Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Mycket att vinna på att forska om adhd

Kunskapen om adhd hos både barn och vuxna har vuxit snabbt under de senaste 20 åren. Däremot är fortfarande mycket lite känt om hur det är att åldras och bli gammal med adhd.

Annons:

Forskningen på området är mycket eftersatt både i Sverige och internationellt, hävdar Taina Lehtonen, psykolog och specialist i neuropsykologi vid Gillbergcentum, Göteborgs universitet. Hennes avhandling handlade om adhd hos äldre.

Symtomen ändras med åldern Taina Lehtonen är en av många talare du kan lyssna till på Adhd-dagen den 25 augusti. Programmet diskuterar både vad som krävs för att förbättra livet för personer med diagnosen, den nuvarande bristen på jämlik vård och nya forskningsrön.

Förr trodde man att adhd enbart var ett barnpsykiatriskt tillstånd som mognade bort med åren. Men i dag uppskattas ungefär hälften av alla barn med adhd ha kvar besvären även som vuxna och äldre.

- Ofta ändras eller lindras symtomen med åldern men många äldre lider mycket av sina besvär, berättar Taina Lehtonen.

Forskning, som har gjorts i Sverige och Nederländerna, visar att äldre som lider av adhd i högre grad är mer drabbade av allt ifrån astma till depression, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. De kommer också, lättare än andra, in i negativa spiraler och vanor som rökning, annorlunda matbeteenden och alkoholism.

- Alla dessa besvär ger inte bara individen en dålig livskvalitet utan leder också till att sjukvårdskostnaderna blir höga. I och med att vi i Sverige har en åldrande befolkning så har vi varken tid eller råd att inte hjälpa de äldre med adhd, även ur en samhällsekonomisk aspekt, konstaterar Taina Lehtonen.

Bra hjälp finns att erbjuda Det positiva i allt detta är att det faktiskt finns bra hjälp att erbjuda äldre med adhd.

- För vissa räcker det med att få hjälp och stöd i att strukturera upp sin vardag och för andra kan även medicinering komma ifråga som behandling. Många som har levt länge ovetandes om sin adhd behöver också hjälp med att förstå och bena ut varför livet blev som det blev, berättar Taina Lehtonen.

De flesta barn med adhd fångas i dag upp i tidig skolålder, tack vare den ökade kunskapen. Men en stor utmaning är att lokalisera de äldre som gått ett helt liv utan att få veta vad det är som är fel.

- Många äldre förstår att de har adhd först när deras barn eller barnbarn får diagnosen, men långt ifrån alla. Vi måste blir bra på att hitta dessa personer och ge dem hjälp och stöd. Det behövs mycket mer forskning på hur adhd utvecklas genom livet och vilka behov patienterna har. Adhd är så vanligt att vi helt enkelt måste satsa på att lära oss mer så att patienterna får hjälp, säger Taina Lehtonen.

"Det behövs mycket mer forskning på hur adhd utvecklas genom livet och vilka behov patienterna har. " Taina Lehtonen, psykolog och specialist i neuropsykologi vid Gillbergcentum, Göteborgs universitet.

LÄS MER

► Hela programmet till Adhd-dagen den 25 augusti finns på dagensmedicin. se/seminarier.

Kommentarer

  • Sussie Olofsson 2016-07-19 05:14:27

    För mig känns det både intressant och skrämmande att läsa en artikel som handlar om hur en psykolog och specialist i neuropsykologi vid Gillbergcentum hävdar att "forskningen på området är mycket eftersatt både i Sverige och internationellt" samtidigt som hon inte nämner ett enda ord om vilka andra möjligheter till positiv förändring som finns. Intressant utifrån perspektivet att hon hävdar att forskningen på området är mycket eftersatt - hur kan man hävda detta utan att först undersöka all den beprövade erfarenhet och forskning som finns inom området? Hade hon varit medveten om all den forskning som finns hade hon, med största sannolikhet, även nämnt daglig och anpassad kost med kosttillskott och rörelseaktivitet bland den bra hjälp det faktiskt finns att erbjuda äldre med adhd. Skrämmande utifrån perspektivet okunskap – hur länge skall sjukvården orka blunda och hålla för öronen för all den kunskap som finns inom området behandling och adhd? Snart springer patienterna ikapp oss!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier