Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Sjukhusdirektör Melvin Samsom i Almedalen i somras.

Sjukhusdirektör Melvin Samsom i Almedalen i somras. Bild: Pax Engström Nyström

Verksamhetscheferna tvingas avgå efter Macchiarini-skandalen

Karolinska universitetssjukhuset har nu tagit fram ett åtgärdsprogram baserat på Kjell Asplunds utredning.

Annons:

Melvin Samsom meddelade på presskonferensen på fredagen, med anledning av Kjell Asplunds utredning, att sjukhusledningen efter noggrannare läsning och analys av utredningen kommit fram till att verksamhetschefernas ansvar vid Macchiarini-affären var så omfattande att de inte kan behålla sina nuvarande chefspositioner. De två verksamhetschefer som tidigare fått timeout är Ulf Lockowandt, som var verksamhetschef för thoraxkliniken och nu tvingas lämna en post som temachef, och Bo Tideholm, verksamhetschef för öron-näsa-hals.

– Jag ser inga andra alternativ än att de kliver ner från sina ledarskapspositioner, sa Melvin Samsom på presskonferensen under fredagen.

I Kjell Asplunds rapport står det att Ulf Lockowandt när han fick kännedom om utfallet av de tre operationerna "agerade adekvat" - men han blir ändå av med sin verksamhetschefsroll.

– Han tog en strid i uppförsbacke och stoppade Paolo Macchiarini från att operera. Samtidigt hade han ett mycket viktigt ansvar för patientsäkerheten som verksamhetschef, säger sjukhusdirektör Melvin Samsom till Dagens Medicin.

Patric Rossi blir tf verksamhetschef för tema hjärta kärl, säger Melvin Samsom till Dagens Medicin. Detta i en tid när Karolinska sjukhuset nyligen fått ny organisation och står inför en flytt till nya lokaler. 

Hur påverkar Ulf Lockowandts avgång organisationen?

– Jag har pratat med ledningen några gånger de senaste veckorna och de är fast beslutna att gå vidare framåt. Alla vill lära sig av Kjell Asplunds utredning. 

Blir dessa de sista att avgå?

– Många av dem som var ansvariga då är inte längre kvar i ledande positioner. Så svaret är ja, säger Melvin Samsom till Dagens Medicin.

Sjukhusdirektören meddelade också att han har skrivit brev till den av patienterna som överlevt samt anhöriga till en annan patient, där sjukhuset ber om ursäkt för det inträffade.

– Och för att be dem komma i kontakt med oss för att undersöka vad vi kan göra för att stötta dem framledes, fortsatte han.

Om det kan bli aktuellt med ekonomisk kompensation vill Melvin Samsom inte svara på än.

– Det handlar också om regelverk med tanke på att de är utländska patienter.

Sjukhuset har identifierat 33 förbättringspunkter som nu kommer att vara en del av ett åtgårdsprogram som presenterades under presskonferensen. Arbetet kommer att delas upp i tre tidsintervaller, på kort, medel och lång sikt.

Högst upp på sjukhusets agenda ligger arbetet med patientsäkerheten. Sjukhusledningen ska följa upp strukturen och kulturen på hela sjukhuset, inte enbart på thorax och öron-näsa-halsklinikerna, tillsammans med staben för Kvalitet och patientsäkerhet, meddelar ledningen.

– Vi tar samtliga punkter i utredningen på  största allvar och kommer att fånga upp dem på olika sätt. Jag kommer att dela ut tydliga ansvar till olika chefer, men många av oss, för att inte säga alla, i organisationen kommer att vara delaktiga i förbättringsarbetet. Att förändra vår kultur så att den blir öppnare är exempelvis något som vi alla bidrar till, sa Melvin Samsom.

I rapporten skriver Kjell Asplund att operationerna var att betrakta som klinisk forskning och skulle ha etikprövats. Nuvarande chefläkare Nina Nelson Follin instämmer.  

­– Absolut. Det skulle ha hanterats som forskning och då hade det aldrig blivit godkänt.

Asplunds rapport pekar bland annat på att kommunikationen brast mellan öron-näsa-halskliniken i Huddinge, där Paolo Macchiarini var anställd, och thoraxkliniken i Solna där han gjorde flera operationer. Detta bidrog troligen enligt rapporten till att Paolo Macchiarini kunde bli så pass självständig och att problemen inte upptäcktes tidigare.

– Kommunikationen är en del. Där kommer vi tydliggöra varje verksamhetschefs ansvar och se till att det blir ordning och reda på multidisciplinära konferenser. Jag tror också att den nya organisationen med patientflöden minskar risken för stuprör. 

Karolinska sjukhuset kritiseras för att inte ha lex Maria-anmält fallen. Nu förbereds en anmälan av patient nummer tre. 

Varför först nu?

– Jag tjänstgjorde inte här då men såhär i efterhand ter det sig inte som ett svårt beslut. 

Vad gör ni för att säkerställa att eventuella liknande händelser anmäls i tid framöver?

– Dels ska vi ha ett system och en kultur som fångar upp signaler oavsett varifrån de kommer. Vi måste också vara noga med uppföljning. Något jag tycker brister oavsett var jag har arbetat är att vi inte är så bra på att följa upp förbättringsförslag som lex Maria-anmälningar har lett till.

Texten uppdateras kontinuerligt. 

Dagens Medicin söker de avgående verksamhetscheferna för en kommentar.

Relaterat material

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler