Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Anders Printz.

Anders Printz. Bild: Simon Hastegård/Bildbyrån

Anders Printz vill att psykiatrin görs om

Den tidigare psykiatrisamordnaren Anders Printz tycker att det krävs ett omtag för psykiatrin i Sverige med mer fokus på patienterna. Och chefer i landstingen måste börja ta frågorna på större allvar, menar han.

Annons:

– Jag har dragit sammantagna slutsatser av alla patienter och anhöriga som jag har pratat med, och händelser i min egen närhet, säger Anders Printz till Dagens Medicin.

I dag uttalade du dig i P1-morgon om de här slutsatserna. Har du fått en annan bild än den du hade under din tid som samordnare?

– Egentligen är inte bilden av behoven så annorlunda, men däremot tycker jag att vi nått vägs ände med ett utvecklingsarbete som är inriktat på organisation. Med en akut verksamhet och en heldygnsvård som sänder signalen att ”du är inte riktigt välkommen hit, du borde gå någon annanstans”, har jag dragit slutsatsen att vi kanske måste börja om.

Såg du det här under din tid som samordnare?

– De här berättelserna om att ”du inte är välkommen” har funnits hela tiden och mycket av det som jag har jobbat med tillsammans med andra har strävat efter att komma åt det. Men jag tror det måste ske underifrån mycket mer och att vi behöver utgå ifrån vad det är patienten behöver i olika situationer.

Anders Printz vill att vården utvecklas mer direkt från patienternas behov och att man funderar över vilka insatser som ska göras vid akut psykisk ohälsa: ska det följa de rutiner som finns i dag, eller behövs något nytt? Som förslag nämner han mobila insatser och internetbaserad vård. Även de sjukhusinsatser som finns behöver en översyn menar han.

I grunden finns ett problem med en kultur av stigmatisering som gör att patienter fortfarande möts med fördomar, och en organisation som tenderar att slussa personer vidare.  Men att angripa problemet uppifrån tror han inte längre räcker, för att bryta det här behövs initiativ i landstingen.

– Landstingsdirketörer och hälso- sjukvårdsdirektörer har inte tagit psykiatrin på allvar och har inte försökt driva utvecklingen, vilket gör att det inte blir någon riktigt skjuts i det här. Man har inte fokus på den förändring som behöver göras. Det blir både tungt nationellt och ute i verksamheten när den här chefsnivån i landstingen inte har psykiatrins och patienternas behov i fokus

Har du en ny syn på problematiken nu jämfört med för några år sedan?

– Jag kanske inte längre tror att ett utvecklingsarbete uppifrån inriktat på huvudmannaskap och lagstiftning och sådana saker kommer att leda oss framåt, utan att det här måste vara en förändring som sker mycket utifrån patientens perspektiv.

Vad vill du se konkret?

– Jag vill se att man jobbar med utvecklingen av att designa tjänsterna underifrån, att fråga patienterna. Om du vaknar och har stark ångest och inte tycker att du klarar av din situation och tar upp din telefon: vad tycker du ska finnas i den då? Hur nära skulle ett mobilt team vara? Vill man vända sig till en person man redan känner, eller ska man integrera den här verksamheten så den finns i närheten på en kommunal träfflokal?

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler