jag uppmanar alla 188000 st sjuksköterskor att säga upp sig, låt allkonstnärerna läkarna ta över den specifika omvårdnaden och USK den basala, Allt kommer att bli bättre då sjuksköterskornas hybris och pseudovetenskap försvinner. När reformen ändå är på gång bör även alla chefer bytas ut till läkare och för all del kanske också jurister, ekonomer och andra professioner som har en för kort akademisk utbildningen, läkarna kan ju uppenbart detta också. Frid och fröjd...eller, 2008 när sjuksköterskorna gick ut i strejk fick vissa inte det då det var patientfarligt!?

 • Läkare 2016-03-22 02:54:03

  Hej @ssk. Läste det du skrev om omvårdnad, det var en del bra tankar. Det är så mycket mer man skulle vilja göra för patienterna, förstår att du också tycker så. Jag ska läsa det du skrev imorgon igen med piggare ögon. God natt

 • Läkare 2016-03-22 02:45:54

  @Fd ssk. Ja jag skulle också sluta skriva... Jag är överläkare i kirurgi,och faktiskt kvinna sedan 20 år (alltså kirurg - inte kvinna i bara 20år). Jag arbetar inom en verksamhet där jag bl a är chef och just idag är en av dem som suttit med anställningsintervjuer med sjuksköterskor som vill börja hos oss. Jag har alltid haft ett väldigt bra samarbete med personalen på alla kliniker där jag jobbat. De brukar nästa alltid komma just mig om de blir sjuka eller har problem (jag tror det är ett gott betyg? ). Jag älskar mitt arbete o har ågren för att jag försummar min familj. Är kort, ser mkt yngre ut o brukar inte bli tagen för doktor- något som jag inte längre störs av. Men jag är också hjärtligt trött på allt missnöje som tyvärr många sjuksköterskor hela tiden tjatar om, de är så arga och så missunnsamma mot ex undersköterskor så man blir förvånad. Och de slår sig hela tiden för bröstet o skriker om hur fantastiska de är. Naturligtvis inte alla, men allt för många. Varför är du fd ssk - har du gett upp eller blivit pensionär?

 • ssk 2016-03-22 02:32:51

  Avslut på den gamla texten om omvårdnad: Om man gillar att jobba med intensivvård kan man lätt förbise att om man utnyttjat sina ssk och utvecklat deras kunskap skulle barnen kunnat ligga i sina föräldrars famn, vid sidan av kuvösen, i stället för att vara intuberade, drogade och utsatta för stor risk för infektion. Dessutom kan man fråga sig vilken påverkan medikamentell ductusbehandling, i kombination med låg och svajig syresättning, har på cirkulationen i tarmen och på frekvensen av nekrotiserande enterokolit. I en studie visades att 4.5 % i kontrollgruppen fick NEC och 16.9 % i Pedea gruppen. Det är klokare att vara en "byggare" som skapar solid kunskap i en grupp än rasera och förstöra, håna och härska! Det är mycket smartare att utveckla solid kompetens i sin ssk grupp, och utnyttja den, än att dundra på med läkemedel med allvarliga biverkningar. Man får garanterat mindre omsättning i sin ssk grupp.

 • ssk 2016-03-22 02:32:07

  Nedan var expempel på hur man som ssk jobbar för att komplettera den medicinska behandlingen. Har ssk låg kunskap är det svårt att stänga ductus medikamentellt. Man måste ofta operera. Jag skrev fortsatt om att jag arbetat på två avdelningar med olika policy: --På den arbetsplats där ssk:s kunskap togs tillvara och man lärde gruppen att bibehålla normalt PO2 stängdes ductus med ett par doser ibuprofen. Läkarna lärde ssk tekniken för stabil oxygenering och förstod vad ssk gjorde. De förde diskussion med ssk vid ändring av respiratorns inställningar så att det låg i fas med ssk:s strävan att bibehålla stabil oxygenering (för hög = risk för ROP). På enheten där ssk:s kunskap, och vikten av sjukdomsspecifik omvårdnad, är okänd kan man ge 9 doser ibuprofen och måste ändå göra kirurgisk slutning av ductus till enorma kostnader, för att inte nämna lidandet för barnen. Ingen har lärt ssk vikten av stabil oxygenering. Läkare kan kommma in på en sal, upptäcka att ett barn ligger tillfälligt högt och dra ner O2 med 10 % utan att fråga.

 • Fd ssk 2016-03-22 02:28:27

  Ja alias läkare, det är väl klart att du också kan omvårdnad. Jag är själv tveksam kring den så kallade "vetenskapen" omvårdnad som begrepp, den är flummig och mynnar ut i olika begrepp mm som har sina poänger i när människan är i behov av stöd osv. Du vet vad omvårdnad är, allt ifrån det mest basala om hygien, matning, mobilisering och annat som individen inte klarar av, till risk för infektion, trycksår, undernäring osv. Sedan finns det en uppsjö med djupare mer specifika omvårdnadsdiagnoser. Stöd och hjälp. Plan för hur satta mål ska uppnås. Potentialer, risker och problem som individen har och kan stöttas i eller behöva hjälp med. Det finns forskning och riktlinjer för det mesta.. Vården via vårdhandboken och diverse litteratur för varje åkomma eller problem. Och det släpps ständigt ny forskning. Allt det här kan du också. Men är det det du vill jobba med och är det det som du har fokuserat på under din utbildning? Eller vill du fokusera på att göra medicinska utredningar, operera och allt annat som som innefattas i er yrkesroll? Och jag förstår inte vad det är som är så upprörande? Läkare, ni är superviktiga. Men alias "läkare" Jag måste fråga. Var arbetar du på för avdelning eller enhet? Hua.. Jag skulle ju sluta skriva :)

 • ssk 2016-03-22 02:26:47

  Något jag skrev i samma debatt som skribenten nedan: "Jag skrev om att bygga kunskap i sjukvården och att höja den professionella nivån. Ett exempel - inom nyföddhetsvården stänger läkare persisterande ductus arteriosus hos för tidigt födda med ibruprofen. När den medicinska behandlingen kombineras med att ssk håller barnen stabilt syresatta vid syretryck runt 8 får behandlingen effekt. Det handlar om att suga snabbt vid behov, att höja syrgasen för att bibehålla jämn oxygenering i stället för att "ha is i magen", att lugna barnen när de blir oroliga och sjunker i saturation mm. Det är också av största vikt att sänka syrgasen stegvis med högst 2-3 % åt gången - om man inte gjort en stor höjning i samband med någon incidens. Då sänker man snabbt tills man är ca 10 % över det ursprungliga, sedan minskar man stegen. Även ganska kortvariga dippar ger signaler till receptorer som öppnar ductus igen.Det är en fysiologisk lag. Snabba neddragningar saboterar stängning av ductus.På större prematurer kan man stänga ductus med enbart stabil syresättning - jag har > 25 års erfarenhet.

 • ssk 2016-03-22 02:22:44

  Du har fel "Läkare" och det är väldigt tråkigt. Vi ssk behöver att ni ser vad vi kan och gör. En lånad text om omvårdnad: "... ett sätt att exemplifiera denna skillnad är att dela upp patientbehandling i två parter: dels medicinsk behandling, dels omvårdnad. Läkare (något överdrivet) betraktar behandlingen som a)undersökning/diagnostik b)diagnos c)farmaka eller operation d)observation/utvärdering. När steg d är klart betraktas patienten som "medicinskt färdigbehandlad". Sjuksköterskan å andra sidan har, i många fall, ett annat betraktelsesätt där omvårdnaden löper från det patienten kommer in på vc/akutmott och fortsätter långt efter det att pat är "med. färdigbehandlad". Det som står i centrum är inte så mycket medicinska behandlingar och komplikationer utan det spektrum av händelser och upplevelser som påverkar förmågan till egenvård och autonomi: allt från psykologiska reaktioner på tråkiga besked till smärta och smärtreaktioner, oförmåga att sköta kroppsliga funktioner, oförmåga att arbeta. Komplikationer vid långvarigt sängläge. Vad det innebär att ställa in sig på att ha en stomi/KAD/pacemaker och hur man klarar detta, förutom den rent praktiska skötseln. Ofta rent existentiella frågor. För att bara ge några exempel. Sådant som inte patienten vågar eller vill fråga doktorn om! Dessa och många andra aspekter kan man då diagnosticera och formulera som omvårdnadsproblem, med omvårdnadsmål och planer. "

 • Läkare 2016-03-22 02:17:45

  @Fd ssk. Det är lite charmigt att du skriver ett "spretigtinlägg o för mycket" . Blir full i skratt för det är så lätt hänt att det blir så.😀 Jag tycker nästan synd om dig för att jag pressar o tjatar. Men efter så många år i sjukvården där man fått uppkört i ansiktet att "sjuksköterskor har unik omvårdnadskompetens" så bli man till slut trött och lite rabiat. Jag är rädd att det jag egentligen vill visa är att "omvårdnadsutbildning" är en papperstiger och inget som kan omsättas i verkligheten. Vi är många läkare som är övertygande om att detta är något som man infört på sjuksköterskeutbildningen för att kunna få en egen unik nisch. Jag vet att detta påstående väcker ilska, men så länge det inte finns i verkligheten finns det inte, som någon filosof så riktigt konstaterat. Och jag tror tyvärr att det inte finns några bra exempel i verkligheten på den unika "omvårdnadskompetensen". God natt!

 • Fd ssk 2016-03-22 02:00:51

  Sedan handlar väl detta om karriärvägar och att stanna kvar kliniskt. Det är väl fantastiskt om någon på avdelningen får möjlighet att fördjupa sig inom den senaste forskningen rörande omvårdnad för den patientgrupp hen arbetar med. Bygga upp vården på avdelningen grundat på det. Undervisa och sprida kunskap, komma med nytänkande organisationslösningar. Höja kvalitén för patienterna. Annars är ju nackdelen med sjuksköterskeyrket att det inte gers någon tid och möjlighet till sjuksköterskans kärnområde. Det blir mest medicindelning och spring. Så själva omvårdnaden är ju något som arbetsgivaren inte verkar så interesserad av att förbättra. Lite därför det är så interessant att se läkare skriva om att de måste ta över sjuksköterskornas arbetsuppgifter. Hade de sluppit medicindelning, skriva läkarens rondanteckningar och annat trams så skulle det sett bättre ut. Öppna ögonen på era avdelningar och se hur arbetsgivaren har prioriterat paraonalbemanningen. Se vad det är sjuksköterskan gör. Omvårdnadsplaner finns det helt enkelt ingen tid med idag. Det är för få sjuksköterskor och för mycket annat som ska göras. Hm... Det blev ett spretigt inlägg... Och nu har jag skrivit för mycket

 • Läkare 2016-03-22 01:57:08

  @ssk Nu är ju planen att läkare och undersköterskor tillsammans ersätter sjuksköterskor, varför den medicinska kompetensen inte är något man behöver oroa sig över.. Dessutom har ju sjuksköterskor i flera inlägg nedan angivit att ni inte i första hand har medicinsk kunskap utan kunskap i "omvårdnad". Vilket vi fortfarande väntar på att få praktiskt exempel på hur ni utövar denna unika "omvårdnadskunskap".

 • ssk 2016-03-22 01:39:59

  forts... det är därför uskor inte kan ersätta ssk. Deras medicinska kunskap är alldeles för låg.

 • Läkare 2016-03-22 01:38:01

  @fd Ssk. Du har fortfarande inte givit ett praktiskt exempel på hur en sjuksköterska utnyttjar sin unika "omvårdnadsutbildning". Pass-upp jobb till läkare kan du väl inte på allvar mena att det innebär!!? Nej skriv inte ner formuleringar som"att koppla bra omvårdnad till patientens medicinska tillstånd efter behov" och liknande. Det är floskler från kurslitteratur. Ange konkreta exempel på en "omvårdnadsuppgift" som du klarar tack vare din "omvårdnadsutbildning" som sjuksköterska, men som jag inte klarar som läkare utan "omvårdnadsutbildning".

 • ssk 2016-03-22 01:37:46

  @Läkare 2016-03-22 00:49:06- - jag har skrivit sådana texter här på DM:s debattsida tidigare men det är så komplicerat idag. Jag vill skriva långt, förklarande med tydliga exempel. Tidigare kunde man skriva obegränsat långa texter och det förekom inte censur som det gör idag. Efter debatten för några år sedan, då Lars Erik Holm utnämnts till Sveriges värste chef, och Socialstyrelsens medarbetare tappade greppet och skrev lite av varje, infördes en rad förändringar i kontrollen av texterna. Ska se om jag sparat någon av mina texter om omvårdnad. Ska i så fall klippa sönder den och försöka lägga in den bitvis. Jag har arbetat med ett fåtal läkare som fattat omvårdnadsbegreppet. De har varit samboende med ssk och läst den litteratur vi har i våra studier. Det är komplext begrepp och många ssk vet inte vad specifik omvårdnad är. Man måste ha hög medicinsk kunskap för att kunna utvecklas fullt ut som ssk.

 • Kvinnlig läkare 2016-03-22 01:30:12

  @fd SSK. Du har skrivit ett bra och genomtänkt inlägg! Som patient vill man självklart behandlas av högsta möjliga kompetens. Det är därför som kravet att läkare ägnar patienterna mer tid kommer att öka. Då kommer också behovet sjuksköterskor ätt minska.

 • Fd ssk 2016-03-22 01:24:42

  Det finns många luckor att fylla, det är bara att sätta igång! Kolla om du får behålla din lön förs bara, ett tips!

 • Fd ssk 2016-03-22 01:22:31

  Och ja, du kan nog också lära dig det. Vill du byta?

 • Fd ssk 2016-03-22 01:17:51

  Tja, grundstenen är väl att koppla en bra omvårdnad till patientens medicinska tillstånd eller behov. Vilket i de flesta fall kräver en viss nivå av kunska inom medicin, psykologi, åldrande, kris osv.. Sedan finns det finare formuleringar men de förstår inte jag heller. Där på ligger läkemedelsadministrering och allt det där andra som tar upp all tid för sjuksköterskan. Skriva läkarens rondanteckningar och andra mer eller mindre onödiga "passa upp" uppgifter.. Alias läkare. Fortsätt skriv av dig!

 • Läkare 2016-03-22 00:49:06

  Efter många år inom sjukvården har jag ännu inte lyckat förstå vad en sjuksköterskas"omvårdnadsutbildning" innebär rent praktiskt. Vad kan ni med denna utbildning utföra för arbetsuppgifter som jag som läkare utan "omvårdnadsutbildning" inte klarar av? Om ni kan något som läkare inte kan göra inom vården - ange detta, ge oss konkreta exempel så kanske vi förstår och kan värdesätta er utbildning. Ni anger ju att ni inte har en medicinsk utbildning men utbildning inom "omvårdnad". Vi behöver få se vad detta innebär på sjukvårdgolvet Vad skiljer det ni gör från andra yrkesgruppers vård av patienterna? Ni höjer tonläget och anklagar andra yrkesgrupper för att inte förstå sjuksköterskan "unika kompetens inom omvårdnad". Tala då om för oss vad detta innebär i praktiken - inte i teorin eller i högtravade målbeskrivningar i kurslitteratur. Visa hur ni bedriver denna "omvårdnad" och varför bara sjuksköterskor med "utbildning inom omvårdnad"och ingen annan kan detta detta.

 • ssk 2016-03-22 00:48:22

  Ja det är ju viktigt med "psykosocial dynamik" runt läkaren. Från en annan text på webben: I eat my meals with our nurses, socialize with them, and they even feed me during potlucks when I haven’t brought anything. When I was a junior resident, they would help push me in the right direction and aid me to impress my staff […] As a senior resident I still find it comforting and reassuring that the nurses are always looking out for us, and are always there if we need them […] At the end of the day, when patients are sick, and chaos is swirling around us in the department, the nurses have our back and are always looking out for us, and when you really need someone to turn to, they’ll always be there. --- Sedan är det detta med patienternas rätt till kvalificerad personal. Ingen läkare kan det ssk kan. Grundproblemet som diskuteras här är att läkare inte förstår vad en ssk kan. Många äldre ssk gör det inte heller för att de har varit så styrda av läkare så länge att de inte är medvetna om sin egen kunskap.

 • Läkare 2016-03-22 00:22:55

  Grattis "Student" till ett jättebra inlägg! Du har på pricken fångat och formulerat många av de tankar och åsikter som de flesta av läkarna på min arbetsplats delar. Lår oss tillsammans få politiker och tjänstemän att förstå hur vi bäst löser Sveriges vårdkris. Låt läkarna lägga ner med tid på varje patient med minskad administration samt återanställ undersköterskor, så många vi kan utbilda och få tag på. Om vi samtidigt , som förslaget gavs, kan lösa nyanländas problem med jobb och komma in i samhället - är det fantastiskt. Med att antal tusen nya undersköterskor, kanske så mycket som 15-20 tusen kommer sjukvården att få en helt annan bemanning. Om varje vårdinrättning gör om minst 2/3 av sjukskötesketjänsterna till underskötske tjänster så blir dessa fler till samma pris - vi får fler händer i vården. Låt oss också anpassa oss redan nu till internationella krav på att läkare gör mer av tidigare sjuksköteske arbetsuppgifter. Det kommer bli så framöver i alla fall, vare sig vi läkare vill det eller inte. Låt oss delta i ett upprop för att på detta sätt lösa sjukvårdskrisen!

 • fd SSK 2016-03-21 23:32:56

  Karriärvägar är viktigt för alla för att kunna känna mening och motivation i yrket. Det är också ett självklart sätt att höja kunskapsnivån och ta tillvara på den potential som finns hos personalstyrkan. Varför skulle man inte vilja att sin personal ska växa, bli skickligare och känna sig motiverad?

