Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Magdalena Taube, forskare vid institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin.

Magdalena Taube, forskare vid institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin.

Färre blodkärlsskador efter fetmakirurgi

Patienter med typ 2-diabetes drabbas i lägre utsträckning av mikrovaskulära komplikationer om de nått långtidsremission efter en fetmaoperation, enligt en svensk långtidsuppföljning som presenterades på EASD.

Annons:

– Mitt budskap är att patienter som nyligen diagnostiserats med typ 2-diabetes, och har funderat över en fetmaoperation, bör sträva efter att få det inom kort. Det leder till en mer varaktig remission jämfört med en operation som genomförs flera år senare, säger Magdalena Taube, forskare vid institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin.

Det är känt att terapier med fetmakirurgi kan få patienter med typ 2-diabetes att nå remission, det vill säga att man återfår normal glukosmetabolism. Forskargruppen bakom studien ville titta närmare på om dessa individer även drabbades av färre mikrovaskulära komplikationer. 

– Och svaret är utan tvekan ja, säger Magdalena Taube.

Forskarna kom fram till att skador på perifera nerver eller blodkärl i ögon och njurar, var 80 procent lägre för deltagare som genomgått en fetmaoperation och fortfarande var i remission efter minst 15 år. Detta jämfört med typ-2 diabetiker med en kortare remissionstid.

– Det är ett väldigt bra resultat, säger Magdalena Taube och påpekar att deras fynd stärker bilden om att en varaktig remission skyddar patientgruppen mot framtida mikrovaskulära komplikationer.

Resultaten kommer från SOS-studien, swedish obese subjects. Det är en prospektiv, matchad interventionsstudie som undersöker långtidseffekten av fetmaoperationer och innefattar fler än 4 000 patienter. Den startade vid Göteborgs universitet 1987 och pågår fortfarande.

I den aktuella analysen ingick fler än 343 patienter med typ 2-diabetes som genomgått en av tre olika typer av fetmakirurgi: gastrisk bandning, vertikal bandad gastroplastik eller gastric bypass. Deltagarnas ålder var i snitt 49 år och deras BMI låg i genomsnitt på 42.

Efter uppföljningstiden på 15 år hade 30 procent av patienterna nått remission. Det klassificerades som ett blodglukosvärde under 6.1 mmol/l samt att patienten inte längre stod på diabetesläkemedel.

Forskarna har främst använt sig av det nationella patientregistret för att samla in data om mikrovaskulära komplikationer.

Läs mer i abstract:

M Taube med flera. Durable diabetes remission after bariatric surgery is associated with reduced incidence of microvascular events.

 

 

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler