Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Kvinnor med måttlig nedbrytning av hippocampus hade ett bättre minne, jämfört med män.

Kvinnor med måttlig nedbrytning av hippocampus hade ett bättre minne, jämfört med män. Bild: Thinkstock

Kvinnor kan ha färre tecken på tidig demens

Det kan vara svårare att upptäcka tidiga former av alzheimer hos kvinnor eftersom deras ordminne är bättre än hos män, enligt en ny studie.

Annons:

Tidigare forskning har visat att kvinnor ofta presterar bättre på olika typer av minnestester jämfört med män. Men den typen av kognitiva fördelar kan samtidigt dölja symtom på demens, menar amerikanska forskare bakom en ny observationsstudie. 

Studien omfattade 1 038 deltagare, varav 235 personer hade Alzheimers sjukdom och 649 personer var drabbade av lindrig kognitiv svikt. Resterande var friska kontrollpersoner. 

Samtliga fick göra ett test som kallas Rey Auditory Verbal Learning Test. Det används för att kontrollera verbalt minne, det vill säga förmågan att komma ihåg ord och förstå långa meningar.  Forskarna undersökte även deltagarnas storlek på hippocampus, en region i hjärnan med betydelse för minnet och som påverkas tidigt under Alzheimers sjukdom.

Enligt resultatet hade kvinnor med måttlig nedbrytning av hippocampus ett bättre korttidsminne och långtidsminne, jämfört med män som befann sig i samma sjukdomsfas.

Någon skillnad i minnestestet sågs inte mellan könen när deltagarna hade en större nedbrytning av hippocampus.

Studien är av observationstyp och därför går det inte att dra några orsakssamband utifrån resultaten. Men forskarna menar att deras fynd öppnar för en diskusson om att minnestestet som används för att upptäcka Alzheimers sjukdom kan behöva korrigeras. Annars finns en risk att sjukdomen inte upptäcks hos kvinnor förrän det har skett en större skada av hjärnan. 

Läs mer i abstract:

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler