Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Henrik Grönberg, prorektor på KI.

Henrik Grönberg, prorektor på KI. Bild: Carl-Magnus Hake

KI: Macchiarinis medforskare stängs av

Centrala etikprövningsnämndens kraftiga kritik av ett av Paolo Macchiarinis forskningsarbeten på råttor gör nu att Karolinska institutet går igenom den italienske forskarens samtliga arbeten som rör djurförsök.

Annons:

– Det här är så pass allvarligt att vi omedelbart vidtar åtgärder. En utredare ska granska samtliga djurförsök på KI för att se om det finns liknande oklarheter. Det handlar totalt om fem till tio publicerade arbeten, säger Henrik Grönberg, vikarierande prorektor på Karolinska institutet, KI, till Dagens Medicin. 

Dessutom, berättar han, kommer samtliga forskare som varit medförfattare på det av Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, kritiserade arbetet i Nature Communications tills vidare stängas av från att utföra djurförsök.

Det var vid lunchtid i dag fredag den 9 september som CEPN blev klar med ett av sina yttrandena kring de anmälningar om misstänkt forskningsfusk av Paolo Macchiarini som nämnden fått av Karolinska institutet.

En expertgrupp vid CEPN kommer fram till att Paolo Macchiarini och hans medförfattare gjort sig skyldiga till vetenskaplig oredlighet genom att vilseleda både i sin presentation och sin tolkning av resultat i försök där råttor transplanterats med konstgjorda matstrupar.

Nämndens expertgrupp ansåg dessutom att  forskarna avvikit från det försöksdjursetiska tillståndet.

Efter att medförfattarna har fått chans till uttala sig om CEPN:s kritik ska KI:s rektor sedan fatta ett avgörande, icke överklagansbart, beslut om det förelegat forskningsfusk eller inte.

En majoritet av de 24 medförfattarna är knutna till KI. För dem kan konsekvenserna bli tuffa om arbetet fälls.

– Det kan bli fråga om allt från avskedande till varning, löneavdrag eller erinran, säger Henrik Grönberg till TT. 

Enligt CEPN är samtliga medförfattare ansvariga för innehållet i den kritiserade vetenskapliga artiklen. Vissa forskare anses dock av CEPN ha särskilt centrala roller, som Paolo Macchiarini och två andra namngivna personer. För de mer juniora medförfattarna finns förmildrande omständigheter, som att de stått i beroendeställning till Macchiarini.

Det nu kritiserade arbetet i Nature Communications är ett av flera fuskmisstänkta arbeten som CEPN utreder. Några yttranden om de mest omtalade arbetena – de som rör Paolo Macchiarinis transplantation av en syntetisk luftstrupe till en patient på Karolinska universitetssjukhuset i juni 2011 – väntas först nästa år, säger Henrik Grönberg till Dagens Medicin. 

Relaterat material

Kommentarer