Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Färre kvinnor med en självstyrande insulinpump drabbades av hyperglykemi, enligt studien.

Färre kvinnor med en självstyrande insulinpump drabbades av hyperglykemi, enligt studien. Bild: Thinkstock

Gravida fick bättre glukoskontroll med automatiserat system

Insulinpumpar med ett självstyrande system ger gravida med typ 1-diabetes en effektiv blodglukoskontroll, enligt en ny randomiserad studie i New England Journal of Medicine

Annons:

Tidigare forskning har visat att automatiserade insulinpumpar förbättrar glukosnivån hos typ 1-diabetiker i kontrollerade miljöer på sjukhus och i vardagen. Nu kommer fynd som pekar på att tekniken även fungerar på gravida kvinnor med sjukdomen.    

I studien har brittiska forskare jämfört två typer av insulinpumpar. Den ena är helautomatiserad och innehar en blodglukosmätare som på egen hand styr insulinavsöndringen, medan den andra pumpen har en kontinuerlig glukosmätare där patienten avgör när insulinet ges. 

Gravida med en helautomatiserad insulinpump nattetid hade en glukosnivå i blodet som låg inom målvärdet under 75 procent av natten, enligt resultaten. Motsvarande siffra var 60 procent när glukosnivån korrigerades med en kontinuerlig glukosmätare. Målvärdet låg mellan 63 till 140 mg/deciliter.  

Färre kvinnor med en självstyrande insulinpump drabbades av hyperglykemi, onormalt höga glukosnivåer.

Studien innefattade 20 kvinnor som var mellan graviditetsvecka 8 och 24. Samtliga deltagare fick testa båda formerna av insulinpumpar.  

Forskarna gjorde även en ytterligare uppföljning där 14 kvinnor fick använda den automatiska insulinpumpen i 14 veckor till – fast då både dagtid och nattid. Dessa deltagare hade en glukosnivå som i snitt låg inom målvärdet 69 procent av dygnet.

Det är välkänt att gravida kvinnor med typ 1-diabetes har extra svårt att bibehålla en normal glukosnivå. Om blodsockret blir alltför högt kan det leda till komplikationer, såsom för tidiga födslar eller dödsfödslar.

En svaghet med studien är det låga antalet deltagare. Forskarna påpekar att det behövs större och längre studier framöver för att kunna utvärdera effekten av deras fynd.

Läs mer i abstract:

Relaterat material
Konstgjord betacell fungerade under lång tid
Mätning utan stick på frammarsch

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler