Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Antikroppar attackerar antigen.

Antikroppar attackerar antigen. Bild: Thinkstock

Biosimilarbyte passar inte alla

Patienter som bildat antikroppar mot TNF-hämmaren Remicade har också antikroppar mot en biologisk kopia av läkemedlet, enligt den första studien i sitt slag som presenterades på Eular.

Annons:
Håkan Mellstedt är professor i onkologisk bioterapi vid Karolinska institutet.

– Patienter som utvecklat antikroppar mot Remicade men ändå svarar på läkemedlet kan switchas över till en biosimilar. Men sjukvården måste följa övergången extra noggrant så behandlingen inte börjar tappa i effekt, säger Håkan Mellstedt, professor i onkologisk bioterapi vid Karolinska institutet.

Det gäller framför allt för reumatologipatienter som är mer benägna att bilda antikroppar mot olika biologiska läkemedel, påpekar han.

Enligt den nya studien kan antikroppar mot originalprodukten Remicade (infliximab) korsreagera med biosimilarprodukten av infliximab, CTP-13 (Remsima eller Inflektra).

Patienter som bildar antikroppar mot Remicade kan möjligtvis utveckla ännu högre antikroppshalter om de får en biosimilar. Därmed kan de få en sämre effekt av biosimilarpreparatet jämfört med originalläkemedlet, skriver spanska forskare bakom studien.

– Fast det är enbart en teori från forskarnas sida. Det har inget belägg för det i studien, säger Håkan Mellstedt.

Men ifall patienter inte får någon effekt av Remicade till följd av antikroppsbildning bör de inte switchas till terapier med en biosimilarprodukt, påpekar han.

Den aktuella studien innefattade 250 patienter med reumatoid artrit eller spondylartrit. Samtliga fick behandling med Remicade men hade inte tidigare medicinerats med en biosimilar. I studien ingick även 77 kontrollpersoner.

Närmare 51 procent av patienterna testades positivt för antikroppar mot infliximab. Samtliga av dessa patienter hade också en antikroppsaktivitet mot biosimilarprodukten CTP-13.

– Det är en välgjord och intressant studie. Resultaten stärker också bilden om att biosimilarpreparaten och Remicade är exakt likadana, säger Håkan Mellstedt. 

Biologiska läkemedel har revolutionerat behandlingen av många reumatiska sjukdomar. En del patienters immunförsvar reagerar dock mot preparaten och antikropparna som bildas kan påverka säkerheten och effekten av läkemedlen. Infliximab är en TNF-alfa hämmare som används för att exempelvis behandla reumatoid artrit och psoriasisartrit.

Biosimilarer är kopior av ett redan godkänt biologiskt läkemedel, men produkterna är inte helt identiska. Att switcha patienter till en biosimiliar kan minska läkemedelskostnaderna avsevärt.

Läs mer i abstract:
B. Ruiz-Argüello med flera. Antibodies to infliximab in remicade-treated rheumatic patients show identical reactivity towards biosimilar CTP-13. Eular 2016.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   2 + 6 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler