Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Yogaövningar gav en bra smärtlindrande effekt på patienter med ländryggssmärta, enligt ny forskning.

Yogaövningar gav en bra smärtlindrande effekt på patienter med ländryggssmärta, enligt ny forskning. Bild: Thinkstock

Ryggsmärta lindrades effektivt med yoga

Meditation och yogaövningar gav en mer långvarig effekt på smärta i ländryggen jämfört med enbart traditionell behandling, enligt en randomiserad studie i tidskriften Jama. 

Annons:

Uppemot 80 procent av svenskarna drabbas någon gång av smärta i ländryggen. De flesta fall behandlas med läkemedel och sjukgymnastik, men en tidigare studie har visat att äldre patienters ländryggssmärta kunde lindras med hjälp av mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR.  En metod som fokuserar på att hantera smärtupplevelsen med hjälp av meditationsövningar och yoga.

Dessa fynd får stöd i en ny randomiserad studie om ländryggssmärta som omfattade 324 patienter. Deltagarna lottades till att enbart få traditionell terapi, eller sådan behandling plus antingen mindfulnessbaserad stressreduktion eller kognitiv beteendeterapi.

Efter 26 veckor sågs en lägre grad av funktionshinder hos 61 procent av deltagarna som genomgått meditationsövningar och yoga, medan motsvarande siffra var nästan lika stor för gruppen som fått kognitiv beteendeterapi, 58 procent. Hos patienterna med annan behandling var den 44 procent. Deltagarna i de två första behandlingsgrupperna hade även en större smärtlindrande effekt, jämfört med individerna som enbart fick traditionell terapi.

Den kliniska förbättringen var nästintill densamma efter 52 veckor hos patienterna som fått mindfulnessbaserad stressreduktion.

Deltagarna var mellan 20 till 70 år och hade i genomsnitt haft ländryggssmärta under sju år. De som fick kognitiv beteendeterapi eller mindfulnessbaserad stressreduktion gick på gruppmöten två timmar i veckan under en åttaveckorsperiod. Därefter undersökte forskarna den kliniska förbättringen efter 4, 8, 26 respektive 52 veckor.

En svaghet med studien var att samtliga deltagare hade hög utbildning vilket gör det svårare att överföra fynden till andra grupper i befolkningen.

Läs mer i abstract:

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler