Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Paolo Macchiarini.

Paolo Macchiarini. Bild: Oskar Kullander

Macchiarini sparkas

Kirurgen och forskaren Paolo Macchiarini får sparken från Karolinska institutet (KI).

Annons:

Uppdaterad den 24 mars, kl 10.10, med hur Paolo Macchiarini ställer sig till uppsägningen. 

Detta med anledning av hans starkt ifrågasatta forskning kring konstgjorda luftstrupar, forskning som kostat flera människor livet, uppger KI. Beslutet fattades på ett möte som personalansvarsnämnden på Karolinska institutet höll på onsdagen.

I ett pressmeddelande från KI framgår att skälen till att den världskände kirurgen får gå är:

 • att Paolo Macchiarinis verksamhet vid Kuban State Medical University i Krasnodar är oförenlig med KI:s värdegrunder och har skadat KI:s anseende.
 • att Paolo Macchiarini har inte sanningsenligt och fullständigt redovisat sina bisysslor.
 • att Paolo Macchiarini har lämnat oriktiga eller missvisande uppgifter i de CV han har lämnat in till KI
 • att Paolo Macchiarini har visat oaktsamhet i forskning enligt KI:s utredning 2015.

– Det är omöjligt för KI att fortsättningsvis ha något som helst samarbete med Paolo Macchiarini. Han har agerat på ett sätt som har fått mycket tragiska konsekvenser för drabbade individer och deras familjer. Hans agerande har skadat förtroendet för KI och för forskningen generellt sett, säger personaldirektör Mats Engelbrektson, i pressmeddelandet.

Paolo Macchiarini själv finner sig inte i uppsägningen. I ett mejl han skickat till Vetenskapsradion skriver han: 

– Jag accepterar inte någon av anklagelserna från Personalansvarsnämnden. Jag har varit i kontakt med advokat och kommer att vidta omedelbara åtgärder för att återupprätta mitt rykte.

KI har tidigare uttalat att lärosätet har för avsikt att skilja den världskände kirurgen från sin anställning.

Följ turerna kring Paolo Macchiarini här.

Relaterat material

Kommentarer

 • Lika inför lag 2016-03-27 14:51:24

  Lika inför lagen Macchiarini har enligt KI gjort sig skyldig till följande: ” Paolo Macchiarini har inte sanningsenligt och fullständigt redovisat sina bisysslor. Paolo Macchiarini har lämnat oriktiga eller missvisande uppgifter i de CV han har lämnat in till KI.” Detta betraktas som bedrägeri enligt 9 kapitlet i den svenska Brottsbalken: ” 1 § Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år.” Macchiarini har enligt personalansvarsnämnden vilselett myndigheten KI som innebär vinning för gärningsmannen och skada för KI. Ser man sedan till 3 § i samma lag. ”3 § Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grovt bedrägeri dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.” Här finner man omedelbart att bedrägeriet måste anses vara grovt då han missbrukat allmänt förtroende och varit av särskilt farlig art eftersom flera patienten har dött. Det är otvistigt att Macchiarini har begått brotten enligt Personalansvarsnämnden vid institutet. Om en vanlig medborgare skulle begå liknande brott släpas denne inför tinget och döms om bevisen håller. Varför har Personalansvarsnämnden vid institutet hittills underlåtit att anmäla Macchiarini till åklagare?

 • Lärare 2016-03-23 17:13:05

  Helmuth Lang: "Bisysslor" i maxiklassen finns det många som har, det omhuldas av våra universitet. De kan ägna större delen av sin tjänstetid åt väl betalda uppdrag med många och långa resor.

 • Nålsögat 2016-03-23 17:02:42

  Beslutet förefaller skäligt, välgrundat och på tiden, men det verkligt bekymmersamma är ju hur han kunde "slinka igenom" alla uppenbarligen otillräckligt kritiska kontrollstationer?

 • Lars Hellström 2016-03-23 14:55:32

  Framför allt är det väl KI:s agerande i samband med fallet Macchiarini som skadat deras anseende...

 • Helmuth Lang 2016-03-23 12:48:15

  KI skriver: "att Paolo Macchiarinis verksamhet vid Kuban State Medical University i Krasnodar är oförenlig med KI:s värdegrunder och har skadat KI:s anseende." Intressant är att KI betalat full lön till PM under hans perioder i Krasonodar. Och KI har även stöttat hans verksamhet där genom att betala flygbiljetter dit och åter till Stockholm eller "hem", vilket i Macchiarinis fall var Barcelona. Till en verksamhet man kallat "bisyssla" och på senare tid tagit avstånd från. Under den tid PM var anställd på KS betalade sjukhuset full lön (60% tjänstgöringsgrad) till Macchiarini för ALL tid. Inte löneavdrag för tiden i Ryssland, eller Amerika. Inte heller löneavdrag för den tid han satt i arresterad i Italien.

 • Sven Román 2016-03-23 12:41:49

  Detta beslut kom inte en dag för tidigt. Bra att det äntligen skett.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier