Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Termen ”hälsosam övervikt” syftar på en person med en normal metabol ämnesomsättning trots övervikt.

Termen ”hälsosam övervikt” syftar på en person med en normal metabol ämnesomsättning trots övervikt. Bild: Thinkstock

Svenska forskare ifrågasätter hälsosam övervikt

Hur fettceller svarar på insulin verkar inte skilja sig mellan personer som är överviktiga och så kallat hälsosamt överviktiga, enligt en ny studie i Cell Reports. 

Annons:
Peter Arner är professor i medicin vid Karolinska institutet.

– I teorin kan det betyda att hälsosamt överviktiga personer inte alls är så friska som man trott. De verkar också behöva behandling för att inte drabbas av exempelvis hjärtinfarkt och diabetes, säger Peter Arner, professor i medicin vid Karolinska institutet och en av studiens författare. 

Termen ”hälsosam övervikt” har länge debatterats och syftar på en person med en normal metabol ämnesomsättning trots övervikt. I studien var definitionen på hälsosam övervikt att deltagarna hade en bevarad insulinkänslighet vilket ger ett särskilt genuttryck i fettvävnaden som bland annat minskar bildningen av proinflammatoriska signalämnen. Detta jämfört med ohälsosamt överviktiga som är insulinresistenta.

Men de nya fynden antyder att det bara är få gener i fettvävnaden som svarar annorlunda på insulin mellan hälsosamt överviktiga och överviktiga. 

I studien gavs injektioner med glukos och insulin till individer som var överviktiga, hälsosamt överviktiga eller friska. Det rörde sig om totalt 68 personer. Forskarna tog även biopsier från deltagarnas vita fettvävnad i buken före och efter injektionerna för att undersöka hur generna svarade på insulinet. 

Enligt resultaten sågs en skillnad i enstaka gener kopplade till blodsocker mellan överviktiga och hälsosamt överviktiga. Men båda grupperna hade ett onormalt genuttryck för bland annat cellreparation, fettcellsomsättning och inflammation. Det tyder på att hälsosamt överviktiga inte alls har en normal metabolism, påpekar Peter Arner.

– Man kan säga att de ser friska ut, men under ytan är de nästan lika sjuka som andra överviktiga.

Varken kardiovaskulära riskfaktorer eller kön kan förklara det onormala genmönstret hos insulinkänsliga, skriver forskarna.

En svaghet med studien är att deltagarna hade svåra överviktsproblem och samtliga skulle genomföra en fetmaoperation. Det finns därmed en risk att resultaten enbart kan appliceras på den patientgruppen, påpekar forskarna. 

Härnäst kommer de att följa upp deltagarna efter kirurgin och undersöka om en normaliserad vikt påverkar hur generna i fettvävnanden svarar på insulin.

Läs mer i abstract:

Relaterat material
Överviktiga unga riskerar hjärtsvikt
Fetmakirurgi räddar liv

Kommentarer