Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Borrelia sprids via fästingbett. 

Borrelia sprids via fästingbett.  Bild: Thinkstock

Långvarig antibiotika hjälpte inte mot borreliarelaterade symtom

Tolv veckors behandling med antibiotika ledde inte till bättre livskvalitet hos patienter med långvariga symtom som tillskrivs en tidigare borreliainfektion. Det visar en ny studie i New England Journal of Medicine. 

Annons:
Lars Hagberg.
Bild: Privat.

– Resultaten är viktiga, eftersom en del patienter och enstaka läkare tror att en påstådd kronisk borreliainfektion kan orsaka diffusa besvär och stödjer sig på olika laboratorietester för att motivera en långvarig antibiotikabehandling, säger Lars Hagberg, professor och överläkare vid infektionskliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Han har inte själv deltagit i studien som utfördes av holländska forskare.

Resultaten är samstämmiga med andra randomiserade studier som inte heller funnit några vinster av att ge långvarig antibiotika för misstänkt kronisk borrelia.

– Det som är intressant i denna undersökning är att den är förhållandevis stor och utförd i Europa där vi har andra varianter av borrelia än i USA, där de tidigare studierna varit utförda, säger Lars Hagberg.

Totalt ingick 280 patienter som hade olika symtom, såsom muskelvärk, känselstörningar och trötthet. Deltagarna hade tidigare haft en bekräftad infektion av borrelia eller hade antikroppar i blodet mot bakterien.

Efter en tvåveckors intravenös behandling med antibiotika som alla deltagarna fick, lottades de till att få en lång kur med antingen placebo eller två typer av antibiotikabehandling.

Men huruvida patienterna fick aktiv behandling eller placebo påverkade inte den fysiska dimensionen av livskvalitet, mätt med formuläret SF-36. I alla tre grupperna hade denna ökat i samma utsträckning när behandlingen avslutades.

Att livskvaliteten förbättrades i alla tre grupperna skulle bland annat kunna bero på en effekt av den inledande antibiotikabehandlingen som alla fick eller på en placeboeffekt, spekulerar forskarna bakom studien.  

– Det hade förstås varit mer intressant om man helt hade avstått från att ge den inledande kortvariga antibiotikabehandlingen till en grupp, men forskarna ansåg sig inte kunna göra det av etiska skäl då några patienter kunde ha en äkta pågående borreliainfektion, säger Lars Hagberg som fortsätter:

– Huvudbudskapet från studien är att långvarig behandling med antibiotika inte har någon effekt och att man ska avstå från sådan, då det tar resurser från vården och kan skada patienter.

Läs abstract till studien:

Relaterat material
Återkommande borrelia var inte kronisk
Immunförsvaret kan göra borreliabesvären långvariga

Kommentarer

Jag är ingen robot:   2 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler