Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Här är största riskerna för vårdskada i kommunerna

Fallolyckor och läkemedel pekas ut som de största riskerna för vårdskador i Socialstyrelsens första rapport om patientsäkerhet i kommunal vård.

Annons:

Socialstyrelsens årliga lägesrapport över patientsäkerhetsarbetet omfattar i år inte bara landstingsdriven utan även kommunal hälso- och sjukvård.

I enkäten svarade 257 av landets 290 kommuner  på frågor om risker och förebyggande arbete – och det var framför allt två områden som stack ut.

– Det vi ser av svaren är att läkemedel och fall bedöms som de stora riskområdena för uppkomst av vårdskador. Närmare 90 procent av kommunerna anger dessa områden som ett av deras största riskområden, säger Carina Skoglund, sakkunnig på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Enligt Carina Skoglund görs för lite förebyggande insatser för att motverka fall, trycksår och undernäring bland äldre.

Två av tre kommuner pekar även ut bristande informationsöverföring som ett stort riskområde. Det gäller såväl kommunikation mellan olika vårdgivare som inom den egna organisationen.

– Det är viktigt att vården sker i en obruten kedja. Det innebär inte bara att olika yrkesgrupper som finns nära patienten måste samverka, utan även kommuner och landsting, säger Carina Skoglund.

Kommentarer