Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Daniel Stiller/Bildbyrån

Ivo kritiserar återigen kirurgklinik

Det finns fortfarande åtgärder att vidta på kirurgkliniken på Hallands sjukhus i Varberg och Halmstad, anser Ivo.

Annons:

Det var vid en inspektion för ett år sedan som Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, fann flera brister vid kirurgkliniken. En del har åtgärdats, men det finns fortfarande risk att fler vårdskador inträffar eller rent av upprepas, skriver Ivo i ett nytt beslut.

Bland annat konstaterar myndigheten att klinikledningen inte informerar vårdpersonalen om inträffade vårdskador på ett bra sätt. Det kan vara en anledning till att vårdskador upprepas. Läkare och sjuksköterskor arbetar dessutom inte i team runt patienterna, utan i ”skilda spår”, vilket inte följer Socialstyrelsens råd.

I juni i år anordnade verksamhetschefen på kirurgkliniken ett möte där personal från fyra kliniker deltog. Meningen är att ta fram en standardiserad vårdplan för att förbättra handläggningen av patienter med misstänkt peritonit, bukhinneinflammation, oavsett på vilken klinik patienten vårdas. Bakgrunden är flera allvarliga fall av vårdskador på grund av dålig samverkan. Ivo vill nu se fler sådana möten där personalen samlas och engageras.

Ivo kommer att följa upp ärendet i framtiden.

Kommentarer