 • fd SSK 2016-03-21 23:09:05

  Det kommer bli dyrt att ersätta sjuksköterskor med läkare, men visst, jag köper att det kommer bli en högre kompetens och självklart kan läkare lära sig sjuksköterskeuppgifter och omvårdnad (märkligt att folk påstår annat). Men dyrt för landstinget så någon hållbar lösning vet i f-n. Det borde väl leda till läkarbrist och mycket högre personalkostnad. Menar att läkarna ska jobba treskift på vårdavdelningarna som sjuksköterskor med läkarutbildning? Att föredra, som vissa läkaralias nedan, att arbeta med undersköterskor för att de är enklare att arbeta med är märkliga tankegångar. Varför upplever ni att det skulle vara enklare och bättre att arbeta med någon som har lägre utbildning? Det är ju befängt. Undersköterskor är bra, och erfarna intresserade undersköterskor kan absolut växa och vara att föredra framför nya osäkra sjuksköterskor. Uskor ska också ha karriärvägar och kunna klättra förbi sjuksköterskor gällande lön och positioner med beslutsfattande med erfarenhet och påbyggd utbildning. Men mellan två identiska individer där det enbar skiljer utbildningsnivå, vad väljer man? Detta handlar enbart om dassig kultur, unket synsätt och statusmarkerande (som även flera sjuksköterskor här nedan grumlat in sig i). Som patient så vill jag självklart att personalen ska högsta tänkbara utbildning och kompetens. Det gäller alla vårdens yrkesgrupper. Karriärvägar är viktigt för alla för att kunna känna mening och motivation i yrket. Men gud vad intressant att läsa kommentarerna nedan! Skrämmande

 • Erika 2016-03-21 22:52:28

  SSK jag förstår att du blir provocerad av några av inläggen nedan. När du skriver "ni läkare", menar du dem du debatterar med här då? Jag arbetar tillsammans med en stor grupp läkare som är synnerligen goda medarbetare och jag upplever inga av de här attityderna. Tvärtom har vi ett gott samarbete - både i kliniken där vi dagligen diskuterar och rådgör med varann men också gällande klinikens utveckling. Som tidigare tycker jag att det är bra att man lyckas lösa bemanningen på tillfredsställande sätt då det saknas sjuksköterskor, men jag känner mig förvånad över bilden av bittra och intriganta kollegor, samt argumentationen att det skulle förbättra vården generellt att arbeta utan sjuksköterskor. Kanske har jag haft tur och lyckats pricka in arbetsplatser i samarbetskultur med kompetenta undersköterskor, sjuksköterskor och läkare, för jag har aldrig hört önskan om att avskaffa någon yrkeskår. Inte heller verkar mina kunskaper vara så ringa att de inte kan anses värdefulla, som sagt - vi i teamen bollar både medicinska och omvårdande frågor med varandra om det är något som är klurigt. Diskussionerna varierar såklart beroende på de inblandades specialområden, erfarenhet och kunskap. Den så kallade (pseudo)akademiseringen har ju i alla fall bidragit till att jag och mina kollegor både kan producera ny kunskap, men framförallt värdera och tillgodogöra oss andras forskning och därmed bidra till arbetsplatsens utveckling inom olika områden. Det ökar förutsättningarna för teamwork och det jättekul! Så lägg energin på att utveckla, istället för att avveckla, vården och varandra.

 • Student 2016-03-21 21:21:11

  Varför måste alla yrken prompt ha karriärvägar? Varför kan man inte bara nöja sig med sin lott i livet och göra sitt bästa? Det finns många yrken utöver sjuksköterska, även mer kvalificerade, där man efter avslutad utbildning har mycket begränsade karriärmöjligheter. Är man missnöjd med sitt yrkes utsikter så finns ju alltid möjligheten att utbilda sig till något annat! Huvudproblemet tycks mig vara att (pseudo)akademiseringen av sjuksköterskeutbildningen skapat ett storhetsvansinne hos många sjuksköterskor som lett till ett ständigt missnöje och ett sparkande såväl nedåt mot uskorna som uppåt mot läkarna. Men faktum kvarstår att sjuksköterskeyrket är ett måttligt kvalificerat yrke som alls inte är oersättligt, för läkare kan trots allt göra allt som sjuksköterskorna gör, men sjuksköterskorna kan inte göra allt läkarna gör. Gärna omvårdnad alltså, men först och främst kvalificerad medicinsk vård! Således kan man alltså bedriva sjukvård där läkare och undersköterskor helt ersätter sjuksköterskorna, och med tanke på sjuksköterskekårens bitterhet och intrigerande så synes mig den lilla förlusten i omvårdnadskompetens och ytliga kunskaper i medicin och farmakologi uppvägas av en bättre psykosocial dynamik i vården.

 • ssk 2016-03-21 20:51:05

  Forts på tidigare: Jag ringde till Sahlgrenska och frågade en utb ansvarig ssk på en akut avd om uskor inte längre behövde ha kunskap om syrgas för några av mina svenska elever vägrade lära sig det. De hade inte lust att arbeta med O2. Hon på Sahlgrenska sa att nya uskor idag inte klarar jobbet. Man måste börja undervisa dem från grunden när de anställs. Jag la också fokus på höftleder, eftersom många uskor står ensamma i hemsjukvård etc med nyopererade. Tanken var att de skulle kunna ta hand om patienten post operativt. Känslorna svallade i gruppen för detta hade vissa inte heller lust att lära sig. Ni läkare har inte tillräcklig kunskap om olika gruppers utbildning. Ni bör inte involvera er på något sätt i det som rör bemanning för ni förstår inte skillnaden. Ni vill bara omge er med ja-sägare. Att ni går över gränser och tror att ni klarar ssk:s arbete och de personalbedömningar som görs av ssk visar på mycket dåligt omdöme.

 • ssk 2016-03-21 20:42:41

  Det är, anser jag som arbetat som vik lärare i utbildning av uskor dels privat och dels kommunalt de sista åren, kvalificerat kvacksalveri att ta in unga uskor i stället för ssk. Förr fick uskor gedigen utbildning i stabila skolor med lärare som var expert ssk. Mentalskötare utbildades av psykiatri ssk, barnsköterskor av barn ssk, osv. Idag undervisar alla lärare i allt. Dessutom var mentaliteten en annan förr. Då tog man ansvar. Idag säger unga kaxiga svenskar, curlade från livets början, att de inte har lust att lära sig vissa delar och så vägrar de. Deras kunskaper testas inte med skrivningar för om skolorna är för hårda väljer eleverna en annan skola. Situationen är helt utom kontroll. Man kan också "validera" t.ex. medicinsk grundkurs. En kvinna helt utan vårdutbildning klarade de 60 % som krävdes för att det fanns en person med diabetes och hjärtinfarkt i hennes familj. Hur tror ni läkare att det var med hennes kunskap när hon kom ut efter kraftigt reducerad kurs? Jag som protesterade fick inte fortsatt vikariat som lärare.

 • ssk 2016-03-21 20:31:08

  @Läkare o kvinna (politiskt engagerad) -- att arbeta parallellt med sjuksköterskor och inte ha en aning om den kompetens vi besitter, att inte bemöda sig med att skaffa sig information utan år efter år köra över och begränsa oss är inte OK i vuxet samarbete. läkares djupa förakt för ssk:s kompetens framgår i flera av inläggen här. Ni läkare har otroligt stort ansvar för att processen som beslutades i Vård 77 stoppats. Den beskrevs i cirkulär från Socialstyrelsen (vars beteckning jag inte har) i mitten av 80-talet. Man skrev att ssk hade "självständig ansvar.. helt friställt från läkarens medicinska ansvar" för vår professionella gärning. SOSFS 1993:17 och 1995:15 tog processen vidare men när Sos gick ut med nästa steg, att ssk skulle få möjlighet att träna in sig i sin avsevärt mer kvalificerade roll, i samverkan med mentor, var Läkarförbundet de som gick emot de starkast. Samtidigt som de klagade på ssk:s utbildning, stoppade de att alla nya fick "AT-liknande" upplärning efter utbildning. Detta har medfört att mängder av ssk lämnat vården och att ni läkare nu tar in icke legitimerad personal. Ni tror också att ni kan ersätta ssk. Ni kan inte det. Ni kan INTE specifik omvårdnad. Hade ni kunnat det hade ni varit med oss, inte mot oss!

 • specialistsjuksköterska anestesi 2016-03-21 14:13:07

  Som narkossköterska får man självständigt sköta anestesin på patienter klass I-II enligt ASA. Våra anestesiologer är hemskt tacksamma att vi finns . På centralanestesin fungera samarbetet utmärkt mellan anestesiologer och anestesisjuksköterskor. Varför hålla med oväsentligt tjafs, vi jobbar inte för vår egen skuld utan patentens bästa oavsett om man är läkare elller sjuksköterska.

 • Elisa 2016-03-21 01:09:01

  Men snälla vissa i denna tråd: Leta djupt inom er och hitta lite ödmjukhet, respekt och tolernas. Tänk på patientsäkerheten. Och karma.

 • Läkare o kvinna (politiskt engagerad) 2016-03-20 22:00:02

  Ssk kl 21.09. Hur kan du uttrycka dig så plumpt! Din kommentar passar inte i ett vuxet forum. Det är väl utmärkt att fundera över hur sjukvårdens bemanning ska lösas i framtiden. Vi läkare som har patientansvaret har ett stort intresse av att sjukvården fungerar bra. Jag förstår inte vad du menar med "bubbla" . De personalgruppen som kan hjälpa oss läkare att utreda, diagnostisera och behandla patienterna är alla lika värdefulla. Om man sedan några år politiskt har avskaffat undersköterskor inom många vårdinrättningar och det nu visar sig finnas ett skriande personalbehov inom vården, ja då är det väll naturligt att man överväger att återinföra dessa. Om man då samtidigt kan omallokera en hel del administrativ läkartid till mer patientnära arbeta - ja då kanske undersköterskor och läkare kan täcka upp sjuksköterske tjänster och på så sätt förhindra dagens problem med stängda avdelningar o inställda operationer pga sjuksköteskebrist. Är du du inte lite väl trångsynt och mest rädd om din egen position?

 • ssk 2016-03-20 21:09:22

  @Läkare o kvinna (politiskt engagerad) - på fullt allvar, kan du verkligen mena det du skriver? Jag har arbetat som uska, som grundutbildad ssk, som spec ssk, totalt 40 år år i vården. Nyligen har jag också arbetat totalt 1 år som lärare för uskor. Ni läkare lever i en egen bubbla. Ni är så fjärmade från omvärlden att det måste vara ren tur - eller otur (?) - att ni inte lyfter och flyger bort.

 • Sjuksköterska 2016-03-20 21:05:58

  Och den fjompiga diskussionen fortsätter... Klart jag vet att jag inte får göra läkarjobb, dum kommentar. Sen håller jag helt med att vi ska anställa fler undersjuksköterskor - de är guld värda. Min poäng är att alla yrken är lika viktiga och unika i sig. Hurra för teamarbete!

 • ssk 2016-03-20 21:02:00

  Det stämmer att jag är en bra ssk!! Jag vet hur chockade många är och hur svårt de har att ta in information. Jag ser på föräldrars tomma blickar och oroliga fixering vid slangar, sladdat och siffror på apparater när läkaren susat vidare efter att ha talat om hjärnblödning och blindhet och sepsis, eventuell risk för intubation osv, som om det är en fråga om det ska regna eller snöa nästa dag, när jag måste gå in, adaptera mig till situationen, anpassa mig till föräldrarnas nivå av chock, deras utbildningsnivå, deras kulturella bakgrund och religion, och ge tröst och stöd, lugna och förklara, upprepa information, och långsamt försöka få föräldrarna att släppa stressen och se sitt nyfödda barn. Det är klart att läkaren kan försöka stressa ner och sitta bedside och göra det jag gör men jag gör det bättre för jag har tränat i >25 år, jobbat i psykiatri innan somatiken. Som ssk står man mellan läkarens kunskap och föräldrarnas - eller den vuxne patientens - upplevelser. Man ser det som händer när läkaren går. Man kan det medicinska - efter några år - och om man inte kan ber man läkaren komma tillbaka och klargöra. Man ser sig som en del i ett samspel med läkaren. Sorgligt nog verkar många läkare inte ha en aning om den kvalificerade funktion specialist ssk fyller i vården. Kan vara en idé att lyssna på andra röster än den egna ibland.

 • Läkare o kvinna (politiskt engagerad) 2016-03-20 20:57:14

  Nej Sjuksköterska, du kan inte göra en läkares jobb - därför att du inte får det. Vi har som tur var lagar mot kvacksalveri i Sverige. Det är inte respektlöst eller nedlåtande att argumentera för att utveckla dagens sjukvård. I och med att läkarkåren kommer ha en markant övervikt av kvinnliga läkare, kommer kanske det vara lättare att få läkare ur forna tiders tankegångar om vilka arbetsuppgifter läkare inte kan "nedlåta sig" att utföra. Läkararbetsuppgifter kan på så sätt omallokeras så att läkare utför fler, patientnära arbetsuppgifter och minskar administrationsberget. Samtidigt kan vi anställa en stor grupp undersköterskor. Detta skulle också gynna intergrationen av nyanlända flyktingar som skulle kunna få arbete inom sjukvården. Förr fanns det en 40 veckors utbildning till undersköterska som många idag har gått. Kanske återinföra denna? På detta sätt skulle vi kunna lösa en stor del av den sjukvårdskris vi har i Sverige. Bristen på sjuksköterskor, som idag har lamslagit patientens rätt till vård och operationer på vissa håll, skulle då kunna lösas. Tänk efter vad som är bäst för sjukvården och inte vad som gynnar en viss yrkesgrupp mest!

 • ViVe 2016-03-20 20:47:11

  Hej Läkartroll! Som ssk är jag inte intresserad av att göra ert som inte är intressant i mina ögon. Ni är ju mer eller mindre ändå bara konsulter. Knappt att ni träffar era patienter så kom inte på några höga hästar som om inte vårt jobb är minst 50% eller mer av patientens vård. Puckat av er som inte inser vikten av sjuksköterskans roll. Och en sjuksköterska får inte att jämföra med undersköterska än hurvida duktig Hen är.

 • Läkare 2016-03-20 20:46:09

  Läkarutbildningen måste reformeras så att den uppnår samma höga effektivitet! Eftersom det tydligen bara är en delmängd av ssk-utbildningen borde det väl räcka med ett år.

 • Sjuksköterska 2016-03-20 20:07:21

  Denna diskussion har gått från att det är helt befängt att vi ska ha karriärvägar och att egentligen "omvårdnad" inte finns, till att vi inte ska finnas överhuvudtaget. Intressant! Och fjompigt! Jag hoppas och tror att det finns troll i denna tråden, Denna respektlöshet, hierarkiska nedlåtande vidriga argumentationen och struntpratet hör inte hemma på en seriös sajt som denna! Sen när ställer vi yrken mot varandra? En undersköterska är väl lika viktig som en sjuksköterska eller läkare. Sen är två av grupperna rejält underbetalda vilket är en helt annan fråga! Jag kan göra en undersköterskas jobb och rent ärligt - faktiskt läkarnas med (inom den vårdformen jag jobbar med) - men vi behöver varandra! Alla kunskap är lika förbannad viktig! Skärp er!

 • Läkare 2016-03-20 19:20:53

  @ssk. "I och med vår höga medicinska kunskap kan vi komplettera den info ni givit" vilken rappakalja! Insändarna nedan och artikeln ovan har ju just försökt förklara att sjuksköterskor inte har medicinsk kunskap - utan "omvårdnadsutbildning" Svara i stället på frågan - vad kan en sjuksköterska göra , förutom rent administrativa påhitt - som en läkare inte kan eller får göra? Är det inte så att ALLA sjuksköteskans arbetsuppgifter kan göras och görs av läkare fr a om det någongång uppstår svårigheter vid narkos, provtagning, såromläggning, vaccination, BVC, MVC? Det är bara en omallokering av läkarens arbetstid som skulle göra sjuksköterskan överflödigt. Lägg därtill ett teamarbete av läkare o undersköterskor som beskrivits nedan - då kan faktiskt sjukvården fungera utmärkt utan sjuksköterskor. Ju högre sjuksköterskorna skriker och ju mer de kräver, desto större blir önskan om att slippa ha med dem i dagens sjukvård.. En utmärkt lösning av sjukvårdskriserna. Anställ mängder av välfungerande undersköterskor.

 • Kvinnlig läkare i mina bästa år 2016-03-20 17:30:42

  Vad är det du skriver? "Den enda grupp som har (den) kunskap för att värdera hur läkare fungerar", " vi fungerar som också som era tolkar i förhållande till patienten" Det låter lindrigt sagt förfärligt! Vad är det för läkare du arbetar med?? Det låter som ni är ngn slags boskapsskötare! Om detta är verklighet någonstans är det hög tid att byta arbetssätt. Ta mina läkarkollegor åt sidan, förklara vad som händer. Hjälper det inte sök verksamhetschefen. Det är helt oacceptabelt.

 • ssk 2016-03-20 16:57:24

  Det är ett mycket allvarligt problem att ni läkare inte förstår att vi ssk har kunskap som ni saknar. Uskor kan aldrig ersätta ssk mer än i de enkla läkardelegerade uppgifter som ni beskriver, som ni vet existerar. Klart att uskor kan assistera läkare och arbeta under läkares ansvar. Jag har ansett, i flera år, att uskor borde tilldelas mera rutin uppgifter. Vi ssk kan något annat, som inte ni förstår. Bland annat är vi den enda grupp som har den kunskap som krävs för att värdera hur läkare fungerar. Vi fungerar också som era tolkar i förhållande till patienterna. Det är vanligt att de inte förstår det ni säger. Vi utvecklar hörsamhet för det och går direkt in och förklarar. I och med vår höga medicinska kunskap kan vi komplettera den info ni givit. En av ssk:s uppgifter är att hjälpa patienterna att leva med sin sjukdom, att anpassa sitt liv, att hitta nya lösningar och kontaktytor osv. Vi anpassar ofta vårt språk till patienten så att denne förstår. Uskor beter sig som papegojor. De säger det ni sagt till dem och ni är nöjda med det. Ssk adapterer sig till patienterna individuellt. Jag har arbetat som uska, som ssk och som specialiserad ssk direkt underordnad en bakjour i hemmet om patienter i intensivvård redan tidigt 90-tal. När jag var uska i psykiatri var det vanlig uppfattning att ssk inte kunde mer än oss. När jag arbetat som ssk har jag tagit upp det med flera kaxiga uskor och fått fiender av det. Två kom sedan, när de läst till ssk, och bad om ursäkt. "Vi hade aldrig kunnat tro att det var så stor skillnad" sa båda.

 • Läkare 2016-03-20 15:56:39

  Svar till ssk ' s nattliga inlägg klockan 02.43. Varför blir Du upprörd över att undersköterskor får utvecklas - "Fler karriärvägar ska ju erbjudas alla". Om nu undersköterskor kan tränas upp och tillsammans med läkare i team göra så att en klinik inte har problem att behöva rekrytera sjuksköterskor längre -vad är det för fel med det?? Sjukvården gynnas väl av bra teamlösningar! Finns det något område, om man undantar rent administrativa påhitt, där läkare inte kan eller inte får utföra en sjuksköterskas arbete? I många av våra i-lands grannländer söver inte sjuksköterskor, steriltvättar inte inför operationer, tar inte blodprover, förlöser inte, skriver inga "sjuksköterske-recept", såromläggningar sköts av läkare och barnläkare/gynekologer sköter BVC o MVC. I takt med att sk "Mall-practis" fall ökar kommer kravet att ansvar för ovanstående arbete ska ligga på och utföras av läkare öka. Vi ligger vanligen något decennium efter i Sverige. Med bl a EU -anpassning kommer nog sjuksköterskor få utföra allt mindre av arbetsuppgifterna ovan. Kvar kommer att bli ren patientervård: dela mat o mata, bädda, trösta, sköta förråd, svara i telefon, sortera papper, kalla patienter. Handen på hjärtat -detta kan ju faktiskt också göras av undersköterskor.

 • Klinikchef 2016-03-20 10:20:12

  Hej ssk. vi är en privat klinik med landstingsavtal inom sk vårdval samt tar emot försäkringspatienter och privata patienter. Vi har själva styrning på kliniken och har byggt upp den. Några av oss läkare är delägare och var de som initialt startade kliniken. Dessa läkare är också de som erhållit avtalen med landstinget. De undersköterskor vi anställt har vi valt ut noga och sedan lärt upp - alla har arbetat hos oss i flera år nu. Vi har sedan ett par år inget mer rekryteringsbehov, men om vi skulle ta in ex en sjuksköterska, skulle antagligen dynamiken gruppen rubbas. I vart fall har såväl underskötegruppen som läkargruppen uttalat att ingen vill ta den risken. Vi har heller inga "lediga"arbetsuppgifter som en sjuksköterska specifikt skulle behövas för. Och som svar till "ssk" - vår personal har bra med "skinn på näsan" det är inte tal om att några är fogliga och inte har egna åsikter. Tvärt om! Men den här arbetsformen har fungerat för oss. Hade vi inte haft rekryteringsproblemem initialt hade vi aldrig haft möjlighet att utveckla detta.

 • Sjuksköterska 2016-03-20 09:30:25

  Betvivlar att det är faktiska läkare (och inte små nättroll) som argumenterar emot artikeln. Jag menar, en person med en hög akademisk examen borde rimligen besitta läsförståelse nog för artikeln?

 • ssk 2016-03-20 08:49:52

  Klinikchef...eller vad du nu egentligen gör....varär detta? Nyfiken

 • Erika 2016-03-20 08:12:25

  Tack för ett exempel "Klinikchef", vad bra att ni löst er verksamhet så att den fungerar väl! "SSK" varför tror du att klinikchef saknar de kunskaperna? Nog måste det finnas vissa verksamheter som fungerar utmärkt utan sjuksköterskor? Precis som det finns vissa verksamheter som fungerar fint utan undersköterskor och läkare - beroende på verksamhet och tillgång på personal. Under studiebesök på akutmottagningar i Nederländerna förundrades vi över att där inte fanns några undersköterskor eftersom de är så värdefulla för oss. De menade att de inte hade någon nytta av usk och de hade god tillgång på sjuksköterskor, de ville heller inte ha några allmänutbildade sjuksköterskor då de såg stora kvalitetsförbättringar med akutspecialiserade ssk. På flera håll i världen arbetar Advanced Nurse Practitioners (erfarna ssk med minst 2 års vidareutbildning) i samarbete med läkare eller helt självständigt utan läkare, med resultat som är väl utvärderade ur ett kvalitetsperspektiv. De flesta verksamheter anser sig nog ändå vara i behov av allas unika kompetens, i bästa fall skapar det en synergieffekt. Varför protestera, säga emot och utmana? Finessen med kompetent personal i team är väl samarbete, kollegialt stöd och gemensam problemlösning?

 • ssk 2016-03-20 02:43:54

  @Klinikchef. Jag ser att du inte har en aning om vad som är skillnaden på en uskas utbildning och och funktion och en ssk:s. Förstår att detta är en modell som passar läkare. Många vill jobba med medarbetare som inte kan protestera mot läkares felaktiga bedömningar varav detta - att inte anställa ssk är - en. Förstår att ni har trevligt på era resor. Bara beundran, inga krav, inga motsägelser och utmaningar som det är att jobba med specialiserade ssk.

 • Klinikchef 2016-03-20 00:05:05

  I vår verksamhet har vi inga sjuksköterskor. Vi hade rekryterssvårighet tidigare och valde då att istället anställa undersköterskor. Läkarna fickt över en del av de tidigare sjuksköteskoarbetsuppgifterna. Vi betalar våra tränade undersköterskor bra, kanske bättre än vad många sjuksköterskor har. Vi har operationer, mottagning och inneliggande vård. Under sköterskorna svarar i telefon, bokar in patienter som kallas på remisser bedömda av läkare, svarar på ringningar, bäddar sängar, sköter disk, tvätt och förråd, deltar med assistans och instrumentering vid operationer. Narkosläkare söver och ansvar för dropp och smärtlindring. Läkare ger injektioner och vaccinationer, skriver recept och journalför. Vid varje narkosoperation är det alltid två läkare som instrumenterar och assisterar varandra. Vi har gemensamma möten där alla deltar varje vecka och vi har alla åkt på klinikresor ihop, där vi tillsammans besökt flera kliniker utomlands för att lära. Vi är kvalitetscertifierade med nedtecknade flödesscheman för ansvarsfördelning och rutiner. Vi rapporterar till kvalitetsregister. En läkare ansvarar för medicinföråd dit alla läkare har nycklar. En undersköterska är platschef och sköter schemaläggning och postsorteringen. Vi tar hand om 20.000 patiert besök och operationer varje år. Att anställa enbart undersköterskor i stället för sjuksköterskor. var initialt en lösning av ett rekryteringsproblemem, men nu efter fem år fungerar detta mycket bra. Vi har inga planer på att anställa några andra yrkesgrupper än duktiga läkare och undersköterskor.

 • ssk 2016-03-19 22:15:35

  Om du" läkare" dr eller vad du nu egentligen arbetar med eller inte arbetar kliniskt och har erfarenhet hur det ser ut på ett sjukhus, sjukhuskultur, olika roller, yrken etc så hade du aldrig varit så upprörd för då vet man redan och förstår hur det fungerar, och har en nykter syn på insändaren .vet du hur t ex en avdelning/ verksamhet fungerar.du vet ju inte ens vad en opssk är eller anestesissk gör eller ivassk eller varför inte en distriktsjuksköterska .vem jobbar på bvc.vet du vad det är och hur det fungerar? Vem sköter vaccinationer på 1000 tals barn. Motivera gärna sådan verksamhet utan ssk

 • Patrick Vigren 2016-03-19 21:53:45

  Två funktioner kan ha ett övergripande ansvar för något, avseende olika aspekter (jmfr t ex personalchef och ekonomichef). En del som har läst texten verkar ha förstått det, andra inte. Det står att ledningssjuksköterskan "arbetar TILLSAMMANS med MOTSVARANDE överläkare, självfallet dock med sitt kompetensperspektiv i omvårdnad". Ord som "tillsammans" och "motsvarande" markerar tydligt en likvärdig ansvarsnivå utifrån olika perspektiv och ordet "självfallet" uppfattar jag som tydligt. Överläkaren är övergripande ansvarig för de medicinska aspekterna, ledningssjuksköterskan för omvårdnadsaspekterna. Ingen är mer eller mindre värd, mer eller mindre viktig. Allt övergripande formellt ansvar på en klinik ligger på verksamhetschefen. Om rutinerna och riktlinjerna är felaktiga är det chefens ansvar som godkänner dem. För de omvårdnadsmässiga rutinerna är jag mycket mer trygg om de bereds av en välutbildad sjuksköterska. Liksom andra kommentatorer är jag förvånad hur det kan misstolkas så gravt men samtidigt fascinerad över vilka reaktioner, kunskapsluckor och attityder det råkar avslöja. Kliniken är lyckligt lottad med en stabil läkargrupp som inte bara är mycket medicinskt kompetenta utan också inser vikten av andra aspekter på patienternas vård och deltar i den fortsatta utvecklingen av vår prisbelönta neurosjukvård. Specialistföreningarna i neurokirurgi, neurologi och rehabiliteringsmedicin står alla bakom en satsning på specialistsjuksköterskor inom neurosjukvården. Vi ser behovet då vi står mitt i utvecklingen.

 • Läkare 2016-03-19 21:25:32

  @Patrik Vigren. I Din text står "Ledningssjuksköterskan har det ÖVERGRIPANDE ANSVARET för en process- exempelvis avancerade ParkinsonUTREDNINGAR eller AKUT STROKEOMHÄNDERTAGANDE". ( mitt festade) . Oavsett i samarbete med vem , har Du beskrivit att en sjuksköterska har det övergripande ansvaret för dessa utredningar eller det akuta omhändertagande-som naturligtvis innefattar utredning. Sedan när ska dessa arbetesuppgifter och ÖVERGRIPANDE ANSVAR ligga på någon annan än läkare? Ansvaret för utredningar gentemot patienten kan inte delegeras till en sjuksköterska. Om något går fel - vem tror Du står som ansvarig då. En sjuksköterska har inte en medicinsk utbildning för ex. " Parkinsonutredning", vare sig med eller utan ytterligare sidokurser. Detta är grunden till alla reaktioner Du får på det Du skrivit.

 • Patrick Vigren 2016-03-19 20:48:32

  Vad som inte framgår helt tydligt av artikeln (men insinueras i första stycket) är att ledningssjuksköterskor, precis som överläkare, skall vara fortsatt kliniskt verksamma. Det är viktig del av denna reform eftersom verksamhetsutveckling bäst sker inifrån verksamheten.

 • Patrick Vigren 2016-03-19 20:45:10

  Till de anonyma "DR" och "läkare": (1) läs artikeln, (2) förstå innebörden, (3) reagera mindre känslomässigt och mer sakligt. Neurologin och strokevården blir mer och mer behandlingsintensiv ocj komplex och kräver en hög kunskapsnivå bland all personal, bl a sjuksköterskor. Med möjligheter att behandla mycket äldre och sjukare patienter växer behovet av ett helhetsomhändertagande. Neurologisk sjukdom innebär inte bara diagnos och behandling utan ofta en helt, och inte sällan snabbt, förändrad livssituation. Utifrån era kommentarer kan man ana att den insikten inte kommer automatiskt med en läkarutbildning, hur medicinskt påläst man än må vara. Exemplen ovan är väl valda eftersom de innehåller viktiga omvårdnadsaspekter och det framgår med all önskvärd tydlighet av artikeln att det är just dessa aspekter som ledningssjuksköterskan är övergripande ansvarig för, inte de medicinska. Vi ser ingen större poäng med att våra överläkare bereder rutiner och riktlinjer inom områden som hur en duodopapump bäst sköts i samverkan patient-anhöriga-kommun-landsting eller var på sjukhuset man snabbast bereder och administrerar tPA vid iv-trombolys. Dels kan de det inte, dels skall de fokusera på de medicinska rutinerna där de har sin kompetens.

 • Läkare 2016-03-19 20:20:06

  Problemet är att en del sjuksköterskor sedan det blev ett akademiskt yrke liksom en del läkare har en väl uppblåst syn på vad man egentligen har lärt sig. Litteraturen har gett oss några tunna ljuskäglor på människans natur men det mesta som görs idag är rätt skralt belyst. En viss ödmjukhet, lite mindre tvärsäkerhet och lite djupare eftertanke skulle nog vara på sin plats hos alla.

 • Fd ssk 2016-03-19 18:41:45

  Ja, vad glad jag blir över sådana här kommentatorsfält som blottar så mycket synsätt, attityder och grumliga åsikter som alla känner till men få öppet annars dela med sig. Detta är en skattkista för ett enormt problem i dagens sjukvård. Det kostar pengar och kvalitet och grundar förkastliga beslut som så brutalt hämmar den potential som finns och som borde blomma ut. Jag är man och har arbetat 6 år som sjuksköterska på några av de stora sjukhusen innan jag valde att helt hoppa av (som så många andra). Anledningen var till stor del att jag kände att man totalt kör fast. Man är en utbildad knegare som ska veta sin plats. Jag har nu själv varit på sjukhus och har mer eller mindre all kontakt med personal som inte ens öppnat journalen. En sjuksköterska springer runt och hinner absolut ingenting. Läkarna är bra, riktigt bra. Men Gud var jag saknar sjuksköterskor. Inte sjuksköterskor som fastnat, tröttade av kuvning och bara stressar runt. Helt förpassade till allt annat än patientkontakt. Inte heller de nyexade som ska bytas ut så fort de kommer över 25 i lön. Nej, alla de engagerade, skickliga, kompetenta akademikerna som jag har haft som kollegor.

 • Erika 2016-03-19 13:03:42

  Intressant debatt, efter att ha läst kommentarerna framstår det som besynnerligt att våra yrkesgrupper alls kan arbeta tillsammans, turligt nog fungerar det ju oftast jättebra i vår kliniska vardag. Vi kan ju tycka hit och dit och relatera till egna erfarenheter (vilka verkar ligga olika långt tillbaka i tiden). Eftersom allas gemensamma önskemål säkert ändå är vård förenlig med socialstyrelsens "god vård"-koncept är ju ett alternativ att tillägna sig och förmedla kunskap om vad som faktiskt fungerar på ett bra och patientsäkert sätt. Det finns säkert massa intressant forskning med olika metoder och ansatser som behandlar områden som diskuterats här. Om någon hittar studier som visar goda vårdresultat genom att arbeta utan sjuksköterskor är det ju högintressant - vilket smidigt sätt att lösa sjuksköterskebristen! Eller så finner man resultat som stödjer den typ arbete som neurologiska kliniken i Linköping startat? Eller andra typer av interventioner som fungerar/inte fungerar för att förbättra vården. Forskningsresultat och andra utvärderingar, är ju som vi alla vet ibland både motstridiga och heller inte allt igenom sant, men kanske kan hjälpa oss att argumentera på en sakligare nivå i alla fall. Jag hoppas att ni alla har en trevlig helg!

 • SS 2016-03-19 12:22:37

  Satsa på undersköterskor igen! Fler undersköterskor och fler läkare - då skulle sjukvården åter fungera igen. Bort med "låtsasakademiker" som sjuksköterskor - de skapar bara kontroverser och är alltid missnöjda. Några under sjuksköterske utbildningen har lärt ut fel inställning och dillat i unga sjuksköterskor fel saker - de är inga "akademiker" och ska "inte leda vården" . Sjukvården är som flera så riktigt påpekat inte till för de som arbetar inom den. Sluta leka med era egon. Gör jobbet!

 • Leg läk 2016-03-19 11:42:43

  @specialistsjuksköterska. Varför raljerar Du bl a över vaktmästare och At-läkare.? Det är väl inget skam-fyllt med dessa yrkesgrupper, tvärt om de behövs väldigt mycket! De arbetsuppgifter Du beskriver: " bada patienter, lägga om sår,dela mediciner, bädda sängar, mobilisera, planera hemgång, ta prover, trösta, ta hand om anhöriga, byta blöjor, svara i telefon, söva, instrumentetera, förlösa, hembesök, blodsockerkontroll, motivera..." ALLT detta här jag gjort under min utbildning till läkare. Tror Du verkligen att det endast är "specialistsjuksköterskor" som skulle klara detta?? De flesta av dessa arbetsuppgifter sköts utmärkt av undersköterskor. Vi kanske bara ska ha undersköterskor och läkare kvar.? Förstår inte i vad sjuksköterskans specifika kunskap för detta arbete ligger?

 • Läkare 2016-03-19 11:29:21

  Men ge er nu - dessa personangrepp på enskilda insändare är pinsamma! Alla yrkeskategorier inom sjukvården behövs och är värdefulla. Vi ska tillsammans erbjuda våra patienter bästa vården. Sluta upp att snegla på andra yrkesgruppers arbetsuppgifter - bli världsbäst inom den egna proffesionen och var stolt över det jobb vi tillsammans gör! Tidigare arbetat som sjuksköterska, idag läkare. Det finns absolut inget samband - det är milsvid skillnad i utbildning och kunskap. Det går inte att jämföra! Därför kan aldrig sjuksköterskor ta över medicinska arbetsuppgifter från läkare- oavsett hur många pinnar/ terminer man räknar. Observera att man som specialist sjuksköterska etc inte får tillgodoräkna sig en enda dag kunskap på en läkarutbildning - man börjar från noll. Därför att det är helt andra kunskapsområden - och därför helt andra arbetsuppgifter - som inte ska tas över av den andra gruppen. Om Du som sjuksköterska inte förstår detta, börja läsa medicin som kommer insikten!

 • specialistsjuksköterska 2016-03-19 10:40:41

  DR - håller med dig fullständigt! Anställ fler läkare, med högre löner, ge dem omvårdnadsansvaret med allt vad det innebär och låt dem sköta patienten hela vägen. Avskaffa "akademisk"okunnighet som du kallar för skam och jämställer med sjukhusvaktmästare och låt läkarkåren syssla även med dennes arbetsuppgifter. Vad ska man med sjuksköterskor till när det finns så många läkare som vill bada patienter, lägga om sår, dela mediciner, bädda sängar, mobilisera, planera med hemgångar tillsammans med olika biståndsbedömare, ta prover, trösta, ta hand om förtvivlade anhöriga, byta blöjor, svara i telefoner hela dagarna och inte mint hålla koll på alla AT dr som efter sina medicinstudier besitter enorma kunskaper och kompetens på alla nivåer.Ta bort specialistsjuksköterskor och låt läkare söva, instrumentera, förlösa, gå på hembesök, kolla blodsocker, dela dosetter, ha motiverande samtal, ja, du vet - rubbet! Det kan väl skötas av en och samma yrkeskategori, eller? Hoppas du fattar ironi i det hela. Vem orkar jobba med människor som delar din uppfattning om vår profession? Trivs du på din arbetsplats och är du en förebild för andra? Trivs du med dig själv? Jag skäms å dina vägnar.

 • ssk 2016-03-19 09:48:09

  läkare...om du läser rätt.. Ledningsansvar inom SITT kompetensområde område omvårdnad. Det medicinska ansvaret har ju överläkaren eller hur?så har det alltid varit såklart,jag har då aldrig under mina 30 år som spec.ssk sett något annan och ingen annan heller är jag säker på så jag förstår faktiskt inte alls .Har du sett det?och i sådana fall var då? Vad har insändaren med läkare att göra .Det är ssk inom sitt område karriärstegarna handlar. Arbetar mycket med fantastiska läkare som själva stödjer detta....och det går hur bra som helst.Nej..ssk är inte några slags "låtsas" läkare. En del kommentarer här som raljerar på ssk är direkt löjliga...och nedan ......ännu en som inte arbetar i vården och som gillar att provocera. Inget intressant alls!

 • DR 2016-03-19 08:21:02

  Bedrövligt! Inte klokt att vi tillåter en så okunnig grupp som sjuksköterskor att styra och ställa med resultatet: en havererad vård med en patientsäkerhet nära noll. Sann ironi att kalla sjuksköterskor akademiker efter den löjliga ssk-utbildningen, än mer patetiskt att kalla dem specialister efter ytterligare ett meningslöst år. En skam att de får denna "specialistutbildning" betald och en än större skam att de nu ska ha en lönestege. Sjuksköterskorna är den enskilt största orsaken till att vården är så dåligt fungerande som den är idag. Satsa på att att anställa läkare och ge dem bra arbetsförhållanden och timliga löner(läkarlönerna i Sverige är skrattretande låga) så blir ALLT mycket bättre!

 • Läkare 2016-03-19 01:00:37

  Specialistsjuksköterska oftalomologi. Det står i texten som Du citerar att " Ledningssjuksköterskan ska ha ett övergripande ansvar för en process exempelvis parkinsutredningar eller akut strokbehandling" Oavsett tillsammans med vem står det att sjuksköterskan ska ha "det övergripande ansvaret" för utredning och akut omhändertagande här. Det är detta jag som läkare inte anser vara fullkomligt orimligt. Detta "övergripande ansvar" för medicinska utredningar och akuta behandlingar ,oavsett vem man samarbetar med, måste ligga på läkarprofessionen. Läkare har en medicinsk utbildning inriktad på just utredning, diagnos och behandling. Detta har inte ex sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska analytiker, sjukhusvaktmästare mm. Varför skulle då någon av dessa yrkesgrupper ha "det övergripande ansvaret" för dylikta åtgärder?

 • Läkare 2016-03-18 17:49:47

  Tack för förklaringarna! Min mening var inte att vara provokativ, frågan om vad omvårdnad egentligen är var ärligt menad. Tolkar svaren som att det egentligen inte är en expert roll eftersom det finns längre utbildningar inom varje delsegment utan nischen just är att kunna integrera dessa (vetenskapligt) respektive interagera med dessa (kliniskt) - är det korrekt uppfattat?

 • Specialistsjuksköterska oftalmologi 2016-03-18 14:24:42

  @Läkare Har du problem med din läsförståelse? Var i texten står det att sjuksköterskan ska inkräkta på läkarens område? "Ledningssjuksköterskan har ett övergripande ansvar för en process – exempelvis avancerade parkinsonutredningar eller akut strokebehandling – och arbetar tillsammans med motsvarande överläkare, självfallet dock med sitt kompetensperspektiv i omvårdnad. Man har – liksom en överläkare – inget personalansvar utan är ansvarig för rutiner, kompetensutveckling av medarbetare, arbetssätt och verksamhetsutveckling inom sitt område. " Jag tycker att det är väl beskrivet att det är just inom omvårdnad som ssk ska arbeta? Varför reagerar du så starkt mot ökade karriärvägar för sjuksköterskor inom vår profession? Vi tycker inte att det är konstigt om det sker förändringar till det bättre inom er.

 • Pelle 2016-03-18 11:24:02

  Man blir ju lite mörkrädd när man läser vissa inlägg här, läs de som framförallt skrivs av "läkare"(om denna nu är läkare... hoppas vi inte. Vore pinsamt). På min arbetsplats jobbar vi i team. Tillsammans! Läkare, ssk o usk. Skulle vi tänka som läkare hade detta inte gått..

 • Specialistsjuksköterska vård av äldre 2016-03-18 10:15:24

  http://www.his.se/om-oss/Utbildningar-och-amnen/Vard-och-halsa/Omvardnad/Amnesdefinition-omvardnad/ länk till högskolan i Skövdes definition av omvårdnad för den intresserade.

 • Specialistsjuksköterska vård av äldre 2016-03-18 10:08:27

  Lade in lite utdrag från högskolan i Skövdes beskrivningar av omvårdnadsämnet. Som sjuksköterska skall man ha kunskap om de specifika sjukdomstillstånden och ha en kunskap om omvårdnadsåtgärder som kan bli aktuella att vidta beroende på patientens specifika behov. arbetar man med människor med demenssjukdomar krävs specifik kunskap om exempelvis bemötande, om hur man kan identifiera smärta även om en person inte kan uttrycka den, medan om man arbetar på ortopeden kanske måste ha specifik kunskap om mobilisering, smärtlindring och kunskap om läkningsprocess. Specialistsjuksköterskans uppgift är bland annat att se på omvårdnadsbehovet ur ett helhetsperspektiv, där specifik kunskap om sjukdomstillstånd krävs för att kunna möta patientens behov. Arbetar man med personer med neurologiska sjukdomar, kan det vara värdefullt att vara uppdaterad om omvårdnadsforskning av vad som har hjälpt personer med exempelvis MS vid specifika tillstånd. I vissa fall kan det behövas läkemedel, i andra fall kan specifika omvårdnadsåtgärder bli aktuella. Förmodligen har läkare en god kunskap om omvårdnaden, liksom sjuksköterskor har god kunskap om sjukdomstillfällena. Läkaren kan å sin sida se andra behandlingsregimer utifrån sin profession, medan sjuksköterskan kan se att vissa omvårdnadsåtgärder kanske kan minska exempelvis läkemedelsintaget. etc etc

 • Fannie Joeline Karlsén 2016-03-18 09:46:58

  @Läkare. Får vibben av att du har en ganska tråkig syn på sjuksköterskor, det märks extra tydligt i dina inlägg eftersom det verkar som att du inte ens har läst artikeln. Det står ju faktiskt att de här "ledningssjuksköterskorna" arbetar utifrån ett omvårdnadsperspektiv TILLSAMMANS med överläkare, det handlar inte alls om att de självständigt ska ta över läkarens uppgifter. Tilläggas bör även att det är otroligt märkligt att du med dina 20 års erfarenhet i läkaryrket inte har någon som helst aning om vad begreppet omvårdnad innebär. Men det är väl en annan fråga antar jag.

 • Specialistsjuksköterska vård av äldre 2016-03-18 09:45:01

  Omvårdnad definieras som den vetenskap som skapar kunskap om relationer och handlingar för att främja människans/patientens utveckling mot fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Därigenom ses hälsa som något mer än frånvaro av sjukdom och kan relateras till känslan av välbefinnande,. Den specifika omvårdnaden sätts i relation till patientens behov utifrån sjukdomsbild etc. Allmän omvårdnad är att värna om patientens välbefinnande, utan att behöva ha specifika kunskaper om exempelvis specifika sjukdomstillstånd. Omvårdnaden sker alltid i en kontext med andra professioner, som ex läkare, arbetsterapeuter, undersköterskor, sjukgymnaster och socionomer. Viktigt med kunskap om varandras expertområde. Omvårdnadens mål är att främja patienters hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa, samt lindra lidande och främja ett värdig avslut av livet. Ämnet omvårdnad är ett vetenskapligt ämne som till stora delar sammanfaller med sjuksköterskans yrkesområde. Inom ämnet studeras hälsa och vårdande såväl systematiskt som kontextuellt. Ett grundläggande antagande är att omvårdnad bedrivs på person- och/eller gruppnivå. Inom omvårdnad är följande begrepp centrala:

 • Specialistsjuksköterska vård av äldre 2016-03-18 09:43:46

  Progression inom ämnet på avancerad nivå innebär att kunskaper, färdigheter och förmågor utvecklas och fördjupas mot specifika områden inom ämnet. Högre krav ställs på graden av skicklighet, problemlösande förmåga, vetenskapligt förhållningssätt, detaljrikedom samt komplexitet i situation eller sammanhang.

 • Snart NP 2016-03-18 09:38:27

  Hoppsan, det verkar visst som om vi alla glömt bort varför vi jobbar inom vården... Är det inte för att ta hand om patienterna och göra det på bästa sätt? Att jobba i vattentäta skott gynnar inte någon, man kan vara stolt över sitt yrke utan att behöva pinka revir som en galning. Som blivande NP får jag ibland höra termen "låtsas-läkare" som någon tidigare skrivit i en kommentar. Det kan inte bli mer tokigt, jag är inte läkare och kommer aldrig att bli det, utan jag vill ta hand om patienten på bästa sätt och med så bra kvalitet som möjligt.

 • Theo 2016-03-18 09:09:51

  @Läkare. Ja jag är bla utbildad specialistsjuksköterska. Några kommentarer till inläggen under denna signatur. 1. som jag skrev det finns det generellt inget intresse att konkurrera med läkarna om deras arbetsuppgifter, vi är intresserade av att utvecklas inom vårt område. 2. Vet vad du talar om! Enligt Socialstyrelsen är diagnos inte alls förbehållet läkare se sid 23 https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19891/2015-6-57.pdf, 3. Vad säger att en duktigt läkare (eller för all del sjuksköterska) är duktig på ledning? Det är en av de omnipotenta idéer som läkarkåren lagt till sig med. Att ha en medicinskkompetens är inte lika med en kompetens i ledning, juridik, ekonomi och organisering. 4. Att åter jämföra relationen läkare och sjuksköterskor med kapten och matros/flygvärdinna visar bara vilken degenererad syn du/ni har på andra än er själva! Tråkigt!

 • Läkare 2016-03-17 22:51:25

  Omvårdnad - ingen har någonsin kunnat beskriva vad det innebär vetenskapligt. Enligt en del professorer finns det inget som heter så - det finns flera bra artiklar på det temat. Tydligen lär man också ut i en kompetensbeskrivning för sjuksköterskestuderande att de har "ansvar för vården" till skillnad från läkare????? Vet ej vad som menas med detta. För sjukvården av patienter i form av utredning, diagnos och behandling har läkare ansvar. Endast läkare får ställa diagnos enl socialstyrelsen. Sjukvården på kliniknivå bör styras och ledas av läkare. Precis som flygplan eller ett skepp har en kapten som högste chef - ingen flygvärdinna eller matros kan var chef över kaptenen. På samma sätt ska läkare som den profession med den högsta kompetensen vara chefer.

 • Läkare 2016-03-17 22:26:16

  Vad är egentligen omvårdnad?

 • Tröttsamt 2016-03-17 21:11:34

  Sjuksköterskor! Stå upp för er profession! Självklart ska det finnas karriärvägar även om man har valt en annan inriktning än läkare i arbetelivet. Det gör det för ALLA andra högskoleutbildningar, varför skulle sjuksköterskor vara undantaget? Sjuksköterskeyrket är väl mer än att ha sin mottagning i ordning samt att trösta och hålla handen? Läkare klampar för övrigt ohejdat runt som elefanter i både sjuksköterskors och andra vårdprofessioners arbetsområden. Tur att läkare är duktiga på inbördes beundran, ingen annan är lika imponerad. OBS! Ödmjukhet är inget man behöver plugga till! / 2 universitetsexamen, men varken omvårdnad eller medicin

 • Agneta Berglöw 2016-03-17 21:08:14

  Alla syrror vare sig vill eller kan göra karriär.Vem skall vara kvar o ge patienten den basala vården,vara närvarande hos patienten både fysiskt o psykiskt. Det har gått troll i karriärvägar o att stapla olika vidareutbildningar o magisterutbildningar på både höjden o längden.

 • Stolt sskstudent 2016-03-17 20:10:30

  Hej @läkare! Jag vill inte klampa in på det medicinska. Jag vill ägna mig åt omvårdnad. Men vad du och många andra läkare verkar glömma är att omvårdnad är en egen profession. Jag glädjer mig åt att läsa satsningarna som görs på att vi ska få vidarutveckla vår kompetens och få möjlighet att bli specialiserade såsom dem satsar i Linköping. Det handlar inte om att vi vill göra "läkaruppgifter" utan att vi ska kunna få bättre omvårdnad av våra patienter genom att få bättre struktur på omvårdnaden där olika professioner arbetar med olika bitar. Till skillnad från läkare så är en del av sjuksköterskans uppgifter enligt kompetensbeskrivningen att leda vården.

 • Läkare 2016-03-17 19:43:49

  Hej "Förundrad" Jag utgår från att Du är sjuksköterska. Sjuksköterskor hade för i tiden en egen stolthet i sin yrkesroll. Välskött avdelning eller mottagning, ordning o reda, kunskap att sammanfatta patientens vårdhistorik på ronden, beskriva nattens händelser, anhörigkontakt, stöd hjälp o tröst till svårt sjuka, omläggning av sår etc etc. Vart har detta tagit vägen? Om man väljer utbildning till sjuksköterska ska man kunna detta o bli expert på det. Men nej - vissa sjuksköterskor vill något annat - det vill göra ett annat jobb - som det redan finns yrkesgrupper som har decenniers utbildning för att vara experter på. Varför inte vara en utmärkt kunnig sjuksköterska? Istället för någon som försöker göra ett "läkar låtsas jobb"man inte har utbildning för?? Varför denna jämförelse med läkarkåren hela, hela tiden??? Har Ni ingen stolthet? Jag har ägnat mång många år åt mkt tunga tidskrävande läkarstudier, flyttat land o rike runt för At o specialistutbildning och därefter under ytterligare många år tränat upp min kunskap o erfarenhet. Det har krävts uppoffring, blod svett o tårar. Nu efter 20 år i yrket är jag duktig på det jag lärt mig. Hur kan Du som sjuksköterska tro att jagskulle vilja släppa Dig till att utföra mitt arbete utan utbildning??

 • Kaj 2016-03-17 18:17:43

  Genusmakt vårdens kvinnor! Sverige har en av världens högst kvalificerade sjuksköterskor åtminstone min generation har ju riktats kritik dagens utbildning ej håller måttet bla. handlar om vårdteologi mer än medicinska kunskaper. Gick in som frisk ung man i kvinnodominerat vårdyrke och har följt utveckling men slutar mitt yrkesliv i djupaste sorg från den läkarkår jag servat stått lojal men som blev en del av allt som gick förlorat vållat mig och vården betydande skada. Läkarkåren har betydande makt i den förlegade ålderdomlig organisation som domineras kvinnodominerade yrken och maktstrukturer som ej hängt med medicinsk utveckling. Ja Läkarkåren räddade mitt liv men också delaktig förstört liv där jag som en av vårdens ledande experter aldrig fick växa utvecklas fulla kapacitet både för patienter och kollegors bästa så också för läkarkårens bästa, Nej var aldrig mitt fel trots den skuld som oförskyllt lagts mina axlar trots att sjuksköterskor avgörande pusselbit för folkhälsan och har yrkesetik som läkarkåren. Att sjuksköterskeyrket domineras helt av kvinnor och vår yrkeshistorik starkt kopplat till kvinnors underkastelse i en patriarkal sjukvårds organisation är en belastning från hur vårdens vita män åldrade läkare ser på mig och mina kollegor. Likaså vilka moderna förebilder kring yrket som speglar allmänhetens uppfattning som varför unga killar avstår utbilda sig till sjuksköterska. Trist livsbokslut javisst men eftervärldens dom blir hård!

 • Johan 2016-03-17 17:59:08

  Det saknas inte sjuksköterskor. Det saknas händer i vården. Bra artikel som slår hål på myten att det måste vara sjuksköterskor för alla omvårdnadsuppgifter.

 • Förundrad 2016-03-17 17:45:09

  @Läkare. Spännande inlägg du skriver, det nästan skriker om det. Känslig fråga verkar det vara, Ver inte om du haft en personlig konflikt kring detta eller om det inkräktar på den omnipotens som allt för många av dina kollegor lägger sig till med. Vad är det för syn du har på sjuksköterskor? Ett gäng undrutbildade får som lydigt ska göra vad doktorn säger? Treårig högskoleutbildning brukar vara grunden för mer kvalificerade arbeten allmänhet. Om man dessutom bygger på dessa tre år med ett-två år till blir personen inte dummare?? Varför ska inte en sjuksköterska kunna få vidareutveckla sig eller är det bara förbehållet läkare? Detta handlar inte om att konkurrera ut läkare utan att ge sjuksköterskor möjlighet att utveckla sig i arbetet så att de vill stanna kvar! /Theo med 16 terminers universitets och högskoleutbildning men ingen AT eller ST

 • Läkare 2016-03-17 14:08:55

  När man läser detta förundras man över frågan Varför? Varför fler karriärvägar för sjuksköterskor? Har vi för många? Går de på varandra och är överkvalificerade? Nej så är inte fallet, det saknas sjuksköterskor på många ställen. Med endast treårig eftergymnasial utbildning är de verkligen oftast inte överkvalificerade för sjuksköterskans jobb. "Avancerade Parkinsonutredningar" eller "akut stroke omhändertagande" är verkligen inget som en sjuksköterska överhuvudtaget ska syssla med. Detta är läkarjobb på specialistnivå med erfarenhet. Inget annat! Inte vi vill väl att vi själva eller våra anhöriga ska handläggas med den kompetens nivån? Och vem i hela fridens namn ska börja göra sjuksköterskarnas jobb på golvet? Ska det stå tomt som idag på vissa ställen?? ( Eller kanske ska läkarna börja jobba där...är det det man eftersträvar??) Som kvinnlig läkare ser jag det som löjligt att lägga in ett genusperspektiv i detta. Det spelar ingen roll vilket kön man har, vilken hudfärg eller vilken härkomst. Läkare är läkare och sjuksköterskor är sjuksköterskor - och så ska det förbli. Vill en sjuksköterska utföra andra arbetsuppgifter exempelvis läkarens finns en utmärkt väg dit. Den tar 11 terminer+ 2 års AT och 5-7 års specialistutbildning + ett antal år tjänstgöring för att få erfarenhet.

 • Karolina Krakau 2016-03-17 13:58:38

  Tack för informativ och viktig artikel! Arbetar själv inom hjärnskaderehabilitering. Vi håller på att inventera karriärsstegar för bl.a. sjuksköterskorna hos oss och är mycket intresserade av att ta del av utbildningsavtalet ni har med Lindköpings Universitet, dess tillhörande kursprogram och kompetenskrav och rollbeskrivning för Ledningssjuksköterskan. Vänligen Karolina Krakau, SSK, MedDr, Kvalitetsutvecklare Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm Danderyds Sjukhus

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier