Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Mellan 2013 och 2015 steg den totala kostnaden för inhyrd personal i psykiatrin från 470 miljoner till 700 miljoner kronor.

Mellan 2013 och 2015 steg den totala kostnaden för inhyrd personal i psykiatrin från 470 miljoner till 700 miljoner kronor. Bild: Thinkstock

Nu ska psykiatrin bli fri från hyrläkare

Trots brist på specialister ska hyrläkarna inom psykiatrin stoppas. De flesta landsting har en plan för hur detta ska gå till, men dålig koll på hur mycket de egentligen köper. 

Annons:
Martin Rödholm, projektledare på SKL.

Målet för landstingens gemen­samma projekt för bättre läkar­bemanning inom psykiatrin är att få bättre kontinuitet.

Hittills har 15 landsting en tidsplan för utfasningen av hyrläkare. September 2017 är slutdatum för de flesta. I dag består runt 15 procent av läkarbemanningen inom vuxen­psykiatrin och rättspsykiatrin av hyr­läkare. Det motsvarar över 200 års­arbetare, enligt nya beräkningar från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Antalet specialister per 100 000 invånare skiftar stort, från 7 i Östergötland till 17 i Uppsala, enligt SKL. 

Mellan 2013 och 2015 steg den totala kostnaden för inhyrd personal i psykiatrin från 470 miljoner till 700 miljoner kronor, visar uppgifter som Dagens Medicin fått från landsting och regioner.​

Men hur stor del av verksamheten som bedrivs av hyrpersonal har bara knappt hälften egna uppgifter om. Att få grepp om antalet vakanser som finns inom psykiatrin är svårt. Några landsting uppger att de inte ens räknar de obesatta tjänsterna.

– Finns det inte specialister till tjänsterna så hittar man på andra arbetssätt för att klara uppdraget inom ramen för budget och då blir vakansläget underordnat. Man finner andra arbetssätt och täcker upp med andra yrkesgrupper, säger psykiatern Martin Rödholm som är projektledare på SKL.

Han var med och genomförde det hyrläkarstopp som psykiatrin i Väst­ra Götalandsregionen införde 2013. Det innebar att antalet fast­anställda specialistläkare ökade från 140 till 200.

Utifrån det arbetet finns nu en nationell modell med 60 åtgärds­förslag som ska stimulera till bättre bemanning och utfasning av inhyrda specialister. Det handlar om åtgärder som ersättningar, lön, sam­arbeten med andra, effektiva arbetssätt, fler ST-tjänster, rekrytering och att skapa attraktiva arbets­platser där läkarna är delaktiga i utvecklingsarbetet.

–  Det här är ett långsiktigt arbete. Man sätter inte stopp från en dag till en annan. Det viktiga är att landstingen har strategier och arbetar med sina åtgärdsplaner, säger Martin Rödholm.

Tidigare försök att få stopp på hyrläkarna har misslyckats. Varför ska det gå nu?

 – Alla landsting är trötta på det här systemet och det finns ett starkt ledningsstöd för att göra verklighet av orden. Men, visst, det är på skälvande knän. Det finns en oro för att alla landsting inte är med, något som krävs om vi ska lyckas, säger Martin Rödholm.

Trots att Västra Götalands hyrläkarstopp lyfts fram som gott exempel redovisas ökade kostnader för inhyrda läkare i psykiatrin, från 26 till 46 miljoner kronor mellan 2013 och 2015.

Hur går det ihop?

– Psykiatrin i Skaraborg drabbades av stora problem 2014 och fick dispens men har vänt trenden. Barn- och ungdomspsykiatrin deltog inte i arbetet 2013 så där finns hyrläkare kvar, säger Martin Rödholm.

Regionens personaldirektör Marina Olsson tror inte att psykiatrin kommer att sluta med hyrläkare helt.

– Vi kommer att använda bemanningsföretag även i fortsättningen, vid speciella tillfällen, men vi ska bli oberoende av dem för att täcka våra läkarlinjer, säger hon.

Alla landsting är ännu inte med i satsningen att fasa ut hyrläkarna, bland annat Landstinget Dalarna, som har stort beroende av inhyrda specialister.

– Vi har inga direktiv om det. Vi har upphandlade avtal med bemanningsföretag och har inte några planer på att sluta anlita dem, berättar Stefan Lindskog, personalchef inom hälso- och sjukvården i Landstinget Dalarna. 

Kommentarer