Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Försäkringskassans huvudkontor vid Telefonplan, Stockholm.

Försäkringskassans huvudkontor vid Telefonplan, Stockholm. Bild: Torbjörn Larsson

Bakslag för enklare läkarintyg

Enklare läkarintyg skulle underlätta arbetet för läkarkåren. Men intyget innehåller ofta för lite information för att Försäkringskassan ska kunna bevilja sjukpenning. Nu backar myndigheten och ska i stället ta fram ett helt nytt intyg.

Annons:
Lars-Åke Brattlund.
Bild: Kenneth Hellman

Under 2015 har ett försök pågått där flera tusen läkare har fått använda sig av en mindre utförlig läkarintygsblankett. Blanketten har använts vid enkla patientfall där sjukskrivningen bedömts bli kortare än två månader.

Förhoppningen var att den tid som lades på att fylla i omständliga blanketter skulle kunna utnyttjas bättre. Men när Försäkringskassan nu har granskat 300 sjukpenningärenden är det tydligt att försöket inte har fallit särskilt väl ut. Av de ärenden där den medicinska utredningen endast bestod av förenklade läkarintyg ansågs utredningen otillräcklig i nästan två tredjedelar.

– Resultaten är olyckliga. Vi hade större förhoppningar om att det här var ett sätt framåt, säger myndighetens försäkringsdirektör Lars-Åke Brattlund till Dagens Medicin.

Enligt uppföljningsrapporten har de förenklade intygen inte gett tillräcklig information för att arbetsförmågan ska kunna bedömas. Sjukskrivningen har dessutom ofta blivit längre än de två månader som förväntades. Därför kommer inga ytterligare läkare att få börja använda de förenklade intygen. Däremot kommer de läkare och vårdenheter som använder sig av förenklade läkarintyg i dag att få fortsätta med dessa – till november 2017. Då ska en helt ny läkarintygsblankett finnas ute. Men Försäkringskassan har inte släppt tanken om att det ska gå att anpassa informationsmängden i intyget efter hur allvarlig patientens diagnos är.


– Men i stället för en egen enklare blankett kan det göras inom ramen för det fullständiga läkarintyget, säger Lars-Åke Brattlund.

Detta kan innebära att det i framtiden kommer finnas en enda blankett, men att läkaren inte behöver fylla i alla fält vid lättare diagnoser.

Läkarförbundet har länge kämpat för att få till ett enklare intyg och Lars-Åke Brattlund hoppas att läkarna ser att dörren inte är stängd.

– Jag hoppas att de ser att vi fortsatt sträcker ut handen och vill fortsätta skapa förutsättningar för att differentiera informationsmängden. Men för att få bättre kvalitet på intygen krävs det inte enbart att vi på Försäkringskassan utvecklas. Det finns utvecklingspotential i bägge ändarna.

Men Ove Andersson, ordförande i Distriktsläkarföreningen, tycker att det är synd att försöket med det enklare intyget nu avslutas. Han är inte eld och lågor över att utveckla en enda blankett där alla fält inte är obligatoriska.

– Det blir ju i princip samma sak som man gör nu med de enklare läkarintygen, förutom att man skriver på ett formulär i stället för på två som vi gör i dag.

Han ser det som att Försäkringskassan nu saktar ner utvecklingen av nya hjälpmedel för läkarna, fastän myndigheten borde göra tvärtom.

– Försäkringskassan hade behövt diskutera det här materialet med oss innan de gick ut med den här rapporten. Jag tycker att det är synd att de lägger i handbromsen på det här sättet, säger Ove Andersson.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler