Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Jan Bolinder.

Jan Bolinder. Bild: Maria Gustavsson

Sensorbaserad mätning minskar tid med lågt blodsocker

Risken för låga blodglukosvärden minskade bland typ 1-diabetiker när vävnadsglukosen mättes med en glukossensor jämfört med en traditionell mätning av blodsockret, enligt en ny studie i Lancet som innefattar svenska patienter.

Annons:

– Det är ett viktigt resultat som visar att metoden är säker och effektiv. Inom några år hoppas jag att den här tekniken kan ersätta traditionell glukosmätning, säger professor Jan Bolinder, Karolinska institutet, som är studiens försteförfattare.

Studien berör en ny form av glukosmätning som kallas flash glucose monitoring, eller FGM. Den går ut på att vävnadsglukosen mäts via en sensor i underhuden och därmed behöver inte patienten sticka sig fingret för att kontrollera sitt blodsockervärde.

Det är välkänt att onormalt låga blodsockernivåer, så kallad hypoglykemi, kan orsaka livshotande tillstånd.  

Studien innefattade 328 vuxna patienter med en kontrollerad typ 1-diabetes, där HbA1c var lägre eller lika med 58 mmol/ml. Deltagarna kom från 23 olika dibetescentrum i Europa, däribland tre centrum i Sverige. Patienterna lottades till att få traditionell glukosmätning eller en FGM-mätare. Det primära utfallsmåttet var förändringen i tid med hypoglykemier under de sista 14 dagarna av en sexmånadersperiod. Gränsen för hypoglykemi klassades som ett sensorglukos under 3.9 mmol/ml.

Resultaten visar att tiden med hypoglykemier minskade med 38 procent bland patienter med en FGM-mätare, jämfört med patienter som hade traditionell glukosmätning.

– Det är väldigt positiva resultat, säger Jan Bolinder.

Också antalet hypoglykemier var färre i gruppen med sensorbaserad glukosmätning jämfört med den andra studiegruppen.

Även om det primära utfallsmåttet fokuserade på effekten efter sex månader fann forskargruppen att reduktionen i tid med hypoglykemier skedde på kort tid.  

– Vi såg en effekt redan under första veckan som höll i sig hela studietiden. Det tyder på att deltagarna med en FGM-mätare testade sin sockerkontroll oftare än deltagarna som var tvungna att sticka sig i fingret. Med en sensorbaserad glukosmätning kan patienten vara ett steg före och arbeta förebyggande mot hypoglykemier till skillnad från en traditionell glukosmätning där patienten snarare ligger ett steg efter, säger Jan Bolinder.

Enligt resultaten försämrades inte HbA1c-värdet under tiden som deltagarna bar FGM-mätaren. Inte heller några skadliga fall av hypoglykemier kopplade till mätaren rapporterades inom gruppen, men åtta procent av patienterna drabbades bland annat av hudutslag.

Jan Bolinder påpekar att det krävs fortsatta studier för att ta reda på om det sensorbaserade systemet också är lämpligt för patienter med en sämre kontrollerad typ 1-diabetes.

Den randomiserade multicenterstudien var prospektiv och pågick mellan 2014 och 2015. Studien är sponsrad av läkemedelsföretaget Abbott.

Läs mer i abstract:

J Bolinder med flera. Novel glucose-sensing technology and hypoclycemia in type 1 diabetes: a multicentre, non-masked, randomised controlled trial. The Lancet, publicerad online den 12 september 2016.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler