Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Paolo Macchiarini.

Paolo Macchiarini. Bild: Oskar Kullander/Bildbyrån

Macchiarini skyldig till fusk — igen

Kirurgen Paolo Macchiarini har gjort sig skyldig till ytterligare forskningsfusk, enligt Centrala etikprövningsnämnden.

Annons:

Den här gången rör det sig om felaktiga bilder i en artikel om konstgjorda luftstrupar som doppats i dna, som publicerades i tidsskriften Biomaterials år 2014. Enligt en anonym anmälan har bilder förväxlats. Paolo Macchiarini har enligt nämndens expertgrupp erkänt och beklagat detta.

– Enligt Macchiarini har en rättelse skickats till Biomaterials. Men tidsskriften har inte tagit emot någon sådan. Att han vilselett Karolinska om detta — det är allvarligt, det är oredlighet i forskning, säger Lena Berke, ordförande i expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden (CEPN).

Macchiarini har också uppgett att misstaget var ringa och inte betyder något för forskningsresultaten. Men expertgruppen konstaterar att underlaget är osorterat, otydligt och ofullständigt — och att det därmed inte går att avgöra om det finns något belägg för slutsatserna i artikeln.

– Slutsatserna går ut på att det här fungerar väldigt väl. Efter att ha tittat på de grunddata som bifogats konstaterar vi att det inte går att avgöra. De bristerna är också att anse som oredlighet i forskning, säger Lena Berke.

Macchiarini bär huvudansvaret, men elva medförfattare dras med i fallet.

– Det här är ett kollektivt ansvar om man satt sitt namn under en artikel, säger Lena Berke.

Så sent som förra veckan yttrade sig nämnden om fusk i en annan Macchiarini-artikel, som publicerades i Nature Communications år 2014 och berörde försök på råttor och deras matstrupar.

Framöver ska ytterligare artiklar, som behandlar själva operationerna, granskas. Yttranden om dessa väntas tidigast i början av nästa år, uppger Berke.

Karolinska institutets prorektor, Henrik Grönberg, ser allvarligt på det senaste utslaget från CEPN.

– Det är extra allvarligt eftersom det berör samma forskargrupp. Det finns ytterligare artiklar som ligger på CEPN:s bord från den här forskargruppen så vi börjar ju se ett mönster, säger han.

KI ska nu låta alla medförfattare ge sin syn på saken. Därefter fattar rektorn beslut om huruvida det rör sig om forskningsfusk eller inte.

Relaterat material

Kommentarer