Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Nina Brodin.

Nina Brodin. Bild: Samuel Lagercrantz

Patienter saknar information om träning

Genom att öka kunskapen om mätmetoder för motion och träning kan fysioterapeuter hjälpa patienter med reumatiska sjukdomar till bättre hälsa, enligt fysioterapeuten Nina Brodin, som på fredagen presenterade en ny studie.

Annons:

Svenska, irländska och danska forskare har gjort en gemensam studie för att testa användningen av och kunskapen om objektiva mätmetoder för fysisk aktivitet hos personer med reumatiska sjukdomar, så som stegräknare och pulsarmband.

– Tidigare har vi i vården ofta använt frågeformulär när vi ska ta reda på hur mycket en person rör på sig. Men det börjar bli gammalmodigt eftersom patienter ofta inte svarar riktigt rätt, säger Nina Brodin, fysioterapeut och forskare vid Karolinska institutet.

I stället har de objektiva mätmetoderna blivit allt viktigare.

Men enligt studieresultaten är kunskapen om dessa oväntat låg.

I studien ingick 791 patienter med reumatiska sjukdomar från de tre länderna. De vanligaste diagnoserna bland deltagarna var ledgångsreumatism, ankyloserande spondylit och psoriasisartrit.

Enligt resultaten ansåg två tredjedelar av patienterna att det är viktigt att mäta fysisk aktivitet, men ungefär hälften uppgav att de inte fick någon information om mätmetoder.

Ett annat resultat i studien är att bara en tredjedel av patienterna uppgav att de hade fått testa sin syreupptagningsförmåga. Det anser Nina Brodin är en alldeles för liten andel.

– Jag hade hoppats att alla patienterna hade fått det, säger hon.

Forskarna drar slutsatsen att fysioterapeuter bör stödja kunskap och medvetenhet om redskap för att mäta fysisk aktivitet bland patienter då det ofta är betydelsefullt för att kunna förbättra hälsan.

– De flesta patienterna i studien tycker att det är väldigt viktigt att mäta fysisk aktivitet, men de är själva inte så bekanta med alla de sätt som man kan göra det på och de får sällan information från vården om det, säger Nina Brodin, som anser att fysioterapeuter kan spela en stor roll i att öka den kunskapen.

I de resultat som nu presenterats har forskarna inte jämfört skillnader mellan de olika länderna utan det kommer i senare studier.

Läs abstract: 
Nina Brodin med flera. Physical activity and aerobic capacity assessment - a survey among patients with rheumatic disease in Sweden, Ireland, and Denmark. Presenterad Eular 2016.

 

Relaterat material
Fysioterapeuter ändrade arbetssätt när de fick stöd

Kommentarer