Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Steven Marso, studiens sisteförfattare.

Steven Marso, studiens sisteförfattare. Bild: Katrin Trysell

Semaglutid minskar risken för allvarlig hjärt-kärlsjukdom

Behandling med det långverkande GLP1-läkemedlet semaglutid minskar risken för att drabbas av allvarliga hjärt-kärlhändelser bland typ 2-diabetiker med hög kardiovaskulär risk.

Annons:

Det visar nya fynd från Sustain-6 som presenterades på fredagsmorgonen.

– Jag tycker att de här resultaten placerar sig väl däruppe med Empa-reg och Leader. Det är svårt att jämföra studier. Men jag har väntat under hela min karriär på studier som visar att glukossänkande läkemedel minskar kardiovaskulära komplikationer och nu har vi fått tre inom loppet av tolv månader. Jag tycker att det är fantastiskt, säger Steven Marso, studiens sisteförfattare, till Dagens Medicin.

När han gick upp i talarstolen och presenterade de kardiovaskulära resultaten utbröt spontana applåder i en nästintill fullsatt kongresshall.

Den aktuella studien utvärderar effekten av det ännu icke-godkända läkemedlet semaglutid, en GLP-1-analog, på patienter med typ 2-diabetes. Den innefattade 3 297 patienter som lottades till att få semaglutid, 0.5 mg eller 1.0 mg, under 104 veckor, eller placebo i motsvarande doser. Primära utfallsmåttet var första fallet av kardiovaskulär död, icke-dödlig hjärtinfarkt eller icke-dödlig stroke. Vid studiens start hade 83 procent av deltagarna kardiovaskulär sjukdom, kronisk njursjukdom eller båda diagnoserna.

Resultaten visar att det primära utfallet skedde hos 6.6 procent av patienterna på semaglutid, medan motsvarande siffra var 8.9 procent i placebogruppen. Det motsvarar en riskminskning med 26 procent.

Antalet händelser av stroke och hjärtinfarkt var färre bland patienter som fick semaglutid, jämfört med placebogruppen. Antalet fall av kardiovaskulär död var dock nästintill densamma mellan de två grupperna.

Även professor Lars Rydén var på plats för att tala om fynden från Sustain-6.

– Det är sannerligen en ära att få leda diskussionen om de här positiva och intressanta resultaten, sa han när han klev upp i talarstolen.

Han påpekade att man behöver behandla 45 patienter under en tvåårsperiod för att kunna förhindra ett fall av kardiovaskulär död, icke-dödlig stroke eller icke-dödlig hjärtinfarkt.

När det gäller komplikationer såg forskarna att graden av nya eller försämrade nefropatier var lägre i semaglutidgruppen. Dock fann man en något högre grad av komplikationer kopplade till retinopati bland dessa deltagare, såsom blindhet eller glaskroppsblödning.

Fler deltagare med GLP-1-analogen valde att avbryta studiedeltagandet i förtid, främst på grund av biverkningar som drabbade mage- och tarm.

Semaglutid är en GLP-1-analog som administreras subkutant en gång i veckan till patienter med typ 2-diabetes. Studien bottnar i ett tidigare beslut från läkemedelsmyndigheter i Europa och USA som kräver bevis på att nya blodsockersänkande läkemedel mot typ 2-diabetes inte orsakar skador på hjärta eller blodkärl.

Resultaten är även publicerade i tidskriften New England Journal of Medicine. Studien är sponsrad av läkemedelsföretaget Novo Nordisk.

Läs hela abstract här.

Relaterat material
”Väldigt bra resultat i Sustain 6”
Nya fynd om empagliflozin och frakturer

Kommentarer

Jag är ingen robot:   5 + 4 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler