Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Om media ger en negativ bild av statiner verkar fler patienter avbryta behandlingen, enligt ny forskning.

Om media ger en negativ bild av statiner verkar fler patienter avbryta behandlingen, enligt ny forskning. Bild: Thinkstock

Statinstopp kopplas till mediernas rapportering

Att exponeras för negativa nyheter om statiner verkar kunna få patienter att sluta använda läkemedlet, enligt en ny studie i tidskriften European Heart Journal. 

Annons:

Statiner är en grupp läkemedel som sänker halten kolesterol i blodet och minskar risken för hjärt-kärlsjukdom. Men behandlingen kan leda till bieffekter såsom muskelsvaghet och muskelvärk. När media rapporterar om sådana biverkningar verkar det kunna påverka patientens inställning till läkemedlet, enligt danska forskare.

Bland patienter som tog del av negativa nyheter om statiner, både regionala och nationella, fanns det en liten ökad benägenhet att inte hämta ytterligare en förpackning efter sex månaders behandling. Detta jämfört med individer som fortsatte att ta ut läkemedlet.

Det omvända sågs när det gällde positiva nyheter. Då tenderade fler till att hämta statiner efter ett halvår.

Forskarna undersökte den danska nyhetsrapporteringen om läkemedelsgruppen mellan 1995 till 2010, och fann 1 931 artiklar som handlade om statiner. Artiklarna graderades som negativa, neutrala eller positiva. De identifierade även 647 900 danskar som använde läkemedlet, och följde dem från 1995 och 16 år framåt.

Mellan 1995 till 2010 var det många som valde att avbryta behandlingen, siffran steg från 6 procent till 18 procent. Mellan de aktuella åren ökad även antalet artiklar om statiner, från 30 stycken per år till fler än 400 årligen. Majoriteten klassades som neutrala, och näst vanligast var positiva nyheter.

Studien är av observationstyp och därmed går det inte att dra några orsakssamband utifrån resultatet. Men enligt forskarna pekar fynden på att det behövs någon form av insats för att förbättra följsamheten bland patienter som nyligen påbörjat en statinbehandling.

Läs mer i abstract:

Kommentarer

Jag är ingen robot:   2 + 6 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler