Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Ny forskning visar att en specifik mutation verkar skydda mot kranskärlssjukdom. 

Ny forskning visar att en specifik mutation verkar skydda mot kranskärlssjukdom.  Bild: Gabriela Trojanowska

Mutation kan skydda mot kranskärlssjukdom

Individer med en specifik genförändring som minskar mängden triglycerider i blodet verkar ha lägre risk för kranskärlssjukdom, enligt en ny studie i New England Journal of Medicine.

Annons:

Att ha förhöjda nivåer av LDL-kolesterol ökar risken för skador i hjärtats kranskärl. Men om det även gäller för andra blodfetter, såsom triglycerider, debatteras fortfarande. Men nu publiceras forskning som kastar nytt ljus över frågan. 

En studie i New England journal of Medicine antyder att risken för kranskärlssjukdom minskade med 19 procent hos individer med en särskild mutation. Genförändringen verkade ge lägre nivåer av av triglycerider i blodet samtidigt som mängden HDL-kolesterol ökade. Genen i fråga heter ANGPTL4 och när den inaktiveras ökar bland annat nedbrytningen av triglycerider.

Dessa fynd får stöd av en annan studie i New England Journal of Medicine. Även den indikerar att bärare av mutationen fick en skyddande effekt mot kranskärlssjukdom. Enligt resultatet verkar också andra genförändringar i ANGPTL4 ge lägre nivå av triglycerider.

I första studien analyserades den aktuella genen hos 42 930 individer med europeisk härkomst. Deras medelålder var 58 år och undersökningen pågick mellan 2007 till 2015.

Forskarna utförde även försök på apor och möss som hade förhöjda nivåer av blodfetter. De injicerades regelbundet med en antikropp som hämmade aktiviteten av ANGPTL4, vilket sänkte nivån av triglycerider. Dock drabbades vissa djur av förstorade lymfkörtlar efter terapin.

Tillsammans kan fynden öppna dörren för ett nytt behandlingsalternativ mot hjärt-kärlsjukdomar, enligt en kommentar i studiens ledartikel. Men författaren skriver också att man bör ta hänsyn till bieffekterna i djurförsöken som antyder att det finns risker med att påverka ANGPTL4.

Läs mer i abstract:

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 6 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler