Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Forskare vill screena för cancer i bukspottkörteln

Screening av blodprov från patienter som nyligen insjuknat i typ 2-diabetes kan göra att pankreascancer upptäcks på ett tidigt stadium, föreslår tjeckiska forskare.

Annons:

Enligt forskarna bakom en poster som presenteras på EASD kan nyupptäckt diabetes eller prediabetes – i synnerhet i kombination med betydande viktnedgång – vara det första tecknet på bukspottkörtelcancer. Det är också känt att långvarig typ 2-diabetes är en riskfaktor för att drabbas av sjukdomen, enligt forskarna.

Screening av diabetespatienter för tidig upptäckt av pankreascancer har föreslagits tidigare. Och nu har forskare i en mindre studie försökt bestämma hur väl screening för tumörmarkören CA 19-9, ensam eller tillsammans med de nya molekylära markörerna microRNA-196 och -200, skiljer pankreascancerpatienter från icke-cancerpatienter.

Forskarna kom fram till att metoden då markörerna användes i kombination var bättre både på att korrekt diagnostisera pankreascancer hos patienter med sjukdomen, och på att korrekt utesluta den hos cancerfria patienter.

Sensitiviteten, förmågan att korrekt diagnostisera patienter med pankreascancer, var 95 procent. Specificiteten, förmågan att identifiera dem som inte hade pankreascancer, var 77 procent.

I studien ingick 60 patienter med pankreascancer med typ 2-diabetes, 34 patienter med typ 2-diabetes utan pankreascancer samt 30 kontrollpersoner.

Enligt forskarna skulle kombinationen av markörer kunna användas för screening för pankreascancer hos patienter med nyupptäckt diabetes, och i synnerhet när stor viktminskning föregått diabetesdiagnosen.

Detta skulle kunna minska tiden till upptäckt av pankreascancer och förbättra prognosen hos diabetespatienter med sjukdomen, anser de.

Läs abstract:

Pavel Skrha. New-onset diabetes mellitus as a target for pancreatic cancer screening.

Kommentarer