Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Att inte vistas i solen verkade vara en lika stor riskfaktor för att dö som rökning, enligt ny forskning. 

Att inte vistas i solen verkade vara en lika stor riskfaktor för att dö som rökning, enligt ny forskning.  Bild: Thinkstock

Soldyrkare verkar ha längre livslängd

Kvinnor som vistades mer i solen drabbades i mindre utsträckning av hjärt-kärlsjukdom jämfört med kvinnor som undvek solen, enligt en svensk studie i Journal of Internal Medicine.

Annons:
Pelle Lindqvist, docent och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.

– Att sola har många positiva hälsoeffekter. Tyvärr finns en allmän föreställning om att solen enbart är farlig och den bilden behöver förändras, säger Pelle Lindqvist, docent och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, som är studiens försteförfattare.

Tidigare forskning har indikerat att det kan vara skadligt att undvika solen i alltför hög utsträckning. Bland annat till följd av brist på vitamin D som verkar öka graden av förkalkningar i blodkärlen. Och nu antyder alltså en ny observationsstudie att risken att dö i hjärt-kärlsjukdom var 60 procent högre hos kvinnor som höll sig borta från solen. Detta jämfört med individer som solade desto mer.  

– Men att det är flera timmar i solen som ligger bakom färre fall av hjärt-kärlsjukdom går inte säkert att säga. Bland annat eftersom det är en observationsstudie, säger Pelle Lindqvist.

Forskarna bakom studien har undersökt vilka risker som finns hos svenska kvinnor som solar ganska mycket, måttligt eller knappt alls. Studien omfattade 29 518 individer som fick svara på olika frågor, däribland om solvanor sommartid och vintertid. Kvinnorna följdes i 20 år.

Att inte vistas i solen verkade vara en lika stor riskfaktor för att dö som rökning, enligt forskarna. De skriver även att 60-åriga rökare med aktiva solvanor hade en ökad livslängd på två år, jämfört med jämnåriga rökare som undvek solen.  

Insjuknandet i hudcancer var däremot högre bland kvinnor som spenderade mer tid i solen, jämfört med de som solade måttligt eller inte alls.

– Det handlar inte om extremt solande, utan att få en lagom dos dagligen. Vi rekommenderar att sitta i solen en kort stund mitt på dagen utan att använda solskyddsfaktor. Det viktiga är att du inte bränner dig, säger Pelle Lindqvist.

Varför fallen av hjärt-kärlsjukdom var färre bland kvinnor som vistades mer i solen kunde forskarna inte svara på, men en teori är att kväveoxid frisätts när solstrålarna träffar huden. Kväveoxid får blodkärlen att vidgas och därmed minskar risken för högt blodtryck.

Enligt Pelle Lindqvist krävs ett nytänkande kring svenskars solvanor.

– I dag motverkas solen på alltför många sätt. I dag finns exempelvis ett förslag om att anlägga UV-skyddade miljöer som skuggar ned skolgårdar runt om i landet. Det vore inte bra för barnen om det gick igenom, säger han.

Läs mer i abstract:

Kommentarer

 • håller med 2016-03-22 18:40:19

  Till håller inte med: Studierna angående rökning har ju justerats efter rätt många olika faktorer genom åren och det är nog ändå så att det finns interventionstudier gjorda. Har du aldrig fått en astmatiker, KOL-patient eller liknande att sluta röka? Visst, det är inte randomiserat. Vad som är livsfarligt är att gemene man, och även många i professionen, agerar efter observationsstudier. Se hur mycket d-vitamin som skrivits ut senaste 10 åren utan en enda interventionsstudie. Fullkomligt vansinne! Finns otaliga exempel. Liknande dumma studier finns massor av och om orsakssambandet inte är uppenbart dumt (tex att låg veckopeng ger olyckligare barn) kan det vara väldigt svårt att skönja/avfärda när man inte är säker över patogenes mm. Visst är det väl vedertaget att inflammation i huden tex dämpas av uv-ljus men sen då? Jag orkar inte ens läsa observationsstudier nu för tiden. Lägger fokus på det som kan styrkas genom randomisering och till det räcker inte ens tiden. Det har tex skrivits om det u-formade sambandet med alkohol och hjärtkärlsjukdom nyligen i läkartidningen. En alldeles utmärkt artikel som just tar upp fallgroparna med observationsstudier i detta fall.

 • Sigvard Lingh 2016-03-22 17:28:15

  Samband eller orsaksamband?

 • Mikael 2016-03-22 07:58:18

  Sen NÄR har det varit ett problem med att våra barn dör förtidigt i hjärt- och kärlsjukdomar? Hur kan man komma med ett sådant dumt påstående att det vore dåligt! att skapa UV-skyddade miljöer för våra barn? Nej en studie som denna är nog bra mycket farligare än att undvika solbadande, träna, äta rätt kost, mycket frukt och låta bli att röka! Utsätt inte våra barn för onödiga risker!

 • Haqvin 2016-03-21 23:38:43

  @Håller inte med: Känner inte närmare till vilka studier som genomförts när det gäller rökning, men det är dock ett av medicinens mest beforskade områden, där summan av resultaten pekar i rätt tydlig riktning. Här handlar det om en (1) studie, där variablerna inte har kunnat renodlas. Man kan inte försvara usla studier med att det finns mängder av andra usla studier. Sådana studier skall i stället tas för vad de i bästa fall är: diskussionsunderlag.

 • Håller inte med 2016-03-21 23:21:23

  Utifrån de kriterier som ställs upp av experterna nedan skulle vi inte ens kunna påstå att rökning orsakade lungcancer och annat elände. Det finns ju ingen randomiserad studie som har undersökt sambandet. Och hur skulle man designa en interventionsstudie på det aktuella området? Om det finns någon effekt, krävs sannolikt många års randomisering av solexponering. Detta är förstås praktiskt omöjligt. Observationsstudier påvisar samband där orsak kan vara mer (rökning -> elände) eller mindre (stork-> barn) sannolik och kräver därför noggrann tolkning och eftertänksamhet. Efter att ha läst studien hyfsat noggrant tycker jag att det är ett problem att grupperna redan från början är såpass olika i övrigt att jag har svårt se hur man kan justera bort effekter av socioekonomi, ålder, sjuklighet mm. Författarna medger dessutom själva att den kanske mest uppenbara confoundern, grad av fysisk aktivitet, inte är medtagen i beräkningen.

 • Håller med 2016-03-21 20:12:28

  Måste ju finnas oändligt många confounders i denna studie. Ger inte mkt för observationsstudier. De kan möjligen vara hypotesgenererande för interventionsstudier.

 • Haqvin 2016-03-21 16:20:09

  Ännu ett fullständigt meningslöst "forskningsresultat", där man drar slutsatser om orsaker utifrån samvariation mellan två faktorer, som dessutom omöjligen kan renodlas. Kort kurs i vetenskapsteori: Orsakssamband kan ALDRIG fastslås utifrån samvariationer, och relationen mellan två faktorer, som inte kan renodlas, kan ALDRIG fastställas. Den s.k. "medicinska vetenskapen" har mycket att lära på vetenskapsteorins område.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier